Biblia Ortodoxa

Comentariu

Prin "fiul omului" se intelege "omul" (cel nascut din om). Iisus Se va numi pe Sine "Fiul Omului", referindu-Se la firea Sa omeneasca.