Cele doua trambite de argint. Israelitii pleaca la drum.

 • 1. Si a grait Domnul catre Moise, zicand:

 • 2. "Fa-ti doua trambite de argint; din ciocan sa le faci. Le vei avea pentru chemarea obstii si pentru plecarea taberelor.

 • 3. Cand se va trambita din ele, toata obstea ti se va aduna la usa cortului marturiei.

 • 4. Dar daca se va trambita numai din una, la tine se vor aduna toate capeteniile, mai-marii neamurilor lui Israel.

 • 5. Cand veti da semn din trambita 1, vor porni taberele cele dinspre rasarit.

 • 6. Cand veti da al doilea semn de trambita, vor porni taberele cele dinspre miazazi. Cand veti da al treilea semn de trambita, vor porni taberele cele dinspre apus 2. Iar cand veti da al patrulea semn de trambita, vor porni taberele cele dinspre miazanoapte 3. Asa vor porni la drum, cu semn de trambita.

 • 7. Cand insa chemati adunarea, veti trambita, dar nu cu semn [de plecare].

 • 8. Din trambite vor suna preotii, fiii lui Aaron; aceasta va fi voua lege vesnica'ntru neamurile voastre.

 • 9. Iar cand in tara voastra veti iesi la razboi impotriva vrajmasilor ce vi se'mpotrivesc, veti da un anume semn de trambita; atunci Isi va aduce aminte de voi Domnul, iar voi veti fi mantuiti de vrajmasii vostri.
  Nm 31:6, 2Par 13:12, 2Par 13:14, Iov 39:25

 • 10. In zilele voastre de bucurie, in sarbatorile voastre si la'nceputurile voastre de luna veti trambita din trambite la arderile-voastre-de-tot si la jertfele voastre de multumire, si prin aceasta veti fi pomeniti in fata Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru".
  2Par 7:6, Ps 80:3

 • 11. In anul al doilea, in luna a doua, in douazeci ale lunii, s'a ridicat norul de deasupra cortului marturiei.

 • 12. Si au plecat fiii lui Israel din pustia Sinai, cu toate ale lor, si norul s'a oprit in pustia Paran 4.

 • 13. Aceasta a fost intaia plecare dupa porunca lui Dumnezeu data prin Moise.

 • 14. Intai au pornit randurile din tabara fiilor lui Iuda, cu armiile lor; peste armiile lor era Naason, fiul lui Aminadab.
  Nm 1:7

 • 15. Peste armiile semintiei lui Isahar era Natanael, fiul lui Tuar;
  Nm 1:8, Nm 2:5

 • 16. iar peste armiile semintiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.
  Nm 1:9, Nm 2:7

 • 17. Cortul a fost apoi desfacut si au plecat fiii lui Gherson si fiii lui Merari, purtatorii cortului.

 • 18. Dupa aceea au pornit randurile din tabara lui Ruben cu armiile lor; peste armiile lor era Elitur, fiul lui Sedeur;
  Nm 1:5

 • 19. peste armiile semintiei lui Simeon era Selumiel, fiul lui Turisadai;
  Nm 1:6, Nm 2:12

 • 20. iar peste armiile semintiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Raguel.
  Nm 1:14, Nm 2:14

 • 21. Dupa aceea au plecat fiii lui Cahat, cei ce duceau lucrurile sfinte 5; cortul trebuia sa fie asezat inainte de sosirea lor.

 • 22. Apoi au pornit randurile din tabara fiilor lui Efraim cu armiile lor; peste armiile lor era Elisama, fiul lui Amihud.
  Nm 1:10, Nm 2:18

 • 23. Peste armiile fiilor lui Manase era Gamaliel, fiul lui Pedatur;
  Nm 1:10, Nm 2:20

 • 24. iar peste armiile fiilor lui Veniamin era Abidan, fiul lui Ghedeon.
  Nm 1:11, Nm 2:22, Nm 7:60

 • 25. In urma tuturor au pornit randurile din tabara fiilor lui Dan cu armiile lor; peste armiile lor era Ahiezer, fiul lui Amisadai;
  Nm 1:12, Nm 2:25

 • 26. peste armiile fiilor lui Aser era Paghiel, fiul lui Ocran;
  Nm 1:13, Nm 2:27

 • 27. iar peste armiile fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

 • 28. Acestea sunt ostile fiilor lui Israel la vremea cand au pornit la drum cu armiile lor.

 • 29. Si a zis Moise catre Hobab, fiul lui Raguel, madianitul, socrul lui Moise: "Noi plecam spre locul acela despre care Domnul a zis: - Pe acesta voua vi-l voi da!... Vino cu noi si-ti vom face bine, caci Domnul pe cele bune le-a grait despre Israel".

 • 30. Iar acela i-a zis: "De aici nu plec decat in tara mea si la neamul meu".

 • 31. Dar [Moise] a zis: "Nu ne lasa!; tu cu noi ai fost in pustie si'ntre noi se cade sa'mbatranesti 6.

 • 32. Daca mergi cu noi, binele pe care ni-l va face noua Domnul ti-l vom face si noi tie".

 • 33. Plecand ei de la muntele Domnului, au mers cale de trei zile; iar chivotul legamantului Domnului mergea inaintea lor cale de trei zile, ca sa le caute loc de odihna.

 • 34. Cand se ridica chivotul, Moise zicea:"Scoala-Te, Doamne,
  ca sa se risipeasca vrajmasii Tai
  si sa fuga de la fata Ta
  toti cei ce Te urasc pe Tine!"

 • 35. Iar cand se oprea, el zicea:"Intoarce-Te, Doamne,
  spre multimea miilor lui Israel!"
  Ps 67:1

 • 36. Si norul Domnului ii umbrea ziua, oridecateori plecau din locul de popas 7.

Biblia Ortodoxa