Impartirea celor ce vor locui in Ierusalim si in celelalte cetati.

 • 1. Capeteniile poporului s'au asezat in Ierusalim, iar ceilalti poporeni au aruncat sorti: unul din zece sa vina sa locuiasca in sfanta cetate a Ierusalimului, iar ceilalti noua din zece in celelalte cetati. 1
  Mt 4:5

 • 2. Iar poporul i-a binecuvantat pe oamenii care de bunavoie s'au asezat in Ierusalim.

 • 3. Iata capeteniile tarii care s'au asezat in Ierusalim si in cetatile lui Iuda, fiecare locuind pe mosia sa, in cetatea sa: Israelitii, preotii, levitii, natineii si urmasii servilor lui Solomon.
  1Par 9:2, Ezr 2:55

 • 4. In Ierusalim s'au asezat o seama din fiii lui Iuda si din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s'au asezat: Ataia, fiul lui Uzi, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Sefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,

 • 5. si Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.

 • 6. Fiii lui Fares care s'au asezat in Ierusalim erau, de toti, patru sute saizeci si opt de viteji.

 • 7. Iata-i acum pe fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia;

 • 8. dupa acesta: Gabai si Salai: noua sute douazeci si opt;

 • 9. iar Ioil, fiul lui Zicri, era supraveghetorul lor, in timp ce Iuda, fiul lui Senua, era al doilea in cetate.

 • 10. Din preoti: Iedaia, fiul lui Ioiarib, si Iachin;

 • 11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia templului lui Dumnezeu;
  1Par 9:11

 • 12. si fratii lor care se indeletniceau cu slujba in templu: opt sute douazeci si doi: Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amti, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia,

 • 13. si fratii sai, capii de familie: doua sute patruzeci si doi; si Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mesilemot, fiul lui Imer,

 • 14. si fratii lor, barbati de oaste: o suta douazeci si opt; iar Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era supraveghetorul lor.

 • 15. Din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, fiul lui Buni,

 • 16. Sabetai si Iozabad, capetenii ale levitilor pentru treburile din afara ale templului lui Dumnezeu; 2

 • 17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care incepea laudele in timpul rugaciunii; si Bacbuchia, al doilea intre fratii sai, si Abda, fiul lui Samua, fiul lui Galal, fiul lui Iditun.

 • 18. Levitii din cetatea sfanta erau, de toti, doua sute optzeci si patru.

 • 19. Portarii: Acub, Talmon si fratii lor, pazitorii portilor: o suta saptezeci si doi.
  Ne 12:25

 • 20. Ceilalti Israeliti, preoti si leviti, s'au asezat in cetatile lui Iuda, fiecare pe mosia sa.

 • 21. Natineii s'au asezat pe colina si-i aveau drept capetenii pe Tiha si Ghispa.
  Ne 3:26

 • 22. Capetenia levitilor in Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cantareti indatorati sa faca slujba la templul lui Dumnezeu,

 • 23. caci asa era pentru ei porunca de la rege.

 • 24. Petahia, fiul lui Mesezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era imputernicitul regelui pentru toate trebuintele poporului.

 • 25. Iar dintre fiii lui Iuda care-si aveau salasele la sate, pe tarinile lor, s'au asezat la Chiriat-Arba si in satele ei, la Dibon si in satele lui si la Iecabteel si in satele lui,

 • 26. la Iesua, la Molada, la Bet-Pelet,

 • 27. la Hatar-Sual, la Beer-Seba si in satele ce tineau de ea,

 • 28. la Ticlag, la Mecona si in satele ce tineau de ea,

 • 29. la En-Rimon, la Torea, la Iarmut,

 • 30. la Zanoah, la Adulam si'n satele lui, la Lachis si'n tarinile lui, la Azeca si in satele ei; si si-au facut asezari de la Beer-Seba pana la Valea Hinom.

 • 31. Fiii lui Veniamin s'au asezat, incepand de la Gheba: in Micmas, in Aia, in Betel si'n satele lui,

 • 32. in Anatot, in Nob, in Anania,

 • 33. in Hator, in Rama, in Ghitaim,

 • 34. in Hadid, in Teboim, in Nebalat,

 • 35. in Lod, in Ono si in Valea Lucratorilor.
  1Par 8:12

 • 36. Cete de leviti se aflau atat in Iuda cat si in Veniamin.

Biblia Ortodoxa