Biblia Ortodoxa

Comentariu

Scrisoare din partea vechilor deportati asiatici, care-si aminteau cu ingrijorare de "patria-mama"! "Raul" era Eufratul.