Ezdra in Ierusalim. Scrisoarea lui Artaxerxe. Daruri la templul Domnului. Numaratoarea poporului.

 • 1. Dupa aceasta, in vremea domniei lui Artaxerxe, regele Persilor, a venit Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Salum,
  Ezr 7:1-28

 • 2. fiul lui Sadoc, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abiusa, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, intaiul preot.
  Ezr 7:1-28

 • 3. Acest Ezdra s'a suit din Babilon, fiind carturar iscusit in legea lui Moise, cea data de Dumnezeul lui Israel;
  Ezr 7:1-28

 • 4. iar regele ii daduse cinstire, caci el aflase in fata acestuia bunavointa in toate cererile sale.
  Ezr 7:1-28

 • 5. Si impreuna cu el s'au suit o seama din fiii lui Israel, din preotii, din levitii, din sfintitii cantareti, din portarii si din natineii templului din Ierusalim, in cel de al saptelea an al domniei lui Artaxerxe, in luna a cincea (acesta era cel de al saptelea an al regelui),
  Ezr 7:1-28

 • 6. iesind din Babilon la luna noua, in luna intai, si sosind in Ierusalim la capatul calatoriei celei bune care le fusese data de Domnul.
  Ezr 7:1-28

 • 7. De vreme ce Ezdra avea o foarte mare iscusinta, el nu a lasat la o parte nimic din legea si din poruncile Domnului, ci l-a invatat pe tot Israelul poruncile si judecatile.
  Ezr 7:1-28

 • 8. Copia poruncii scrise care a venit de la regele Artaxerxe la Ezdra - preotul si cititorul legii Domnului - e cuprinsa in cele de mai jos:
  Ezr 7:1-28

 • 9. "Regele Artaxerxe catre Ezdra, preotul si cititorul legii Domnului, salutare.
  Ezr 7:1-28

 • 10. Hotarat fiind eu sa ma port cu bunavointa fata de oameni, am poruncit ca aceia din neamul Iudeilor, dintre preotii si levitii ce se afla in regatul nostru, care ar vrea sa mearga cu tine la Ierusalim, pot s'o faca.
  Ezr 7:1-28

 • 11. Asadar, oricati vor dori sa mearga cu tine, asa cum am chibzuit eu si cei sapte prieteni ai mei, sfetnicii
  Ezr 7:1-28

 • 12. indrituiti sa cerceteze treburile privitoare la Iuda si Ierusalim, potrivit cu cele scrise in legea Domnului,
  Ezr 7:1-28

 • 13. si sa duca in Ierusalim Domnului lui Israel darurile pe care le-am fagaduit eu si prietenii mei, precum si tot aurul si argintul care s'ar afla in tara Babilonului, laolalta cu cel daruit de popor pentru templul Domnului Dumnezeului lor, din Ierusalim;
  Ezr 7:1-28

 • 14. aurul si argintul acela va fi adunat pentru [jertfele de] tauri, de berbeci si de miei si pentru tot ce mai e de trebuinta
  Ezr 7:1-28

 • 15. spre a I se aduce jertfe Domnului la jertfelnicul Domnului, Dumnezeului lor, din Ierusalim.
  Ezr 7:1-28

 • 16. Si tot ceea ce tu si fratii tai veti chibzui ca trebuie facut cu argintul si cu aurul, fa-o dupa voia Dumnezeului tau.
  Ezr 7:1-28

 • 17. Cat despre sfintele vase ale Domnului, care iti sunt date pentru trebuinta templului Dumnezeului tau, cel din Ierusalim, pune-le inaintea Dumnezeului tau in Ierusalim.
  Ezr 7:1-28

 • 18. Si orice iti vei aminti ca mai trebuie pentru templul Dumnezeului tau, vei da din vistieria regala.
  Ezr 7:1-28

 • 19. Eu, regele Artaxerxe, le-am poruncit vistiernicilor din Siria si din Fenicia ca tot ceea ce va cere Ezdra, preotul si cititorul legii Dumnezeului Celui-Preainalt, sa i se dea fara nici o zabava: pana la o suta de talanti de argint;
  Ezr 7:1-28

 • 20. de asemenea, pana la o suta de core de grau si pana la o suta de vedre de vin, precum si orice altceva din belsug.
  Ezr 7:1-28

 • 21. Toate acestea sa se faca dupa legea lui Dumnezeu, aduse cu grija Dumnezeului Celui-Preainalt, pentru ca mania Lui sa nu se abata peste regatul regelui si peste fiii sai.
  Ezr 7:1-28

 • 22. De asemenea, va poruncesc sa nu se ceara nici o dare si nici vreo alta dajdie vreunuia din preotii, levitii si cantaretii templului Domnului, nici vreunuia din portarii si natineii templului Domnului, si nici vreunuia din slujitorii acestui locas, si nimeni sa nu fie imputernicit sa puna ceva asemanator asupra-le.
  Ezr 7:1-28

 • 23. Iar tu, Ezdra, dupa intelepciunea lui Dumnezeu asaza judecatori si legiuitori care sa-i poata judeca in toata Siria si in Fenicia pe toti cei ce cunosc legea Dumnezeului tau; iar pe cei ce n'o stiu, invata-i.
  Ezr 7:1-28

 • 24. Si oricine va calca legea Dumnezeului tau si legea regelui, acolo sa fie pedepsit, fara sovaire, fie cu moarte, fie cu chinuri, fie cu amenda, fie cu inchisoare".
  Ezr 7:1-28

 • 25. Atunci Ezdra carturarul a zis: "Binecuvantat sa fie singurul Domn, Dumnezeul parintilor mei, Cel care a pus acestea in inima regelui spre slava templului Sau ce se afla in Ierusalim
  Ezr 7:1-28

 • 26. si Care m'a cinstit pe mine in ochii regelui si ai sfetnicilor sai si ai tuturor prietenilor si dregatorilor sai!
  Ezr 7:1-28

 • 27. Drept urmare, cu ajutorul Domnului, Dumnezeului meu, am prins curaj si am adunat oameni din Israel ca sa se suie cu mine.
  Ezr 7:1-28

 • 28. Iata capii, dupa familiile lor si dupa dregatoriile lor, care s'au ridicat impreuna cu mine din Babilon sub domnia regelui Artaxerxe:
  Ezr 7:1, Ezr 8:1-36

 • 29. Din fiii lui Finees: Ghersom; din fiii lui Itamar; Gamaliel; din fiii lui David: Hatus, fiul lui Secania;
  Ezr 8:1-36

 • 30. din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia, si cu el, dupa socoteala scrisa, o suta cincizeci de oameni;
  Ezr 8:1-36

 • 31. din fiii lui Zatu: Secania, fiul lui Iahaziel, si trei sute de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 32. din fiii lui Adin: Ebed, fiul lui Ionatan, si doua sute cincizeci de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 33. din fiii lui Elam: Iesaia, fiul lui Atalia, si saptezeci de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 34. din fiii lui Sefatia: Zebadia, fiul lui Mihail, si saptezeci de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 35. din fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel, si doua sute doisprezece oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 36. din fiii lui Bani: Selomit, fiul lui Iosifia, si o suta saizeci de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 37. din fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai, si douazeci si opt de oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 38. din fiii lui Azgad: Iohanan, fiul lui Hacatan, si o suta zece oameni cu el;
  Ezr 8:1-36

 • 39. din fiii lui Adonicam, cei de pe urma - si iata numele lor: Elifelet, Ieiel si Semaia, si saptezeci de oameni cu ei;
  Ezr 8:1-36

 • 40. din fiii lui Bigvai: Utai, fiul lui Zacur, si saptezeci de oameni cu el.
  Ezr 8:1-36

 • 41. Si i-am adunat la raul numit Tera, unde am poposit vreme de trei zile si unde i-am cercetat pe fiecare.
  Ezr 8:1-36

 • 42. Dar daca n'am aflat pe nimeni din preoti sau leviti,
  Ezr 8:1-36

 • 43. atunci am trimis la Eleazar si la Ariel si la Elnatan si la Semaia si la Iarib si la Natan si la Elnatan si la Zaharia si la Mesulam, oameni de frunte si iscusiti,
  Ezr 8:1-36

 • 44. si le-am cerut sa mearga la Ido, conducatorul ce se afla acolo unde era vistieria,
  Ezr 8:1-36

 • 45. poruncindu-le sa-i spuna lui Ido si fratilor sai, precum si vistiernicilor ce se aflau acolo, sa ne trimita oameni care sa indeplineasca slujba de preoti in templul Domnului.
  Ezr 8:1-36

 • 46. Si, prin mana cea tare a Domnului nostru, ne-au adus barbati iscusiti din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, pe Serebia si pe fiii sai si pe fratii sai - care erau optsprezece -
  Ezr 8:1-36

 • 47. si pe Hasabia si pe Hanun si pe Isaia, fratele acestuia, din fiii lui Merari, si cu fiii lor - douazeci de barbati -
  Ezr 8:1-36

 • 48. si pe natinei - cei randuiti de David - si pe dregatorii pentru slujba levitilor, doua sute douazeci (ale caror nume au fost insemnate in scris).
  Ezr 8:1-36

 • 49. Acolo le-am fagaduit tinerilor in fata Domnului, Dumnezeului nostru, un post
  Ezr 8:1-36

 • 50. prin care sa-I cerem o buna calatorie, atat pentru noi cat si pentru cei ce erau impreuna cu noi, fiii nostri si vitele noastre;
  Ezr 8:1-36

 • 51. ca mi-a fost rusine sa-i cer regelui pedestrasi si calareti si insotitori care sa ne apere de cei ce ne-ar sta impotriva,
  Ezr 8:1-36

 • 52. de vreme ce-i spusesem regelui ca puterea Domnului nostru va fi aceea care-i va insoti pe cei ce-L cauta cu tot dinadinsul.
  Ezr 8:1-36

 • 53. Si iarasi ne-am rugat Domnului pentru toate si L-am aflat bun si iertator.
  Ezr 8:1-36

 • 54. Si am tras de-o parte doisprezece barbati dintre capeteniile preotilor, dupa neamurile lor: pe Serebia si pe Hasabia, si cu ei inca zece barbati dintre fratii lor;
  Ezr 8:1-36

 • 55. si le-am dat argintul si aurul si sfintele vase ale templului Domnului nostru, cele daruite de rege si de sfetnici si de dregatori si de tot Israelul.
  Ezr 8:1-36

 • 56. Si le-am dat sase sute cincizeci de talanti de argint, precum si vase de argint in greutate de o suta de talanti si vase de aur in greutate de o suta de talanti si douazeci de odoare de aur si douasprezece vase de arama - arama buna, care sclipeste ca aurul.
  Ezr 8:1-36

 • 57. Si le-am zis: «Sfintiti Domnului Ii sunteti, si voi, si vasele cele sfintite, iar aurul si argintul sunt o fagaduinta facuta Dumnezeului parintilor nostri.
  Ezr 8:1-36

 • 58. Privegheati si paziti-le pana la vremea cand, in Ierusalim, le veti da capeteniilor preotilor si capilor de familie ai lui Israel, acolo, in vistieria templului Dumnezeului nostru».
  Ezr 8:1-36

 • 59. Asa ca preotii si levitii, cei ce au primit argintul si aurul si vasele care [au ajuns] in Ierusalim, le-au adus in templul Domnului.
  Ezr 8:1-36

 • 60. De la raul Tera am plecat in cea de a douasprezecea zi a lunii intai si am sosit la Ierusalim prin mana cea puternica a Domnului nostru, care era deasupra; inca de la inceputul calatoriei ne-a scapat de tot vrajmasul si am ajuns la Ierusalim.
  Ezr 8:1-36

 • 61. Si daca am stat acolo vreme de trei zile, in cea de a patra argintul si aurul au fost predate templului nostru, si anume in mana lui Meremot, fiul preotului Urie.
  Ezr 8:1-36

 • 62. Si cu el era Eleazar, fiul lui Finees, precum si Iozabad, fiul lui Iosua, si Noadia, fiul lui Benui, toti leviti; totul li s'a dat dupa numar si greutate; despre greutatea lor s'a facut insemnare in chiar ceasul acela.
  Ezr 8:1-36

 • 63. Iar cei ce se intorsesera din robie au adus jertfe Domnului, Dumnezeului lui Israel: doisprezece tauri - pentru tot Israelul -, nouazeci si sase de berbeci, saptezeci si doi de miei, doisprezece tapi - pentru ispasire; totul, ca jertfa Domnului.
  Ezr 8:1-36

 • 64. Iar poruncile regelui le-au dat dregatorilor si guvernatorilor Celesiriei si Feniciei; si au adus cinstire poporului si templului Domnului.
  Ezr 8:1-36

 • 65. Si cand acestea au fost gata, au venit la mine conducatorii si au zis:
  Ezr 9:1-15

 • 66. «Poporul lui Israel si capeteniile si preotii si levitii nu s'au tinut departe de popoarele straine ale tarii, si nici de necuratiile ce vin de la Canaaneeni, de la Hetei, de la Ferezei, de la Iebusei, de la Moabiti, de la Egipteni si de la Edomiti,
  Ezr 9:1-15

 • 67. de vreme ce ei si fiii lor s'au insurat cu fiicele acelora si astfel samanta cea sfanta s'a amestecat cu neamurile straine din tara; intru aceasta, inca de la inceput, capeteniile si dregatorii s'au facut partasi la aceasta nelegiuire».
  Ezr 9:1-15

 • 68. Atunci eu, de indata ce am auzit aceasta, mi-am sfasiat hainele si vesmantul cel sfintit, si mi-am smuls parul de pe cap si din barba si am cazut intr'o adanca tristete.
  Ezr 9:1-15

 • 69. Si'n vreme ce eu plangeam din pricina acestei nelegiuiri, toti cei ce erau ravnitori pentru cuvantul Domnului, Dumnezeului lui Israel, s'au adunat la mine; dar eu, cuprins de mahnire, am ramas asa pana la jertfa de seara.
  Ezr 9:1-15

 • 70. Apoi, ridicandu-ma din locul unde posteam cu hainele si cu vesmantul cel sfant sfasiate, mi-am plecat genunchii si mi-am intins mainile spre Domnul, zicand:
  Ezr 9:1-15

 • 71. - Doamne, m'am temut si m'am rusinat inaintea fetei Tale,
  Ezr 9:1-15

 • 72. deoarece pacatele ni s'au inmultit deasupra capetelor noastre si pacatul nestiintei noastre a ajuns pana la cer
  Ezr 9:1-15

 • 73. inca din vremea parintilor nostri, si in mare pacat ne aflam pana'n ziua de azi.
  Ezr 9:1-15

 • 74. Si, pentru pacatele noastre si ale parintilor nostri, noi impreuna cu fratii nostri, cu regii nostri si cu preotii nostri am fost dati pe mana regilor pamantului, spre sabie si spre robie si spre prada rusinoasa, pana'n ziua de azi.
  Ezr 9:1-15

 • 75. Si acum, intrucatva ni s'a aratat mila Ta, Doamne, pentru ca o radacina si un nume sa ne ramana in locul unde se afla sfantul Tau locas
  Ezr 9:1-15

 • 76. si pentru ca lumina sa ni se descopere in templul Domnului, Dumnezeului nostru, si pentru ca hrana sa ni se dea in vremea robiei noastre.
  Ezr 9:1-15

 • 77. Da, in vremea cand eram robi n'am fost parasiti de Dumnezeul nostru: El a facut ca noi sa aflam bunavointa in fata regilor Persilor, asa ca ei ne-au dat hrana
  Ezr 9:1-15, Ezr 9:9

 • 78. si au cinstit templul Domnului nostru si au ridicat Sionul cel pustiu si ne-au dat o buna asezare in Iudeea si in Ierusalim.
  Ezr 9:1-15

 • 79. Si acum, Doamne, avand noi aceste lucruri, ce vom zice? de vreme ce noi am calcat poruncile Tale, pe care Tu le-ai dat prin mana robilor Tai profetii, zicand
  Ezr 9:1-15

 • 80. ca tara in care intrati ca s'o mosteniti e o tara murdarita de murdaria strainilor tarii: ei au umplut-o cu necuratiile lor.
  Ezr 9:1-15

 • 81. Si acum, pe fiicele lor sa nu le luati pentru fiii vostri, dar nici pe fiicele voastre sa nu le dati dupa fiii lor.
  Ezr 9:1-15

 • 82. Nicicand sa nu cautati a avea pace cu ei, pentru ca voi sa va intariti si sa mancati bunatatile tarii si s'o lasati pe totdeauna mostenire copiilor vostri.
  Ezr 9:1-15

 • 83. Iar cele ce se intampla, toate ni se fac din pricina faptelor noastre celor rele si din pricina pacatelor noastre; ca Tu, Doamne, ne-ai usurat pacatele
  Ezr 9:1-15

 • 84. si ne-ai dat o astfel de radacina; dar noi iarasi ne-am intors inapoi, sa calcam legea Ta si sa ne amestecam cu necuratia neamurilor tarii.
  Ezr 9:1-15

 • 85. Nu cumva Te-ai maniat pe noi in asa masura, incat sa nu lasi din noi nici radacina, nici samanta si nici nume?
  Ezr 9:1-15

 • 86. O, Doamne al lui Israel, Tu esti adevarat; ca Tu ne-ai lasat o radacina'n ziua de azi.
  Ezr 9:1-15

 • 87. Iata, acum ne aflam in fata Ta intru faradelegile noastre; ca din pricina lor nu mai putem sa-Ti stam inainte!...".
  Ezr 9:1-15

 • 88. Si'n timp ce Ezdra se ruga si se marturisea plangand, doborat inaintea templului, o foarte mare multime de barbati, femei si copii din Ierusalim s'au adunat la el, caci mare plangere era in multime.
  Ezr 10:1-5

 • 89. Atunci Secania, fiul lui Ieiel, unul din fiii lui Israel, a strigat, zicand: "Ezdra! Noi am pacatuit in fata lui Dumnezeu prin aceea ca ne-am casatorit cu femei straine din neamurile tarii; acum insa nadejdea ii surade lui Israel.
  Ezr 10:1-5

 • 90. Intru aceasta sa-I facem Domnului juramant ca vom izgoni femeile straine, impreuna cu copiii lor, asa cum tu ai hotarat pentru cei ce se vor supune legii Domnului.
  Ezr 10:1-5

 • 91. Scoala-te si fa!; ca tu esti cel indrituit sa faci aceasta, iar noi o putem face doar impreuna cu tine".
  Ezr 10:1-5, Ezr 10:4

 • 92. Asa s'a sculat Ezdra si i-a pus pe mai-marii preotilor si pe leviti si intregul Israel sa jure cum ca asa vor face. Iar ei au jurat.
  Ezr 10:1-5

Biblia Ortodoxa