Luptatorii lui Israel.

 • 1. In cel de al doilea an de la iesirea lor din tara Egiptului, in ziua intai a lunii a doua grait-a Domnul catre Moise in pustia Sinai, in cortul marturiei, zicand:

 • 2. "Numarati toata obstea fiilor lui Israel dupa neamurile lor 1, dupa familiile lor 2, socotindu-le numarul dupa numele lor, om cu om, tot barbatul
  Nm 26:2

 • 3. de la douazeci de ani in sus, tot cel ce poate iesi la oaste in Israel, toti sa fie numarati de tine si de Aaron dupa armele lor.
  Nm 26:2, Nm 26:4

 • 4. Cu voi va mai fi cate un om din fiecare neam, barbatul cel mai de seama in familia sa.

 • 5. Iata numele barbatilor care vor fi cu voi: Din Ruben: Elitur, fiul lui Sedeur;

 • 6. din Simeon: Selumiel, fiul lui Turisadai;
  Nm 10:19

 • 7. din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;
  Nm 7:12, Nm 10:14, 1Par 2:10, Rut 4:20

 • 8. din Isahar: Natanael, fiul lui Tuar;
  Nm 10:15-16

 • 9. din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
  Nm 10:15-16

 • 10. din fiii lui Iosif: Elisama, fiul lui Amihud, din Efraim; si Gamaliel, fiul lui Pedatur, din Manase;
  Nm 2:18, Nm 2:20, Nm 10:22-23

 • 11. din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;
  Nm 2:22

 • 12. din Dan: Ahiezer, fiul lui Amisadai;
  Nm 2:25

 • 13. din Aser: Paghiel, fiul lui Ocran;
  Nm 2:27

 • 14. din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel;
  Nm 2:14

 • 15. din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
  Nm 2:29

 • 16. Acestia sunt cei alesi din obste, capii semintiilor stramosesti, capeteniile peste mii in Israel".

 • 17. Moise si Aaron i-au luat pe barbatii acestia ce fusesera numiti pe numele lor,

 • 18. au adunat toata obstea in ziua cea dintai a lunii a doua din anul al doilea, si au inscris, dupa spita neamurilor lor, pe toti barbatii de la douazeci de ani in sus, pe semintii, pe familii si pe numele lor, om cu om.

 • 19. Numaratoarea aceasta a facut-o Moise in pustia Sinai, asa cum ii poruncise Domnul.
  Nm 26:64

 • 20. Fiii lui Ruben - intaiul-nascut al lui Israel - dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 21. din semintia lui Ruben au fost numarati patruzeci si sase de mii cinci sute.

 • 22. Fiii lui Simeon, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 23. din semintia lui Simeon au fost numarati cincizeci si noua de mii trei sute.

 • 24. Fiii lui Gad, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 25. din semintia lui Gad au fost numarati patruzeci si cinci de mii sase sute cincizeci.

 • 26. Fiii lui Iuda, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 27. din semintia lui Iuda au fost numarati saptezeci si patru de mii sase sute.

 • 28. Fiii lui Isahar, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 29. din semintia lui Isahar au fost numarati cincizeci si patru de mii patru sute.

 • 30. Fiii lui Zabulon, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 31. din semintia lui Zabulon au fost numarati cincizeci si sapte de mii patru sute.

 • 32. Dintre fiii lui Iosif, fiii lui Efraim, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 33. din semintia lui Efraim au fost numarati patruzeci de mii cinci sute;

 • 34. fiii lui Manase, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 35. din semintia lui Manase au fost numarati treizeci si doua de mii doua sute.

 • 36. Fiii lui Veniamin, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 37. din semintia lui Veniamin au fost numarati treizeci si cinci de mii patru sute.

 • 38. Fiii lui Dan, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 39. din semintia lui Dan au fost numarati saizeci si doua de mii sapte sute.

 • 40. Fiii lui Aser, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 41. din semintia lui Aser au fost numarati patruzeci si una de mii cinci sute.

 • 42. Fiii lui Neftali, dupa neamurile lor, dupa rudenia lor, dupa familiile lor, socotindu-i om cu om dupa numarul numelor lor, toti barbatii de la douazeci de ani in sus, toti cei in stare sa poarte arme:

 • 43. din semintia lui Neftali au fost numarati cincizeci si trei de mii patru sute.

 • 44. Acestea sunt numerele iesite din numaratoarea facuta de Moise si Aaron impreuna cu cei doisprezece barbati, capeteniile lui Israel, cate un barbat pentru fiecare semintie, dupa neamul stramosesc.

 • 45. Asadar, intregul numar al fiilor lui Israel, cu armele lor, al celor de la douazeci de ani in sus, al tuturor celor in stare sa iasa la razboi intru Israel,

 • 46. a fost de sase sute trei mii cinci sute cincizeci.

 • 47. Cu ei insa nu au fost numarati si levitii dupa semintia parintilor lor.

 • 48. Si a grait Domnul catre Moise, zicand:

 • 49. "Vezi ca semintia lui Levi sa n'o treci la numaratoare; numarul lor sa nu-l socotesti intre fiii lui Israel;
  Nm 3:15

 • 50. ci pe leviti randuieste-i la cortul marturiei si la toate lucrurile lui si la toate cate sunt in el. Ei vor purta cortul cu toate lucrurile lui, vor sluji in el, si'mprejurul cortului isi vor aseza tabara.

 • 51. Cand va fi sa plece cortul, levitii il vor strange; cand va fi sa se opreasca, levitii il vor intinde; strainul 3 care se va apropia va fi omorat.
  Nm 3:10, Nm 3:38

 • 52. Fiii lui Israel vor tabari fiecare in tabara sa, fiecare sub steagul sau si sub armele sale.

 • 53. Iar levitii isi vor aseza tabara in apropiere, imprejurul cortului marturiei, ca nu cumva pacat sa fie intru fiii lui Israel 4; ei, levitii, vor fi straja cortului marturiei".
  Nm 3:23, Nm 3:29, Nm 3:35

 • 54. Si au facut fiii lui Israel dupa tot ceea ce Domnul le poruncise lui Moise si Aaron; asa au facut.
  Ies 12:28, Nm 2:34

Biblia Ortodoxa