Mostenirea semintiilor lui Simeon, Zabulon, Isahar, Aser, Neftali si Dan. Partea lui Iosua.

 • 1. Al doilea sort a cazut pentru fiii lui Simeon; partea lor de mostenire a fost intre hotarele partii fiilor lui Iuda 1.
  Fc 49:7

 • 2. Mostenirea lor era: Beer-Seba, Seba si Molada;
  1Par 4:28-32

 • 3. Hatar-Sual, Bala si Atem;
  1Par 4:28-32

 • 4. Eltolad, Betul si Horma;
  1Par 4:28-32

 • 5. Ticlag, Bet-Marcabot si Hatar-Susa;
  1Par 4:28-32

 • 6. Bet-Lebaot si tarinile lor: treisprezece cetati, cu satele lor 2;
  1Par 4:28-32

 • 7. Ain, Rimon, Eter si Asan: patru cetati, cu satele lor;
  1Par 4:28-32

 • 8. si toate satele ce se aflau imprejurul acestor cetati, pana la Baalat-Beer-Ramat, mergand spre miazazi. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Simeon, dupa familiile lor.
  1Par 4:28-32

 • 9. Mostenirea fiilor lui Simeon [era parte] din partea fiilor lui Iuda, fiindca partea fiilor lui Iuda era mai mare decat a lor; de aceea fiii lui Simeon au primit parte din mosia lor.

 • 10. Al treilea sort i-a cazut lui Zabulon, dupa familiile lor; hotarul mostenirii lor mergea pana la Sarid,
  Fc 49:13

 • 11. se urca spre apus pana la Maraala si atingea Dabesetul in valea de dinaintea Iocneamului;

 • 12. de la Sarid se intorcea inapoi, spre rasarit, pana la hotarul tinutului Chislot-Tabor, de unde trecea spre Dabrat si se urca spre Iafia;

 • 13. se indrepta apoi la rasarit spre Ghet-Hefer, la Ita-Catin si mergea spre Rimon, Metora si Nea

 • 14. si se intorcea de la miazanoapte spre Hanaton si iesea la Iftah-El;

 • 15. apoi la Catat, Nahalal, Simron, Idala si Betleem: douasprezece cetati, cu satele lor 3.

 • 16. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Zabulon, dupa familiile lor: cetatile cu satele lor.

 • 17. Al patrulea sort i-a cazut lui Isahar.

 • 18. In hotarul lor erau cuprinse: Izreel, Chesulot si Sunem;
  1Rg 28:4, 1Rg 29:1, 2Rg 2:9, 3Rg 18:45

 • 19. Hafaraim, Sion si Anaharat;

 • 20. Harabit, Chision si Ebet;

 • 21. Remet, En-Ganim, En-Hada si Bet-Patet;

 • 22. hotarul atingea Taborul, Sahatima si Bet-Semes, iar capatul lui era Iordanul.

 • 23. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Isahar, dupa familiile lor: cetatile cu satele lor 4.

 • 24. Al cincilea sort i-a cazut lui Aser, dupa familiile lor.

 • 25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten si Acsaf,

 • 26. Alamalec, Amead si Miseal; hotarul lor atingea spre apus Carmelul si Sihor-Libnat,

 • 27. dupa care se intorcea dinspre soare-rasare catre Bet-Dagon si atingea hotarul lui Zabulon si Iftah-El la miazanoapte si intra in hotarul Asatei la Bet-Emec si Neiel si mergea la Cabul
  3Rg 9:13

 • 28. si mai departe la Abdon, Rehob, Hamon si Cana, pana la marele Sidon;

 • 29. hotarul se intorcea apoi indarat la Rama, la fantana lui Masfasat si la Tirieni, dupa care se incovoia spre Hosa, spre mare, Mahaleb si Aczib;

 • 30. dupa aceea, Aco, Afec si Rehob.
  Jd 1:31

 • 31. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Aser, dupa familiile lor: cetatile cu satele lor.

 • 32. Al saselea sort i-a cazut lui Neftali.

 • 33. Hotarul lor mergea de la Helef si de la padurea Taananim catre Adami-Necheb si Iabneel pana la Lacum si se ispravea in Iordan;

 • 34. hotarul se intorcea apoi spre apus catre Aznot-Tabor si de acolo mergea spre Hucoc si se invecina la miazazi cu tinutul Zabulonului, spre apus cu tinutul lui Aser, iar spre soare-rasare cu Iordanul.

 • 35. Cetati intarite erau Tidim, Ter, Hamat, Racat si Chineret;

 • 36. Adama, Rama si Hator;

 • 37. Chedes, Edreea si En-Hator;

 • 38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat si Bet-Semes.

 • 39. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Neftali.

 • 40. Al saptelea sort i-a cazut lui Dan.
  Jd 18:1

 • 41. Hotarul lor cuprindea: Tora, Estaol si Ir-Semes;
  Ios 15:33, Jd 18:2, Jd 18:11

 • 42. Saalabim, Aialon si Itla;
  Jd 1:35

 • 43. Elon, Timnata si Ecron;

 • 44. Elteche, Ghibeton si Baalat;
  3Rg 15:27

 • 45. Iehud, Bene-Berac si Gat-Rimon;

 • 46. Me-Iarcon si Haracon, la apusul carora hotarul se invecina cu Ioppe.
  Iona 1:3, FA 9:36

 • 47. Aceasta este mostenirea semintiei fiilor lui Dan, dupa familiile lor, acestea sunt cetatile lor, cu satele lor. Dar fiii lui Dan nu i-au izgonit pe Amoreii care le facusera necazuri in munti; iar Amoreii nu le-au ingaduit sa coboare la vale, ci le-au luat cu de-a sila hotarul portiei lor.

 • 48. Atunci s'au dus fiii lui Dan si au purtat razboi impotriva Lesemului si l-au luat si l-au lovit cu ascutisul sabiei; si au locuit in el si l-au numit "Lesemul-lui-Dan", dupa numele lui Dan, tatal lor. Iar Amoreii au locuit pe mai departe in Edom si in Salamin 5; dar mana lui Efraim i-a stapanit si au devenit supusii sai.
  Jd 18:27-29

 • 49. Dupa ce au luat in stapanire pamantul, dupa hotarele lor, fiii lui Israel i-au dat intre ei mostenire lui Iosua, fiul lui Navi,

 • 50. asa cum poruncise Dumnezeu; si i-au dat cetatea pe care o ceruse, Timnat-Serah, care se afla in muntele lui Efraim; iar el a zidit cetatea si a locuit in ea.
  Ios 24:30, Jd 2:9

 • 51. Acestea sunt partile pe care Eleazar preotul si Iosua, fiul lui Navi, si capii familiilor le-au impartit, prin tragere la sorti, fiilor lui Israel, in Silo, inaintea fetei Domnului, la intrarea cortului marturiei; iar acestia s'au dus sa-si ia in stapanire pamantul 6.

Biblia Ortodoxa