Biblia Ortodoxa

Comentariu

Iisus este Fiul lui Dumnezeu, iar apostolii sunt fratii Sai, deci au aceeasi calitate de fii ai Tatalui ceresc (desigur, prin infiere, in timp ce Iisus e prin fire).