Biblia Ortodoxa

Comentariu

Nabucodonosor era fiul lui Nabopolasar, cel care, pe de o parte, zdrobise armatele Faraonului Neco (609 i. H.) si, pe de alta, pusese capat imperiului asirian (606 i. H.). El a domnit intre 605 si 562. Potrivit teologiei vechitestamentare, Nabucodonosor a fost instrumentul prin care Domnul Si-a pedepsit poporul infidel, fara ca prin aceasta sa-l fi scutit de raspundere si pedeapsa pentru trufie si cruzime.