Rezidirea Ierusalimului.

 • 1. Atunci s'a ridicat Eliasib, marele preot, impreuna cu fratii sai preoti, si au zidit Poarta Oilor si au sfintit-o pana la turnul Mea; si i-au pus usile si au sfintit-o pana la turnul lui Hananeel. 1
  Dt 20:5, Ne 12:39, Ir 31:39, Za 14:10

 • 2. Langa Eliasib au zidit oamenii din Ierihon, iar langa acestia a zidit Iacur, fiul lui Imri.

 • 3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Pestilor si au acoperit-o si i-au pus usile si zavoarele si gratiile.
  2Par 33:14

 • 4. De la acestia, mai departe, randul i-a fost lui Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; langa acesta, Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; iar mai departe, Tadoc, fiul lui Baana.

 • 5. Alaturi de ei, cei din Tecoa; dar fruntasii acestora nu si-au pus grumazul la treaba.

 • 6. Ioiada, fiul lui Paseah, si Mesulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche si i-au pus usile si zavoarele si gratiile.

 • 7. Alaturea de ei au reparat Melatia Gabaonitul si Iadon din Meronot, precum si oamenii din Gabaon si din Mitpa, cei de sub stapanirea guvernatorului de dincoace de Rau.

 • 8. Alaturea de ei au facut reparatiile Uziel, fiul lui Harhaia argintarul, iar de la acesta inainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim; si au intarit Ierusalimul pana la zidul cel lat.

 • 9. De la ei incolo a reparat Refaia, fiul lui Hur, capetenia unei jumatati din tinutul Ierusalimului.

 • 10. Langa acesta a reparat, in fata casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf; iar langa el, Hatus, fiul lui Hasabneia.

 • 11. Alaturea de el au reparat Malchia, fiul lui Harim, si Hasub, fiul lui Pahat-Moab, pana la turnul Cuptoarelor.

 • 12. De la ei inainte a reparat Salum, fiul lui Halohes, capetenia celeilalte jumatati a tinutului Ierusalimului; el, impreuna cu fiicele sale.

 • 13. Hanun si locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Vaii; au zidit-o si i-au pus usile si zavoarele si gratiile; tot ei: o mie de coti de zid, pana la Poarta Gunoiului.

 • 14. Malchia, fiul lui Recab, capetenia tinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului, el si fiii sai; i-au pus usile si zavoarele si gratiile.

 • 15. Salum, fiul lui Col-Hoze, capetenia tinutului Mitpa, a reparat Poarta Izvorului; a zidit-o, a acoperit-o si i-a pus usile si gratiile. El a facut si zidul de la scaldatoarea Siloam, de langa gradina regelui, pana la scara ce coboara din cetatea lui David.
  In 9:7

 • 16. De la el inainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, capetenia unei jumatati din tinutul Bet-Tur, pana la gradina mormintelor lui David si pana la iazul cel facut de mana si pana la Casa Vitejilor.

 • 17. De la el inainte au reparat levitii: Rehum, fiul lui Bani; langa acesta, Hasabia, capetenia unei jumatati din tinutul Cheila, din partea acestui tinut.

 • 18. Mai departe au reparat fratii sai: Bavai, fiul lui Henanad, capetenia celeilalte jumatati din tinutul Cheila,

 • 19. iar langa el, Ezer, fiul lui Iosua, capetenia din Mitpa, a reparat o alta parte a turnului urcusului, pana la colt.

 • 20. Alaturea de el, Barac, fiul lui Zabai, a reparat o a doua parte, de la colt pana la poarta casei lui Eliasib, marele preot.

 • 21. Dupa el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, a reparat o alta parte de zid, de la poarta casei lui Eliasib pana la capatul casei lui Eliasib.

 • 22. Dupa el au reparat preotii, locuitori ai vecinatatilor.

 • 23. Langa el, Veniamin si Hasub au reparat zidul din dreptul casei lor. Langa ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat partea de langa casa lui.

 • 24. Langa acesta, Binui, fiul lui Henadad, a reparat o alta bucata de zid, de la casa lui Azaria pana'n dreptul coltului.

 • 25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat in dreptul unghiului si al turnului care se ridica deasupra casei de sus a regelui, cea din apropierea curtii inchisorii. Langa acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paros.

 • 26. Iar natineii 2, care locuiau pe deal, au reparat zidul pana in dreptul Portii Apelor, spre rasarit, si pana la turnul cel inalt.
  Ne 11:21

 • 27. Dupa ei, cei din Tecoa au reparat o alta parte, cea din dreptul turnului celui inalt pana la zidul lui Ofel.

 • 28. De la Poarta Cailor in sus au reparat preotii, fiecare in dreptul casei sale.
  Ir 31:40

 • 29. De la ei inainte a reparat Tadoc, fiul lui Imer, in dreptul casei sale; iar dupa el a reparat Semaia, fiul lui Secania, strajerul Portii Rasaritului.

 • 30. Dupa el, Hanania, fiul lui Selemia, si Hanum, al saselea fiu al lui Talaf, au reparat o alta parte de zid. Dupa ei, Mesulam, fiul lui Berechia, a reparat in dreptul locuintei lui.

 • 31. Dupa el Melchia, fiul lui Sarefi 3, a reparat pana la casa natineilor si a negustorilor de unelte, din dreptul portii lui Mifcad pana la scara din colt.

 • 32a. Iar de la scara din colt pana la Poarta Oilor au reparat argintarii si negustorii.

 • 32b. Si a fost ca de'ndata ce Sanbalat a auzit ca noi refacem zidul, i s'a facut rau si tare s'a maniat si a rostit ocari impotriva Iudeilor.

 • 33. Si a zis in fata fratilor sai (adica razboinicii Samarinenilor): "E adevarat oare ca Iudeii isi rezidesc cetatea? aduc ei, intr'adevar, jertfe? vor avea oare vreo izbanda? si vor fi ei in stare sa inchege la loc pietrele dupa ce au fost arse si prefacute'n mormane de daramaturi?...".
  Ne 2:10, Ne 2:19

 • 34. Atunci Tobie Amonitul a venit langa el si i-a zis: "Jertfesc ei oare si mananca acolo la ei?: Nu va veni cumva o vulpe si le va darama zidul de piatra?"

 • 35. Auzi, o, Dumnezeul nostru, ca ne-am facut de batjocura! Intoarce-le ocara asupra capetelor lor si fa-i de batjocura intr'o tara a robiei
  Ps 7:16

 • 36. si sa nu le acoperi faradelegea!
  Ps 7:16

 • 37. Cu toate acestea, noi am lucrat mai departe la zid si l-am incheiat pana la jumatate; poporul muncea cu tragere de inima. 4
  Ir 18:23

Biblia Ortodoxa