Urmasii lui David: regii lui Iuda.

 • 1. Fiii lui David, care i s'au nascut in Hebron: Amnon, intaiul-nascut, din Ahinoam Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmelita;
  2Rg 3:2-5

 • 2. al treilea, Abesalom, fiul Maacai, fiica lui Talmai, regele Ghesurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
  2Rg 3:2-5, 3Rg 1:5

 • 3. al cincilea, Sefatia, din Abital; al saselea, Itream, din Egla, femeia sa.
  2Rg 3:2-5

 • 4. Acestia sase i s'au nascut in Hebron. In Hebron a domnit David sapte ani si sase luni, iar in Ierusalim a domnit treizeci si trei de ani.
  2Rg 3:2-5

 • 5. Iata-i si pe cei care i s'au nascut in Ierusalim: Simea, Sobab, Natan si Solomon - patru -, din Batseba, fiica lui Amiel;
  2Rg 5:14-16, 1Par 14:4-7

 • 6. Ibhar, Elisama, Elifelet,
  2Rg 5:14-16, 1Par 14:4-7

 • 7. Nogah, Nefeg, Iafia,
  2Rg 5:14-16, 1Par 14:4-7

 • 8. Elisama, Eliada si Elifelet; de toti, noua.
  2Rg 5:14-16, 1Par 14:4-7

 • 9. Acestia sunt, toti, fiii lui David, in afara de fiii de la tiitoare. [A fost] si Tamara, sora lor.
  2Rg 13:1

 • 10. Fiul lui Solomon: Roboam; fiul acestuia, Abia; fiul acestuia, Asa; iar fiul acestuia, Iosafat;
  Mt 1:7-12

 • 11. fiul acestuia, Ioram; al acestuia, Azaria; iar al acestuia, Ioas;
  Mt 1:7-12

 • 12. fiul acestuia, Amasia; al acestuia, Zaharia; al acestuia, Ioatam;
  Mt 1:7-12

 • 13. fiul acestuia, Ahaz; al acestuia, Iezechia; iar al acestuia, Manase;
  4Rg 20:21, Mt 1:7-12

 • 14. fiul acestuia, Amon; iar al acestuia, Iosia;
  Mt 1:7-12

 • 15. fiii lui Iosia: intaiul-nascut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Sedechia; si al patrulea, Salum.
  4Rg 23:34, 4Rg 24:17, Mt 1:7-12

 • 16. Fiii lui Ioiachim: Iehonia, fiul sau; Sedechia, fiul sau;
  2Par 36:8, Mt 1:7-12

 • 17. iar fiii lui Iehonia au fost: Salatiel,
  Mt 1:12, Lc 3:27

 • 18. Malchiram, Pedaia, Senatar, Iecamia, Hosama si Nedabia.

 • 19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel si Simei; fiii lui Zorobabel: Mesulam si Hanania, precum si sora acestora, Selomit.

 • 20. Fiii lui Mesulam: Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia si Iusab-Hesed;

 • 21. fiii lui Hanania: Pelatia si Isaia; fiul acestuia, Refaia; al acestuia, Arnan; al acestuia, Obadia, iar al acestuia, Secania.

 • 22. Fiii lui Secania au fost sase: Semaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia si Safat;

 • 23. fiii lui Nearia, trei: Elioenai, Iezechia si Azricam;

 • 24. fiii lui Elioenai, sapte: Hodavia, Eliasib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia si Anani.

Biblia Ortodoxa