Biblia Ortodoxa

Comentariu

Si pentru acest verset vezi nota de la 11, 16.