Neamul patriarhilor pana la Iacov.

1. Adam, Set, Enos;
2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
3. Enoh, Matusalem, Lameh;
4. Noe, Sem, Ham si Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elisa, Tubal, Mesec si Tiras.
6. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.
7. Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.
8. Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
9. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Savta Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.
10. Lui Cus i s-a mai nascut de asemenea si Nimrod. Acesta a inceput sa fie puternic pe pamant.
11. Lui Mitraim i s-a nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii si Caftorim.
13. Lui Canaan i s-au nascut: Sidon, intaiul sau nascut si Het,
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
15. Heveu, Archeu, Sineu,
16. Arvadeu, Temareu si Hamateu.
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud si Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mesec.
18. Lui Arpaxad i s-a nascut Cainan, lui Cainan i s-a nascut Selah, lui Selah i s-a nascut Eber.
19. Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit tara; iar numele fratelui sau era Ioctan.
20. Lui Ioctan i s-au nascut: Almodad, Selef, Hatarmavet, Iarah,
21. Hadoram, Uzal, Dicla,
22. Ebal, Abimael, Seba,
23. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.
24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
25. Eber, Peleg, Reu,
26. Serug, Nahor, Terah
27. Si Avram, adica Avraam.
28. Fiii lui Avraam sunt Isaac si Ismael.
29. Iata spita neamului lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
30. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam. Ea a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. Fiii lui Iocsan sunt: Seba si Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Asurim, Letusim si Leumim.
33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. Toti acestia sunt fiii Cheturei.
34. Lui Avraam i s-a nascut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav si Israel.
35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieus, Ialam si Core.
36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Tefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a nascut pe Amalec.
37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Sama si Miza.
38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan.
39. Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
40. Fiii lui Sobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. Fiii lui Tibeon sunt: Aia si Ana.
41. Fiii lui Ana sunt: Dison si Olibama; fiii lui Dison sunt: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
42. Fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan si Acan; fiii lui Disan sunt: Ut si Aran.
43. Acestia sunt regii care au domnit in pamantul Edom, inainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea caruia se numea Dinhaba.
44. Murind Bela, dupa el a fost facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
45. Dupa moartea lui Iobab s-a facut rege Husam, in tara Temanitilor.
46. Murind Husam, s-a facut rege dupa el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiti in campia Moabului. Orasul lui se numea Avit.
47. Murind Hadad, s-a facut rege dupa el Samla, din Masreca;
48. Murind Samla, s-a facut rege dupa el Saul, din Rehobotul cel de langa rau.
49. Murind Saul, s-a facut rege dupa el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
50. Murind Baal-Hanan, s-a facut rege dupa el Hadad. Numele cetatii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
51. Murind Hadad, au urmat capetenii peste Edom: capetenia Timna, capetenia Alia, capetenia Ietet,
52. Capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
53. Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
54. Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.
.

12 Februarie 2009

Vizualizari: 136

Voteaza:

Neamul patriarhilor pana la Iacov. 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE