Biblia Ortodoxa

Comentariu

In Septuaginta: "regele neamurilor". Prin "Goimi" se intelegeau neamurile neconvertite la iudaism.