Biblia Ortodoxa

Comentariu

Cuvantul katanoéo e foarte bogat in sensuri: a pricepe, a intelege, a remarca, a-si da seama, a observa, a medita, a reflecta, a discerne, a vedea cu claritate, a fi constient de sine. De aici, si marea putere de seductie a ispitei.