Urmasii lui Iuda si ai lui Simeon.

 • 1. Fiii lui Iuda: Fares, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.
  Fc 46:12, 1Par 2:4

 • 2. Reaia, fiul lui Sobal, l-a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s'au nascut Ahumai si Lahad. Acestea sunt familiile Toreenilor.

 • 3. Fiii lui Etam: Izreel, Isma si Idbas, precum si sora lor ce se chema Hatlelponi.

 • 4. Panuel, tatal lui Ghedor, si Ezer, tatal lui Husa, sunt fiii lui Hur, intaiul-nascut al Efratei si tatal lui Betleem.

 • 5. Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua femei: Helea si Naara.

 • 6. Naara i-a nascut pe Ahuzam, Hefer, Temni si Ahastari. Acestia sunt fiii Naarei.

 • 7. Iar fiii Helei: Teret, Tohar, Etna si Cot.

 • 8. Lui Cot i s'au nascut Anub, Tobeba, Iahet si odraslele lui Aharhel, fiul lui Harum.

 • 9. Iabet a fost un om mai insemnat decat fratii sai; mama lui i-a dat numele de Iabet, zicand: "Cu durere l-am nascut".

 • 10. Iabet L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicand: "O, de m'ai binecuvanta cu binecuvantare si de mi-ai largi hotarele si daca mana Ta ar fi cu mine si m'ai face sa stiu ca nu ma umilesti...!". Si Dumnezeu i-a daruit tot ce i-a cerut.

 • 11. Lui Chelub, fratele lui Suha, i s'a nascut Mehir; acesta e tatal lui Eston.

 • 12. Lui Eston i s'au nascut Bet-Rafa, Paseah si Techina, intemeietorul cetatii Nahas; acestia erau oameni din Recab.

 • 13. Fiii lui Chenaz: Otniel si Seraia; fiii lui Otniel: Hatat si Meonotai.
  Ios 15:17, Jd 1:13

 • 14. Lui Meonotai i s'a nascut Ofra. Lui Seraia i s'a nascut Ioab, tatal lui Gheharasim; caci ei erau dulgheri.

 • 15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni: Ir, Ela si Naam; fiul lui Ela: Chenaz.

 • 16. Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.

 • 17. Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer si Ialon. Si iata-i pe fiii Bitiei, fiica lui Faraon, pe care a luat-o Mered: Miriam, Samai si Isbah, tatal lui Estemoa.

 • 18. Iar Iehudia, femeia lui, i-a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Heber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. 1

 • 19. Fiii femeii lui Hodia, sora lui Naham, tatal Cheilei: Garmi si Estemoa Maacateanul.

 • 20. Fiii lui Simeon: Amnon, Rina, Benhanan si Tilon. Fiii lui Isi: Zohet si Benzohet.

 • 21. Fiii lui Sela, fiul lui Iuda: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile din casa lui Asbeia,

 • 22. Iochim si locuitorii din Cozeba, Ioas si Saraf, care au locuit in Moab si al caror nume a fost schimbat in Iasubi si Lehem.

 • 23. Acestia erau olari, locuitori ai Netaimului si ai Ghederei, pe langa rege; ei au propasit in regatul acestuia si traiau acolo.

 • 24. Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah si Saul.
  Fc 46:10, Ies 6:15

 • 25. Fiul lui Saul: Salum; fiul acestuia, Mibsam; iar al acestuia, Misma.

 • 26. Fiii lui Misma: Hamuel, fiul sau; fiul acestuia, Zacar; iar al acestuia, Simei.

 • 27. Simei a avut saisprezece fii si sase fiice; fratii lui n'au avut multi copii, iar neamurile lor, toate la un loc, nu s'au inmultit precum fiii lui Iuda.

 • 28. Ei traiau in Beer-Seba, Molada, Hatar-Sual,
  Ios 19:2-8

 • 29. Bilha, Etem, Tolad,
  Ios 19:2-8

 • 30. Betuel, Horma, Ticlag,
  Ios 19:2-8

 • 31. Bet-Marcabot, Hatar-Susim, Bet-Birei si Saarim; acestea erau cetatile lor de dinainte de [domnia lui] David.
  Ios 19:2-8

 • 32. Si mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan: cinci cetati
  Ios 19:2-8

 • 33. si toate satele dimprejurul lor, pana la Baal. Iata locurile'n care isi aveau salasul, precum si spita neamului lor:
  Ios 19:2-8

 • 34. Mesobab, Iamlec si Iosa, fiul lui Amasia;

 • 35. Ioil si Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

 • 36. Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia,

 • 37. Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.

 • 38. Acestia, ale caror nume s'au dat mai sus, erau capetenii in neamurile lor, iar familiile lor s'au inmultit peste masura.

 • 39. Ei s'au intins pana la Gherar si pana la rasarit de Gai, in cautare de pasuni pentru vitele lor;

 • 40. si au gasit pasuni grase si bune si pamant cu largime'n fata lor, pasnic si linistit; fiindca inainte de ei traisera acolo doar cativa din fiii lui Ham.

 • 41. Acestia, ale caror nume sunt scrise mai sus, au venit acolo in zilele lui Iezechia, regele lui Iuda, si au lovit corturile celor ce se aflau acolo si i-au nimicit pentru totdeauna si s'au asezat in locul lor, caci acolo se aflau pasuni pentru vitele lor.

 • 42. Dar cativa din ei, fiii lui Simeon, s'au dus la muntele Seir - cinci sute de oameni care-i aveau in frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei;

 • 43. si i-au batut pe cei care mai ramasesera din Amaleciti [si traiesc acolo] pana'n ziua de azi.
  Dt 25:19

Biblia Ortodoxa