Biblia Ortodoxa

Comentariu

In unele variante manuscrise, acest verset e plasat la inceputul capitolului urmator (vezi, la noi, versiunea Radu-Galaction 1938).