Biblia Ortodoxa

Comentariu

"Vazatorii" erau, de obicei, itineranti, mergand din cetate in cetate. "Pe deal" se afla jertfelnicul; expresia nu are nimic in comun cu "inaltimile" idolesti.