Biblia Ortodoxa

Comentariu

"Turnatoria" (katapseusma) nu-i doar o acuzatie falsa (egala cu calomnia); substantivul grecesc deriva din verbul katapseúdomai, care inseamna, printre altele, "a face o declaratie falsa pe seama cuiva" (calomnia e publica, turnatoria e acoperita).