Credinta

 • Despre cei ce indumnezeiesc nunta Despre cei ce indumnezeiesc nunta

  Despre cei ce îndumnezeiesc nunta, ca şi cum ar socoti că vine prin propria lor putere şi pricină, ca una care are loc în chipul amestecării, este de prisos s...

 • Pastrarea trezviei Pastrarea trezviei

  Sufletul tuturor indeletnicirilor in Domnul este luarea-aminte. Fara luare-aminte toate aceste indeletniciri sunt sterpe, moarte. Cel ce voieste sa se mantuiasca trebuie...

 • Deschideti inimile voastre Deschideti inimile voastre

  Deschideţi inimile voastre pentru ca Sfântul Duh să scrie în ele chipul lui Hristos. Atunci, puţin câte puţin, veţi deveni în stare să purtaţi în voi bucuria...

 • Despre credinta Despre credinta

  Credinţă este să crezi în Dumnezeul Cel de necuprins cu mintea, Care din nimic a adus la fiinţă cerul şi pământul, marea şi toată făptura văzută şi pe cea...

 • Orbirea mintii Orbirea mintii

  Toată lumea cunoaşte expresia 'mânie oarbă' care se aruncă 'orbeşte' asupra a ceva sau a cuiva. Ea vrea să spună ca, în pornirea sa, omul furios ajunge să-şi...

 • Mai bine cu fratele in iad decat in ceruri fara... Mai bine cu fratele in iad decat in ceruri fara...

  Am văzut un om care pentru cei ce cădeau în cuvânt sau în faptă şi stăruiau în cele rele până într-atât se întrista şi suspina, încât se părea c...

 • Cerintele duhovnicesti ale nebuniei pentru... Cerintele duhovnicesti ale nebuniei pentru...

  Nebunia pentru Hristos se vede a fi o vieţuire cu totul ieşită din comun, hărăzită puţinor oameni. Această cale cere împlinirea mai multor condiţii.

 • Roadele osandirii neingaduite Roadele osandirii neingaduite

  Sfântul Ioan Scărarul scrie: Aşa cum mândria poate să păgubească pe om fără de nicio altă patimă, astfel şi osândirea noastră a faptelor străine poate s...

 • Ce este milostenia si cum se pune in lucrare Ce este milostenia si cum se pune in lucrare

  Cum să descriem vasul iubirii, unealta şi mijlocul prin care Dumnezeu Ziditorul comunică cu făpturile Sale? Cum să o descriem pe aceasta, care s-a numit pe ea îns...

 • O marturie impresionanta despre un copil operat... O marturie impresionanta despre un copil operat...

  Cu ceva vreme în urmă, am luat un interviu unei mămici al cărei copil a trăit mai multe minuni, de la naştere până în prezent. Cea mai impresionantă este...

 • Doua suflete intr-un singur trup Doua suflete intr-un singur trup

  Se ştie că principala deosebire între femei şi bărbaţi consta în funcţia răspunzătoare pentru naşterea de copii. După fecundare, toate forţele organismului...

 • Si daca am facut o alegere gresita Si daca am facut o alegere gresita

  Deoarece nu toţi oamenii pot să cugete cu aceeaşi logică, eu îi îndemn de la început să facă tot ceea ce le sţa in putere ca să ia o soţie cu care să se...

 • Limitele supunerii sotiilor Limitele supunerii sotiilor

  Cum anume le povăţuieşte Sfantul Ioan Gura de Aur să se poarte pe femeile ale căror soţi sunt necredincioşi? Aduce el oare în discuţie limitele supunerii în...

 • Minunea vindecarii nepotului meu Minunea vindecarii nepotului meu

  Nepotul meu s-a îmbolnăvit şi avea febră mare. I-am telefonat imediat unui prieten de-al meu medic, care era şi senator. L-am rugat să vină să-l vadă pe copil...

 • Ce este dreptatea dumnezeiasca si cum se aplica... Ce este dreptatea dumnezeiasca si cum se aplica...

  Una din cele mai înalte şi mai neasemuite însuşiri, puteri sau lucrări dumnezeieşti este dreptatea pe care o oferă Dumnezeu făpturilor Sale, potrivit cu nevoile...

 • Nevoitorul inselat Nevoitorul inselat

  Pentru a înţelege cu câtă măiestrie se preface diavolul în înger al luminii, după cum spune Scriptura, voi povesti următoarea întâmplare: Atunci când ne-am ...

 • Sa constientizam grozavia pacatului Sa constientizam grozavia pacatului

  Atunci când ne gândim la pocăinţă, în mod invariabil, ni se conturează înaintea ochilor minţii un tablou sumbru, cenuşiu, ce evocă o mâhnire adâncă, o str...

 • Logica lumeasca sau ratiunea duhovniceasca Logica lumeasca sau ratiunea duhovniceasca

  Logica lumească se bazează pe raţionalitatea gândirii omeneşti: analiză, sinteză, deducţii... Spre deosebire de ea, raţiunea duhovnicească este proprie inimii...

 • Sa nu preferi nimic iubirii lui Hristos Sa nu preferi nimic iubirii lui Hristos

  Despre ce să vorbim astăzi? De fapt, despre orice aş vorbi, este vorba întot­deauna de unul şi acelaşi lucru, dar sub diferite denumiri. Şi acesta este singurul...

 • Datoria de a ne sili spre pocainta Datoria de a ne sili spre pocainta

  Trebuie să arătăm din timp grijă faţă de mântuirea noastră; primejduirea mântuirii noastre sufleteşti ne pândeşte la tot pasul. Indoită primejdie stă să-l...

 • Cum sa biruim frica Cum sa biruim frica

  Cum să ne dăm seama ca frica noastră e una ce ţine de patologic, că a ieşit din limitele normalului? Omului îi este firesc să se teamă de multe în viaţa...

 • Bolile - incercari Bolile - incercari

  Cuviosul Porfirie a înfruntat cu tenacitate şi răbdare boala, considerând-o cheie de acces în împărăţia Cerurilor, participare la Pătimirile lui Hristos...

Pagina 1 din 24

Calendar Ortodox