Biblia Ortodoxa

Comentariu

In textul Septuagintei, versetele urmatoare (30-35) ale acestui capitol sunt inserate in capitolul urmator drept versetele 2b-2f. Versiunea de fata le introduce aici, in concordanta nu numai cu Textul Masoretic, ci si cu vechile editii romanesti.