Biblia Ortodoxa

Comentariu

Prin "Amorei" se inteleg, aici, locuitorii Canaanului.