Biblia Ortodoxa

Comentariu

T. M. gloseaza: "Daca vina se afla in mine sau in fiul meu Ionatan..., fa sa iasa Urim; daca vina se afla in poporul Tau Israel, fa sa iasa Tumim. Si sortul a cazut pe Saul si pe Ionatan".