Biblia Ortodoxa

Comentariu

Celebra "filoxenie a lui Avraam" (Fc 18, 1-8), dar si ospitalitatea lui Lot (Fc 19, 2 si urm.).