Forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult

In Monitorul Oficial, partea I, nr. 541 din 27 august 2013, a fost republicata Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.Documentul normativ reglementeaza cadrul metodologic referitor la formele de sprijin financiar acordate unitatilor de cult apartinand cultelor religioase din tara noastra, recunoscute in baza Legii nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

Hotararea de Guvern reglementeaza, printre altele, acordarea de sprijin financiar unitatilor de cult pentru urmatoarele domenii: plata contributiilor privind completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical; restaurarea si conservarea lacasurilor de cult (monumente istorice aparti­nand cultelor recunoscute din Romania); construirea si repararea lacasurilor de cult; construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase; construirea si repararea sediilor unitatilor de invatamant teologic, pro­prietate a cultelor recunoscute etc.

De asemenea, documentul legislativ stipuleaza ca sprijinul financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania poate fi alocat din bugetele locale ale judetelor si al municipiului Bucuresti, precum si din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti.

Personalul neclerical angajat in unitatile de cult beneficiaza de contributii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta isi are functia de baza.
Pentru obtinerea sprijinului financiar sunt necesare o serie de documente, precum: cererea-tip; devizul de lucrari pentru lucrarile de executat; copii dupa autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, dupa avizul eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului cultural national (in cazul monumentelor istorice), precum si dupa avizul eliberat de Comisia pentru pictura bisericeasca (in cazul lucrarilor de pictura ale lacasurilor de cult apartinand Bisericii Orto­doxe Romane); alte documente specifice tipului de activitate; avizul cultului sau unitatii centrale de cult, copia certificatului de inregistrare fiscala etc.

Ajutorul financiar acordat trebuie justificat de catre beneficiar. Justificarea sprijinului se poate face prin diferite documente justificative prezentate in copii xerox si certificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii beneficiarului ajutorului financiar. Se stipuleaza faptul ca nu sunt admise la justificare facturile platite inainte de primirea sprijinului financiar.

Religia - serviciu public esential

In Monitorul Oficial, partea I, nr. 548 din 29 august 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 647/ 2013 privind stabilirea serviciilor publice esentiale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Actul normativ reglementeaza aprobarea serviciilor publice esentiale fara de care unitatile adminis­trativ-teritoriale (aflate in situatie de criza financiara sau insolventa) nu pot functiona. Prin sintagma servicii publice esentiale, actul normativ face referire la acele activitati de interes general care indeplinesc in mod regulat si continuu o nevoie sociala apreciata ca fiind de interes public. Intre aceste servicii publice esentiale este enumerata si religia.

Potrivit anexei Hotararii de Guvern, Lista serviciilor publice esentiale fara de care unitatile administrativ-teritoriale, aflate in situatia de criza financiara sau insolventa, nu pot functiona cuprinde: impozitele si taxele locale; evidenta persoanelor; iluminatul public; situatiile de urgenta; registrul agricol; sanatatea; amenajarea teritoriului si urbanismului; cultura; invatamantul si servici­ile auxiliare pentru educatie; religia; alimentarea cu apa si canalizare; asistenta sociala; sa­lubrizarea si gestionarea deseurilor; producerea, transportarea, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si autorizarea si avizarea transportului public judetean si a transportului public local de calatori.

Acelasi act normativ stipuleaza ca religia figureaza in randul serviciilor publice esentiale in limita contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, finantate din sume defal­cate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, aprobate prin legea bugetului de stat.

Sursa: ziarullumina.ro

.
Pe aceeaşi temă

03 Septembrie 2013

Vizualizari: 195

Voteaza:

Forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

biserica ortodoxa romana

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE