Biblia Ortodoxa

Comentariu

"... in zilele de apoi": la sfarsitul unei anumite perioade; la sfarsitul veacurilor (dimensiune eshatologica, de unde caracterul mesianic al acestor prime cinci versete, oarecum inrudite cu textul din Isaia 2, 1-5).