Biblia Ortodoxa

Comentariu

Esau este eponimul lui Edom; acesta din urma a dat numele Tarii Idumeea si pe al poporului idumeu, adversar perpetuu al lui Israel.