Urmasii lui Ruben, Gad, Manase si Levi.

 • 1. Fiii lui Ruben, intaiul-nascut al lui Israel (caci el a fost nascut intai, dar pentru ca el a intinat patul tatalui sau, binecuvantarea [de intaietate] i-a fost data fiului sau Iosif - fiul lui Israel -, asa ca el n'a mai fost socotit ca intai-nascut;
  Fc 35:21, Fc 46:8, Fc 49:4, Ies 6:14, Nm 26:5

 • 2. cu toate ca Iuda era cel mai puternic intre fratii sai - si din el avea sa fie un carmuitor -, intaietatea i-a fost data lui Iosif).
  Fc 49:9-10

 • 3. Fiii lui Ruben, intaiul-nascut al lui Israel: Enoh, Falu, Hetron si Carmi.
  Fc 46:8-9, Ies 6:14

 • 4. Fiii lui Ioil: Semaia, fiul sau; fiul acestuia, Gog; iar al acestuia, Simei;

 • 5. fiul acestuia: Mihea; al acestuia, Reaia; iar al acestuia, Baal;

 • 6. fiul acestuia: Beera - pe care Tiglatfalasar, regele Asiriei, l-a dus in robie; el era capetenia Rubenitilor.

 • 7. Si fratii lui, dupa familiile lor, dupa spita neamului lor: cel mai insemnat, Ioil; apoi, Zaharia

 • 8. si Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Sema, fiul lui Ioil. El locuia in Aroer, pana la Nebo si Baal-Meon;

 • 9. iar spre rasarit se intindea pana la marginea pustiului care incepe de la raul Eufrat, fiindca vitele lor erau foarte multe in tinutul Galaadului.

 • 10. In zilele lui Saul au purtat ei razboi cu localnicii, care au cazut in mainile lor; si toti au locuit in corturile lor, in latura de rasarit a Galaadului.
  Ps 82:6

 • 11. Fiii lui Gad traiau in fata lor, in tinutul Vasanului, pana la Salca:

 • 12. Ioil, intaiul-nascut; Safam, al doilea, apoi Iaenai si Safat in Vasan.

 • 13. Fratii lor, dupa familiile parintilor lor, erau in numar de sapte: Micael, Mesulam, Seba, Iorai, Iacan, Zia si Eber;

 • 14. ei erau fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Iesisai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

 • 15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul familiilor lor.

 • 16. Ei traiau in Galaad, in Vasan si in satele acestora, in tot tinutul dimprejurul Sirionului, pana la margini.

 • 17. Ei au fost cu totii numarati in zilele lui Iotam, regele lui Iuda, si in zilele lui Ieroboam, regele lui Israel.

 • 18. Fiii lui Ruben, ai lui Gad si jumatate din semintia lui Manase aveau razboinici, barbati care purtau scut si sabie, care incordau arcul si erau deprinsi cu razboiul: patruzeci si patru de mii sapte sute saizeci care ieseau la lupta.

 • 19. Ei au dus razboi cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafis si cu Nodab
  Fc 25:15

 • 20. si i-au biruit; Agarenii au fost dati in mana lor, ei si toate corturile lor; fiindca ei in vremea luptei au strigat spre Dumnezeu si El i-a ascultat, pentru ca ei aveau incredere in El.
  Ps 144:19, 1Mac 4:10

 • 21. Si le-au poprit ce mai aveau: cincizeci de mii de camile, doua sute cincizeci de mii de oi, doua mii de asini si o suta de mii de oameni;

 • 22. fiindca multi cazusera ucisi, de vreme ce razboiul fusese al lui Dumnezeu. Si au trait in locul acelora pana la ducerea in robie.

 • 23. Jumatate din semintia lui Manase au locuit tinutul de la Vasan pana la Baal-Hermon si Senir si pana la muntele Hermon; si s'au intins si in Liban.
  Dt 3:8-9

 • 24. Iata capii lor de familie: Efer, Isei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia si Iahdiel, barbati puternici, barbati vestiti, capetenii ale neamurilor lor.

 • 25. Dar cand ei s'au razvratit impotriva Dumnezeului parintilor lor si s'au desfranat dupa dumnezeii neamurilor din acel tinut, cele pe care Dumnezeu le izgonise din fata lor,
  4Rg 17:7

 • 26. atunci Dumnezeul lui Israel a intaratat duhul lui Ful, regele Asiriei - adica duhul lui Tiglatfalasar, regele Asiriei -, si acesta i-a stramutat pe Rubeniti si pe Gaditi si jumatate din semintia lui Manase si i-a dus in Halach, Habor, Hara si la raul Gozan, unde sunt pana azi.
  4Rg 15:29

 • 27. Fiii lui Levi: Gherson, Cahat si Merari.
  Fc 46:11, Ies 6:16, Nm 3:17, Nm 26:57, 1Par 23:6

 • 28. Fiii lui Cahat: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.

 • 29. Fiii lui Amram: Aaron, Moise si Mariam. Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.
  Ies 6:20

 • 30. Lui Eleazar i s'a nascut Finees; lui Finees i s'a nascut Abisua;
  Ies 6:25

 • 31. lui Abisua i s'a nascut Buchi, iar lui Buchi i s'a nascut Uzi;

 • 32. lui Uzi i s'a nascut Zerahia, iar lui Zerahia i s'a nascut Meraiot;
  Ezr 7:3-4

 • 33. lui Meraiot i s'a nascut Amaria, iar lui Amaria i s'a nascut Ahitub;

 • 34. lui Ahitub i s'a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s'a nascut Ahimaat;
  2Rg 8:17, 2Rg 15:27

 • 35. lui Ahimaat i s'a nascut Azaria, iar lui Azaria i s'a nascut Iohanan;

 • 36. lui Iohanan i s'a nascut Azaria; acesta a slujit ca preot la templul pe care Solomon l-a zidit in Ierusalim.

 • 37. Lui Azaria i s'a nascut Amaria, iar lui Amaria i s'a nascut Ahitub;

 • 38. lui Ahitub i s'a nascut Tadoc, iar lui Tadoc i s'a nascut Salum;

 • 39. lui Salum i s'a nascut Hilchia, iar lui Hilchia i s'a nascut Azaria;
  Ezr 7:1-2

 • 40. lui Azaria i s'a nascut Seraia, iar lui Seraia i s'a nascut Iehosadac.
  Ezr 7:1-2

 • 41. Iehosadac a fost dus in robie cu Iuda si Ierusalimul, sub Nabucodonosor.

Biblia Ortodoxa