CrestinOrtodox.ro - Articole http://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 http://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro http://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Din viata Sfantului Arhiepiscop Luca al Crimeii http://www.crestinortodox.ro/religie/din-viata-sfantului-arhiepiscop-luca-crimeii-155250.html http://www.crestinortodox.ro/religie/din-viata-sfantului-arhiepiscop-luca-crimeii-155250.html 2017-08-23 17:27:26-04 <img src="http://str1.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155250_sf-luca_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Din acest an episcopul Luca duce o viaÅ£ƒ simplƒ. Duminicile ÅŸi ÃIn zilele de sƒrbƒtoare slujeÅŸte ÃIn biserica Sfântului Serghie, iar medicina o aplicƒ acasƒ. In fiecare zi primea foarte mulÅ£i pacienÅ£i. Pentru a fi ajutaÅ£i toÅ£i, ÃIn unele zile se fƒceau ÃInscrieri pe lista de aÅŸteptare. In zilele acestea lumea se aduna de la miezul nopÅ£ii </p> Religie Situatia canonica a fostului preot Cristian Dorin Pomohaci http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/situatia-canonica-fostului-preot-cristian-dorin-pomohaci-155249.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/situatia-canonica-fostului-preot-cristian-dorin-pomohaci-155249.html 2017-08-23 17:16:49-04 <p>Referitor la situaÈ›ia canonicƒ a fostului preot Cristian Dorin Pomohaci, care a slujit ÃIn parohia MoÈ™uni-VeÈ›a, protopopiatul Târgu MureÈ™, comunicƒm urmƒtoarele: Fostul preot Cristian Dorin Pomohaci a fost caterisit ÃIn È™edinÈ›a Consistoriului Eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei ÃIn data de 27 iulie 2017. Acesta a uzat de dreptul de contestare a hotƒrârii de caterisire, depunând apel, ÃIn termen legal, la Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. </p> CrestinOrtodox Festivalul International 'Acasa la Brancusi' http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/festivalul-international-acasa-brancusi-155248.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/festivalul-international-acasa-brancusi-155248.html 2017-08-23 17:13:20-04 <p>ÃIn fiecare varƒ, luna august aduce la Târgu Jiu oaspeÅ£i distinÅŸi din Å£arƒ ÅŸi strƒinƒtate, reprezentanÅ£i au frumoaselor noastre tradiÅ£ii populare româneÅŸti. Astfel, ÃIn cadrul Festivalului internaÅ£ional de folclor Acasƒ la BrâncuÅŸi </p> CrestinOrtodox PS Vincentiu implineste 63 ani http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ps-vincentiu-implineste-63-155247.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ps-vincentiu-implineste-63-155247.html 2017-08-23 17:04:49-04 <p>PreasfinÅ£itul Pƒrinte VincenÈ›iu, Episcopul Sloboziei È™i CƒlƒraÈ™ilor, ÃIÈ™i aniverseazƒ astƒzi ziua de naÈ™tere. Ierarhul s-a nƒscut la 23 august 1954, ÃIn BucureÈ™ti. A urmat cursurile ÃInvƒÈ›ƒmântului primar, gimnazial È™i liceal ÃIn BucureÈ™ti, obÈ›inând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab. ÃIntre anii 1974-1978 a frecventat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu </p> CrestinOrtodox Ziua onomastica a Parintelui Arhiepiscop Irineu http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ziua-onomastica-parintelui-arhiepiscop-irineu-155246.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ziua-onomastica-parintelui-arhiepiscop-irineu-155246.html 2017-08-23 14:05:02-04 <p>Pentru clerul bisericesc, cinul monahal È™i dreptslƒvitorii creÈ™tini din Eparhia Alba Iuliei, ziua pomenirii Sfântului SfinÈ›it Mucenic Irineu, episcopul de Lugdunum (23 august), reprezintƒ prilejul festiv de a aduce smeritƒ laudƒ de mulÈ›umire lui Dumnezeu, pentru purtarea de grijƒ pe care o aratƒ turmei Sale cuvântƒtoare </p> CrestinOrtodox Urmarile caderii in pacat http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/urmarile-caderii-pacat-155245.html http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/urmarile-caderii-pacat-155245.html 2017-08-23 13:32:30-04 <img src="http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155245_caderea_w100_h79.jpeg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Urmƒrile cƒderii nu sunt doar morale, duhovniceÅŸti, psihologice ÅŸi sociale, ci antropologice ÅŸi ontologice. Din cauzƒ cƒ mintea (ronc) se perverteÅŸte, toate puterile sufleteÅŸti ale omului se denatureazƒ. Când mintea, care conduce lumea sufleteascƒ lƒuntricƒ a omului, devine nelucrƒtoare, ÃIntunecatƒ, atunci ÅŸi ÃIntreaga alcƒtuire sufleteascƒ </p> Dogmatica Sfarsitul Fericitei Xenia si cultul pentru ea http://www.crestinortodox.ro/religie/sfarsitul-fericitei-xenia-cultul-pentru-155244.html http://www.crestinortodox.ro/religie/sfarsitul-fericitei-xenia-cultul-pentru-155244.html 2017-08-23 11:25:17-04 <img src="http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155244_150972_sf-xenia-din-sankt-petersburg_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Vestea despre sfârÅŸitul Fericitei Xenia a adus o mare durere ÃIn Storona Petersburgului. Oameni de diferite vârste, tineri ÅŸi bƒtrâni, au mers la ÃInmormântare. A fost instituit post ÃIn acea zi. Imediat a ÃInceput sƒ vinƒ la mormântul Fericitei Xenia din cimitirul Smolensk oamenii ortodocÅŸi din popor. Veneau cu nƒdejdea ÅŸi cu credinÅ£a cƒ Fericita Xenia nici dupƒ adormirea sa nu le va nesocoti rugƒciunile ÅŸi cƒ ÃIi va ajuta ÃIn necazurile ÅŸi nevoile lor, aÅŸa cum i-a ajutat ÅŸi ÃIn timpul vieÅ£ii ei. </p> Religie Istorii manastiresti http://www.crestinortodox.ro/religie/istorii-manastiresti-155243.html http://www.crestinortodox.ro/religie/istorii-manastiresti-155243.html 2017-08-23 10:22:45-04 <img src="http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155243_manastire_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Conform unei vechi tradiÅ£ii mƒnƒstireÅŸti, paznicului de la intrarea mƒnƒstirii i se zice portar. Ascultare grea. Zilnic trebuie sƒ te trezeÅŸti ÃInaintea tuturor, sƒ deschizi porÅ£ile ÃInainte de Liturghia de dimineaÅ£ƒ, toatƒ ziua sa ai de-a face cu pelerinii care trec pe alƒturi, spunând tot felul de aiureli, ÅŸi uneori chiar cu beÅ£ivi sau bolnavi psihic. Portarii sunt adesea bƒrbaÅ£i solizi, pentru ca, la nevoie, sƒ poatƒ face faÅ£ƒ huliganilor. Dar s-au ÃIntâlnit printre aceÅŸtia si oameni sfinÅ£i. </p> Religie IPS Mitropolit Irineu isi aniverseaza ziua onomastica http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ips-mitropolit-irineu-aniverseaza-ziua-onomastica-155242.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ips-mitropolit-irineu-aniverseaza-ziua-onomastica-155242.html 2017-08-23 08:46:14-04 <p>IPS Irineu ÃIÈ™i sƒrbƒtoreÈ™te ÃIn 23 august 2017 ocrotitorul spiritual: pe Sf. sfinÈ›it Mc. Irineu, Episcop de Lugdunum. ÃInaltpreasfinÈ›ia Sa a fƒcut studii la Seminarul Teologic din Craiova (1975-1980) È™i la Institutul Teologic din BucureÈ™ti (1981-1985). </p> CrestinOrtodox Taina Dumnezeiestii Liturghii http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-dumnezeiestii-liturghii-155241.html http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-dumnezeiestii-liturghii-155241.html 2017-08-22 17:19:15-04 <img src="http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155241_liturghia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dumnezeiasca Liturghie este centrul vieÅ£ii bisericeÅŸti. Intruparea Fiului ÅŸi Cuvântului lui Dumnezeu a avut loc pentru ca firea omeneascƒ sƒ fie ÃIndumnezeitƒ ÅŸi Hristos sƒ se dƒruiascƒ omului, ca omul sƒ se ÃImpƒrtƒÅŸeascƒ de Trupul ÅŸi Sângele Lui. Acesta este ÅŸi scopul cel mai ÃInalt al Tainelor. </p> Dogmatica