Biblia Ortodoxa

Comentariu

Versetele 28 si 29 sunt proprii Septuagintei; editia Rahlfs le numeroteaza cu 27a si 27b.