Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana


Primul-ministru Calin Popescu-Tariceanu si Prea Fericitul Parinte Patriarh Daniel au semnat, astazi, la Palatul Victoria, Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana.

Premierul Calin Popescu-Tariceanu a multumit Bisericii Ortodoxe Romane si Prea Fericitului Parinte Patriarh Daniel pentru decizia de a-si asuma o responsabilitate sociala sporita fata de problemele grupurilor vulnerabile din Romania si de a contribui la rezolvarea acestora.

Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana

"Pentru a-i ajuta in mod eficient pe cei mai defavorizati dintre romani este nevoie de coeziune sociala, generozitate si respect. Toate acestea nu se pot realiza doar prin actiuni ale Guvernului, ori ale celorlalte autoritati publice. Este nevoie de solidaritate, este nevoie ca fiecare componenta a societatii sa-si asume si sa-si indeplineasca propriul rol social. Avem nevoie de implicarea societatii civile, a fiecarui cetatean in parte", a spus primul-ministru.

El a subliniat ca in momentul de fata exista servicii de asistenta sociala dezvoltate de structuri ale mitropoliilor, episcopiilor impreuna cu comunitati locale din mai multe judete si ca a inceput programul de consiliere a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate. De asemenea, primul-ministru si-a exprimat increderea ca Protocolul semnat astazi va contribui la intarirea mecanismului national de promovare a incluziunii sociale in comunitatile locale.

Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana

"Prin Protocol, am convenit, asupra catorva aspecte de principiu ale colaborarii: sa implicam reprezentantii bisericii in procedurile de consultare pentru imbunatatirea cadrului legislativ si institutional din domeniul incluziunii sociale; sa ne informam reciproc cu privire la initiativele sociale si la potentialele surse de finantare a programelor din domeniul incluziunii sociale. De asemenea, referitor la persoanele in nevoie si la prestatiile sociale identificate de reprezentantii bisericii; sa cooperam in vederea initierii de proiecte si programe comune pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale pentru persoanele care au nevoie de acestea (batrani, copii, bolnavi, saraci); sa sprijinim implicarea absolventilor invatamantului teologic in activitatea furnizorilor serviciilor sociale", a declarat premierul Calin Popescu-Tariceanu.

Premierul a subliniat ca acest model de cooperare va fi utilizat si pentru stabilirea unor mecanisme de cooperare similare si cu alte culte din Romania.

Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana

"Imi exprim speranta ca acestea vor contribui la cresterea coeziunii sociale, la intarirea solidaritatii si a respectului reciproc, la o mai accentuata promovare a valorilor spirituale", a spus seful Executivului.

Protocolul semnat arata preocuparea comuna si responsabilitatea comuna a Guvernului Romaniei si a Bisericii Ortodoxe Romane de a-i ajuta pe cei defavorizati, a afirmat Patriarhul Daniel, precizand ca implicarea Bisericii in asistenta sociala este "o vocatie spirituala si o necesitate practica".

"Semnarea protocolului de colaborare are multiple semnificatii, fiind urmarea fireasca si practica a noii legi a cultelor, care recunoscut contributia Bisericii Ortodoxe Romane si a altor culte la viata societatii romanesti, ca parteneri ai statului roman", a spus Patriarhul.

Patriarhul BOR i-a multumit premierului Calin Popescu-Tariceanu pentru disponibilitatea Guvernului de a coopera cu biserica in domeniul asistentei sociale, precizand ca acest parteneriat contribuie la folosirea adecvata a fondurilor alocate cu aceasta destinatie, inclusiv a celor europene.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa -

Sursa foto: CAPP

PROTOCOL DE COOPERARE in domeniul incluziunii sociale

In vederea reglementarii actiunilor de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana

 

In temeiul:

 

art. 29 alin. 5 din Constitutie;

art. 7 alin. 1 si 2, art. 9 alin. 3 si 5 si art. 10 alin. 7 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;

art. 11 alin. 3 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare;

art. 4 lit. d, art. 6 alin. 2 si art. 24 s.u. din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania;

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane si Regulamentele in vigoare;

Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de asistenta sociala in Biserica Ortodoxa Romana.

           

PARTILE       

 

Guvernul Romaniei, cu sediul in Bucuresti, Piata Victoriei, nr. 1, sector 1, reprezentat de domnul Calin Popescu Tariceanu, Prim-Ministru,

 

Patriarhia Romana, cu sediul in Str. Dealul Mitropoliei nr. 25, sector, 4 Bucuresti, reprezentata de Prea Fericitul Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei.

 

SCOPUL

 

Protocolul se incheie in scopul reglementarii actiunilor de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre partile semnatare, potrivit competentelor stabilite in documentele de organizare si functionare ale acestora, precum si a dispozitiilor legale cu incidenta asupra activitatilor pe care partenerii le vor derula in cadrul prezentului protocol.

 

OBIECTUL

 

Prin prezentul protocol, partile convin sa coopereze in vederea:

 

intaririi mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania;

promovarii dialogului social pentru imbunatatirea cadrului normativ si institutional din domeniul incluziunii sociale  ;

definirii prioritatilor cheie care vor sta la baza elaborarii de programe si proiecte comune in domeniul incluziunii sociale, in vederea gasirii de raspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate in dificultate;

stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informatii si asistenta.

           

DURATA PROTOCOLULUI

 

Prezentul protocol se incheie pe o durata de 10 ani.

In cazul in care nici unul dintre parteneri nu notifica celeilalte parti intentia de incetare a valabilitatii sale, inaintea expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, prezentul protocol se prelungeste automat pentru noi perioade de cate un an.

           

OBLIGATIILE PARTILOR

 

1. Guvernul se obliga ca, prin Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, precum si prin toate celelalte institutii publice aflate sub autoritatea sa:

 

a) sa solicite puncte de vedere si sa implice reprezentantii celeilalte parti semnatare in procesul de consultare privind proiectele de acte normative;

 

b) sa implice membrii celeilalte parti semnatare in grupuri de lucru, seminarii, si alte reuniuni care au drept obiectiv dezbaterea si definirea  prioritatilor din domeniul incluziunii sociale;

 

c) sa faciliteze participarea reprezentantilor partenerului la lucrarile Comisiei Nationale privind Incluziunea Sociala, la lucrarile Comisiilor teritoriale privind Incluziunea Sociala, precum si la alte structuri consultative in domeniul social, care implica participarea societatii civile;

 

d) sa coopereze cu partenerul in vederea initierii de proiecte si programe comune in vederea sustinerii si dezvoltarii sistemului national de servicii sociale;

 

e) sa informeze cealalta parte semnatara (structurile bisericesti recunoscute ca furnizori de servicii sociale) cu privire la oportunitatile de finantare puse la dispozitie de minister in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale;           

           

f) sa asigure conditii optime in centrele furnizorilor publici de servicii sociale pentru desfasurarea asistentei spirituale a persoanelor beneficiare, inclusiv prin asigurarea unor spatii proprii in acest sens, sub conditia respectarii drepturilor fundamentale si in primul rand a libertatii religiei;

 

g) sa sprijine demersurile Patriarhiei Romane pentru valorificarea potentialului specific al absolventilor Facultatilor de Teologie Ortodoxa, Sectia Teologie Sociala;

 

h) sa coopereze in domeniul incluziunii sociale si cu ONG-urile care functioneaza in cadrul si cu binecuvantarea Bisericii Ortodoxe Romane.

           

2. Patriarhia Romana se obliga:

 

a) sa desemneze reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane care sa participe la activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative si a programelor privind domeniul incluziunii sociale;

           

b) sa desemneze reprezentanti in structurile consultative din domeniul social, care implica participarea societatii civile;

 

c) sa coopereze cu partenerul in scopul furnizarii de servicii sociale in beneficiul persoanelor, familiilor si comunitatilor aflate in situatii de dificultate;

           

d) sa identifice, prin intermediul preotilor si al personalului implicat in sistemul de asistenta sociala al Bisericii Ortodoxe Romane, si sa comunice partenerului situatii si informatii privind persoanele aflate in nevoie, precum si informatii asupra persoanelor aflate in  evidentele proprii, potentiale beneficiare de servicii sociale, prestatii sociale, in vederea facilitarii accesului la asistenta, contribuind astfel la definirea de catre partener a unor strategii sectoriale in domeniul incluziunii sociale;

           

e) sa ofere consiliere spirituala, cu personal specializat, beneficiarilor de servicii sociale organizate de  furnizori publici si privati;

           

f) sa asigure implicarea resurselor umane si totodata a  structurilor specializate din domeniul asistentei sociale in programe pentru dezvoltarea infrastructurii sociale si a serviciilor sociale;

           

g) sa coopereze la implementarea programelor sociale de interes national;

           

h) sa faciliteze diseminarea informatiilor specifice activitatii de incluziune sociala pe care o deruleaza; sa faciliteze diseminarea modelelor de buna practica;

 

i) sa ofere informatii privind organizatiile neguvernamentale  din domeniul asistentei sociale, care functioneaza in cadrul si cu binecuvantarea Bisericii Ortodoxe Romane.

 

INCETAREA PROTOCOLULUI

 

Valabilitatea protocolului inceteaza:

la implinirea termenului, urmare notificarii uneia dintre parti;

prin acordul partilor;

la solicitarea unei dintre parti, in cazul in care partenerul nu isi indeplineste obligatiile asumate de comun acord.

 

DISPOZITII FINALE

 

Prezentul protocol constituie un document cadru de cooperare intre parti, in vederea realizarii obiectivelor comune propuse, putand fi completat sau modificat prin acte aditionale semnate de parti la initiativa oricareia dintre acestea.

Partea care are initiativa modificarii si/sau completarii protocolului va transmite celeilalte parti spre analiza, in scris, motivele concrete ce determina aceasta solicitare, precum si propunerea ce face obiectul modificarii/completarii.

 

Orice proiect sau activitate concreta pe care partile vor dori sa le desfasoare impreuna pot face obiectul unor alte conventii sau protocoale.

 

Schimbul de informatii se va face la cerere sau pe baza de voluntariat, chiar daca nu a existat o solicitare anterioara. Solicitarea asistentei se poate face de fiecare parte semnatara, depunandu-se eforturi rezonabile pentru a asigura asistenta celeilalte parti, sub rezerva respectarii legislatiei si politicilor promovate de fiecare parte.

 

Implementarea prevederilor prezentului protocol se realizeaza sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in colaborare cu autoritatile competente.

 

Partile vor desemna cate un reprezentant permanent care sa asigure coordonarea actiunilor de cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea  reprezentantului urmeaza a fi comunicata celeilalte parti in scris.

 

Prezentul protocol s-a intocmit in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si intra in vigoare la data semnarii.

 

Semnat azi, 2 octombrie 2007, in Bucuresti, la Palatul Victoria.

 

 

GUVERNUL ROMANIEI                                              PATRIARHIA ROMANA

 

PRIM-MINISTRU,                                                     PATRIARH,

 

Calin Popescu Tariceanu                                          Prea Fericitul Parinte Daniel

 

 

Cu acest prilej, Prea Fericitul Parinte DANIEL a rostit urmatorul cuvant:

 

 

Domnule Prim Ministru,

Domnilor Ministri,

Prea Sfintia Voastra,

Prea Cucernici Parinti Consilieri,

Domnilor Consilieri,

 

Semnarea Protocolului de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Stat si Biserica are multiple semnificatii.

 

Mai intai, acest Protocol este urmarea fireasca si practica a noii Legi a Cultelor care recunoaste contributia Bisericii Ortodoxe Romane si a celorlalte culte religioase la viata societatii romanesti, cultele fiind apreciate ca factori ai pacii sociale si parteneri sociali ai Statului Roman.

 

Protocolul semnat astazi intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana arata, de asemenea, preocuparea comuna si responsabilitate comuna a Guvernului Romaniei si a Bisericii Ortodoxe Romane de-a ajuta pe cei defavorizati: oameni saraci, copii fara parinti sau cu parinti plecati in strainatate, batrani singuri si neajutorati si alte categorii sociale aflate in suferinta.

 

Implicarea Bisericii in asistenta sociala este deodata o vocatie spirituala si o necesitate practica. Opera sociala a Bisericii deriva din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toti oamenii si din Sfanta Liturghie a Bisericii, in care este celebrata iubirea milostiva si jertfelnica a lui Hristos pentru mantuirea oamenilor. Asa se explica multimea institutiilor de binefacere sau asistenta sociala infiintate sau patronate de Biserica de-a lungul secolelor, adesea cu sprijinul imparatilor, regilor si domnitorilor crestini, dar si cu sprijinul tuturor celor milostivi si darnici, cu dare de mana mai mare sau mai modesta.

 

Astazi, prezenta preotilor de caritate in spitale, unitati militare si penitenciar, precum si multimea unitatilor de caritate ale Bisericii ne arata ca vechea traditie filantropica a Bisericii a revenit in actualitate, de cand cultele religioase au primit libertatea de organizare si slujire in societatea romaneasca.

 

Speram ca astazi, cooperarea Bisericii cu Statul in domeniul asistentei sociale inseamna forte unite pentru o eficienta mai mare si o semnificatie spirituala mai profunda. Fondurile alocate de  Stat si de Uniunea Europeana, in domeniul asistentei sociale sunt si vor fi importante si benefice, dar este nevoie si de o motivatie spirituala si etica profunda pentru a le folosi corect si adecvat in vederea ajutorarii celor in nevoi si pentru cultivarea demnitatii lor umane, ca persoane create dupa chipul lui Dumnezeu, cu valoare unica si eterna. In omul bolnav, sarac, flamand si gol, umilit sau privat de libertate, este prezent tainic Hristos Insusi, iubitorul de oameni care ne cheama sa fim milostivi ca Tatal nostru Cel din Ceruri, Care revarsa ploaia Sa si peste cei buni si peste cei rai; pe cei buni ii rasplateste si pe ceilalti ii miluieste.

 

Cu alte cuvinte, fapta noastra buna izvorata din iubire milostiva si dezinteresata poarta in ea o lumina cereasca si devine o comoara a sufletului pentru vesnicie. De aceea, Biserica pomeneste totdeauna in slujbele ei pe ctitori, binefacatori si miluitori, cultivand astfel o civilizatie a generozitatii sau darniciei, cu convingerea exprimata lapidar si intelept in poporul roman prin cuvintele "dar din dar se face rai".

 

Deci, contributia majora a Bisericii trebuie sa fie tocmai sublinierea legaturii dintre viata spirituala si activitatea sociala, dintre rugaciune, munca si darnicie.

 

In incheiere, dorim sa Va multumim, Domnule Prim Ministru, atat pentru disponibilitatea pe care o aratati in a ajuta Biserica in activitatea sa, cat si pentru dorinta ca Guvernul Romaniei sa coopereze cu Biserica in parteneriat social pentru a ajuta impreuna pe cei neajutorati si defavorizati.

 

Asa sa ne ajute Dumnezeu!

 

+ D A N I E L

 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

 

 

.

01 Octombrie 2007

Vizualizari: 965

Voteaza:

Protocolul de cooperare in domeniul incluziunii sociale intre Guvernul Romaniei si Patriarhia Romana 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE