Biblia Ortodoxa

Comentariu

Textual: "... in pustiu, Miso... ". Printr'o eroare ortografica, numele pustiului devine nume de cetate. Corectat dupa T. M.