Biblia Ortodoxa

Comentariu

Acest episod pare a fi cel relatat, oarecum diferit, in 37, 14-19.