Biblia Ortodoxa

Comentariu

Redundant, originalul impune o simplificare sintactica.