CrestinOrtodox.ro - Articole http://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 http://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro http://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Despre pocainta http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/despre-pocainta-154484.html http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/despre-pocainta-154484.html 2017-03-27 17:52:12-04 <img src="http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154484_jean_claude_larchet_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ViaÅ£a duhovniceascƒ cu pocƒinÅ£ƒ se ÃIncepe, cu pocƒinÅ£ƒ se petrece ÅŸi cu pocƒinÅ£ƒ se sfârÅŸeÅŸte. Åži-aÅŸa, ÃIn fiecare zi, de la sculare pânƒ la culcare, omul s-o Å£inƒ tot ÃIn pocƒinÅ£ƒ. Åži asta pânƒ la ultima suflare, cum zice unul dintre sfinÅ£i. </p> Sfaturi duhovnicesti Mi-e teama ca bunul simt e cel mai grav si mai greu de dobandit dintre simturile Duhului Sfant http://www.crestinortodox.ro/religie/mi-teama-bunul-simt-cel-grav-mai-greu-dobandit-dintre-simturile-duhului-sfant-154483.html http://www.crestinortodox.ro/religie/mi-teama-bunul-simt-cel-grav-mai-greu-dobandit-dintre-simturile-duhului-sfant-154483.html 2017-03-27 17:41:26-04 <img src="http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154483_necula_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Vreau sƒ deschidem editorialul nostru spiritual cu un citat din Petre Å¢uÅ£ea, din Intre Dumnezeu ÅŸi neamul meu, carte apƒrutƒ la FundaÅ£ia Anastasia. Face parte din capitolul intitulat In lumea dogmei ÅŸi lumea ÃIntrebƒrilor: CreÅŸtinismul a stabilit ideea creaÅ£iei ex nihilo, Divinitatea creÅŸtinƒ, nefiind un demiurg din genul celor prezentaÅ£i de Platon ÃIn Timaios. Aceasta creând materia ÅŸi ordinea din lƒuntrul ei, altfel nu existƒ creaÅ£ie </p> Religie Despre apropierea Domnului si a Maicii Domnului de copii prin biserica http://www.crestinortodox.ro/credinta/despre-apropierea-domnului-a-maicii-domnului-copii-prin-biserica-154482.html http://www.crestinortodox.ro/credinta/despre-apropierea-domnului-a-maicii-domnului-copii-prin-biserica-154482.html 2017-03-27 17:23:09-04 <img src="http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154482_143319_sfantul-teofan-zavoratul-1_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Iatƒ, copii, cƒ a fost sfinÅ£itƒ ÅŸi pentru voi o bisericƒ, ce a devenit de acum sfântƒ. Dincolo veÅ£i ÃInvƒÅ£a, iar aici veÅ£i fi aduÅŸi ca sƒ vƒ rugaÅ£i lui Dumnezeu. LuaÅ£i seama: de fiecare datƒ când veÅ£i veni aici sƒ vƒ purtaÅ£i aÅŸa cum o cere sfinÅ£enia locului. </p> Credinta Disputa dintre caracteristici si hrana http://www.crestinortodox.ro/sanatate-stiinta/disputa-dintre-caracteristici-hrana-154481.html http://www.crestinortodox.ro/sanatate-stiinta/disputa-dintre-caracteristici-hrana-154481.html 2017-03-27 14:37:53-04 <img src="http://str1.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154481_integral_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Lupta dintre nutriÅ£ie ÅŸi geneticƒ se aseamƒnƒ foarte mult cu disputa veche dintre hranƒ ÅŸi caracteristici. Natura noastrƒ iniÅ£ialƒ de la naÅŸtere - genele - predeterminƒ de ce boli vom avea parte mai târziu ÃIn viaÅ£ƒ? Sau sunt sƒnƒtatea ÅŸi bolile produse ale alimentelor pe care le consumƒm </p> Sanatate si stiinta Virtutile timpului vietii http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/virtutile-timpului-vietii-154480.html http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/virtutile-timpului-vietii-154480.html 2017-03-27 14:10:53-04 <img src="http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154480_nicolae_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>VirtuÅ£ile timpului vieÅ£ii sunt cele care ne fac sa nu trƒim cu strâmtorare ÃIn aceastƒ lume, ci sƒ putem oarecum sƒ scƒpƒm de legƒturile ÅŸi robia timpului. PuÅ£in mai ÃInainte am spus frumoasa ÅŸi, cu siguranÅ£ƒ, cunoscuta nouƒ, tuturor, rugƒciune a Sfântului Efrem [Sirul], Doamne ÅŸi Stƒpânul vieÅ£ii mele </p> Sfaturi duhovnicesti Tinerii ortodocsi in lumea de azi http://www.crestinortodox.ro/credinta/tinerii-ortodocsi-lumea-154478.html http://www.crestinortodox.ro/credinta/tinerii-ortodocsi-lumea-154478.html 2017-03-27 11:34:53-04 <img src="http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154478_tineri_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Tinerii ortodocÅŸi, asemenea tuturor ortodocÅŸilor, au adeseori experienÅ£a dureroasƒ de a fi strƒini ÃIn lumea aceasta, ÃIntr-adevƒr, ceva ar fi greÅŸit din punct de vedere spiritual dacƒ nu ne-am simÅ£i astfel. AscultaÅ£i iarƒÅŸi Scripturile </p> Credinta O calatorie duhovniceasca http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/o-calatorie-duhovniceasca-154477.html http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/o-calatorie-duhovniceasca-154477.html 2017-03-27 11:23:04-04 <img src="http://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154477_antonie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sunt plin de mândrie ÅŸi de iubire de sine. Toate faptele mele dovedesc urmƒtorul lucru: ori de câte ori gƒsesc ÃIn mine ceva bun, doresc sƒ-l scot la ivealƒ, ca sƒ mƒ proslƒvesc ÃIn faÅ£a altora sau sƒ mƒ desfƒtez ÃInƒuntrul meu. DeÅŸi ÃIn afarƒ arƒt o oarecare smerenie </p> Sfaturi duhovnicesti Linistea din pustie http://www.crestinortodox.ro/pilde/linistea-pustie-154475.html http://www.crestinortodox.ro/pilde/linistea-pustie-154475.html 2017-03-27 09:39:07-04 <p>Povestea cineva cƒ: Trei prieteni, iubitori de ostenealƒ, s-au fƒcut monahi. Åži primul dintre ei a ales sƒ fie ÃIntre cei ce se luptƒ sƒ facƒ pace, dupƒ cuvântul: FericiÅ£i fƒcƒtorii de pace! Al doilea a ales sƒ cerceteze pe bolnavi. Iar al treilea a plecat sƒ trƒiascƒ ÃIn liniÅŸtire </p> Pilda zilei Festivalul de Teatru de tineret 'Inchis am fost', la Cluj-Napoca http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/festivalul-teatru-tineret-inchis-fost-cluj-napoca-154474.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/festivalul-teatru-tineret-inchis-fost-cluj-napoca-154474.html 2017-03-27 09:05:55-04 <p>La Cluj-Napoca a avut loc, ÃIn perioada 20-23 martie, Festivalul de Teatru de tineret ÃInchis am fost, organizat de AsociaÅ£ia StudenÅ£ilor CreÅŸtini OrtodocÅŸi Români (ASCOR) ÃImpreunƒ cu AsociaÅ£ia Tinerilor CreÅŸtini OrtodocÅŸi Cluj ÅŸi ÃInchinat celor care au suferit ÃIn ÃInchisorile comuniste </p> CrestinOrtodox 40 ani de la trecerea la Domnul a Parintelui Patriarh Justinian Marina http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/40-de-trecerea-domnul-parintelui-patriarh-justinian-marina-154473.html http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/40-de-trecerea-domnul-parintelui-patriarh-justinian-marina-154473.html 2017-03-27 09:02:24-04 <p>Biserica Ortodoxƒ Românƒ comemoreazƒ ÃIn acest an, ÃIn data de 26 martie 2017, patruzeci ani de la trecerea la cele veÈ™nice a Patriarhului Justinian Marina. Pƒrintele Justinian a reprezentat omul providenÈ›ial care a menÈ›inut corabia Bisericii ÃIn vremurile tulburi ale comunismului. </p> CrestinOrtodox