Insemnarea celor intorsi din robia Babilonului. Inceperea innoirii cetatii Si a templului Domnului.

l. Si dupa aceasta au fost alesi ca sa se intoarca capii familiilor dupa semintiile lor, femeile lor, fiii si fetele lor, si robii si roabele lor, si dobitoacele lor.
2. Si Darius a trimis impreuna cu ei o mie de calareti pana ii vor aseza in Ierusalim cu pace, cu cantari, cu timpane si cu flaute.
3.
Si toti fratii lor s-au veselit la plecarea lor, iar regele le-a ingaduit sa plece cu ei.
4. si acestea sunt numele barbatilor, capi de familii din semintii, care au pornit in tinuturile lor:
5. Preotii, fiii lui Finees, fiul lui Aaron: Iosua, fiul lui Iosedec, fiul lui Sarai, si Ioachim, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, din casa lui David, din neamul lui Fares, din tribul lui Iuda,
6. Care a grait sub Darius, regele Persilor, cuvinte intelepte in al doilea an al domniei lui, in luna lui Nisan, intaia luna a anului.
7. Si acestia sunt din Iuda, care au iesit din straina robie, in care ii adusese in Babilon Nabucodonosor, regele Babilonului,
8. Si care s-au inapoiat la Ierusalim si in tot cuprinsul Iudeii, fiecare in cetatea sa, care au venit cu Zorobabel si cu Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehumi, Baana, capeteniile lor.
9. Numarul celor din neam si conducatorii lor:
10. Fiii lui Fares, doua mii o suta saptezeci si doi.
11. Fiii lui Sefatia, patru sute saptezeci si doi.
12. Fiii lui Arah, sapte sute cincizeci si sase.
13. Fiii lui Pahat-Moab, adica fiii lui Iosua si ai lui Iacob, doua mii opt sute doisprezece.
14. Fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru.
15. Fiii lui Zatu, noua sute patruzeci si cinci.
16. Fiii lui Horve, sapte sute cinci.
17. Fiii lui Binui, sase sute patruzeci si opt.
18. Fiii lui Bebai, sase sute treizeci si trei.
19. Fiii lui Azad, trei mii doua sute douazeci si doi.
20. Fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sapte.
21. Fiii lui Bigvai, doua mii saizeci si sase.
22. Fiii lui Adin, patru sute cincizeci si patru.
23. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia, nouazeci si doi.
24. Oamenii din Cheila si din Azeca, saizeci si sapte.
25. Fiii lui Azuran, patru sute treizeci si doi.
26. Fiii lui Anania, o suta unu.
27. Fiii lui Hasum, treizeci si doi.
28. Fiii lui Betai, trei sute douazeci si trei.
29. Fiii lui Hasoferet, o suta doi.
30. Oamenii din Beter, trei mii cinci.
31. Cei din Betleem, o suta douazeci si trei.
32. Cei din Netofa, cincizeci si cinci.
33. Cei din Anatot, o suta cincizeci si opt.
34. Cei din Bet-Azmavet, patruzeci si doi.
35. Cei din Chiriat-Iearim, douazeci si cinci.
36. Cei din Chefira si din Beerot, sapte sute patruzeci si trei.
37. Cei din Piras, sapte sute.
38. Cei din Hadias si Amidii, patru sute douazeci si doi.
39. Cei din Rama si Gheba, sase sute douazeci si unu.
40. Cei din Micmas, o suta douazeci si doi.
41. Cei din Vetolio, cincizeci si doi.
42. Fiii lui Nefusim, o suta cincizeci si sase.
43. Fiii lui Calamolal si Ono, sapte sute douazeci si cinci.
44. Oamenii din Ierihon, trei sute patruzeci si cinci.
45. Fiii lui Senaa, trei mii trei sute treizeci.
46. Preotii, fiii lui Iedaia, fiul lui Iosua, intre fiii lui Eliasib, noua sute saptezeci si doi.
47. Fiii lui Esemirot, o mie cincizeci si doi.
48. Fiii lui Fasaron, o mie patruzeci si sapte.
49. Fiii din Carmi, doua sute saptesprezece.
50. Iar levitii, fiii lui Iosua si Cadmiel si Binui si Hodavia, saptezeci si patru.
51. Cantaretii templului Domnului, fiii lui Asaf, o suta douazeci si opt.
52. Portarii, fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, in total o suta treizeci si noua.
53. Cei inchinati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, fiii lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Hagab, fiii lui Salmai,
54. Fiii lui Hanan, fiii lui Catua, fiii lui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui Ahiva, fiii lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot,
55. Fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui Harea, fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa,
56. Fiii slugilor lui Solomon, fiii lui Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii lui Lozon, fiii lui Isdail, fiii lui Safet,
57. Fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii lui Savia, fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui Amon,
58. Toti cei inchinati templului Domnului si fiii slugilor lui Solomon, trei sute saptezeci si doi.
59. Iar cei care au iesit din Tel-Melah si Tel-Harsa, cu conducatorul lor Haraath, si din Cherub-Adan si Imer, si nu puteau sa-si arate neamurile lor si semintiile, ca sunt din Israel, au fost fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiul lui Necoda, sase sute cincizeci si doi.
60. Si dintre preotii care erau in slujba preotiei, dar nu s-au gasit in condici, fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Iadua, care luase de sotie pe Avghia din fetele lui Barzilai, caruia el ii luase si numele.
61. Si cercetandu-se dupa hrisovul de rudenie al acestora, si neaflandu-se, s-au inlaturat de la preotie.
62. Si le-au zis Neemia si Ataria, sa nu aiba parte din cele sfinte, pana ce se va scula arhiereu, imbracat cu Urim si Tumim.
63. Si acestia toti din Israel erau de la doisprezece ani in sus, afara de slugi si slujnice, patruzeci si doua de mii trei sute saizeci.
64. Slugile lor si slujnicele, sapte mii trei sute treizeci si sapte.
65. Cantareti si cantareti din instrumente, doua sute patruzeci si cinci.
66. Camile, patru sute treizeci si cinci.
67. Cai, sapte sute treizeci si sase.
68. Catari, doua sute patruzeci si cinci.
69. Asini, cinci mii cinci sute douazeci si cinci.
70. Si cand au ajuns ei la templul Domnului din Ierusalim, unii dintre capii de familii au fagaduit sa ridice, dupa puterile lor, templul lui Dumnezeu, pe locul lui, si sa se dea la vistieria templului, pentru lucruri, o mie de mine de aur si cinci mii de mine de argint, si o suta de odajdii preotesti.
71. Si s-au salasluit preotii si levitii si cei din popor in Ierusalim si in tara, si cantaretii templului Domnului si portarii si tot Israelul in satele lor.
72. Si sosind luna a saptea, si fiind fiii lui Israel fiecare intru ale sale, s-au adunat cu totii laolalta la intrarea portii celei dintai, care este catre rasarit.
73. Si stand Iosua, fiul lui Iosedec, si fratii lui, preotii si Zorobabel, fiul lui Salatiel, si fratii lui, au gatit jertfelnicul Dumnezeului lui Israel, ca sa aduca pe el arderi de tot, precum este scris in cartea lui Moise, omul lui Dumnezeu.
74. Si s-au adunat impotriva lor unele din celelalte neamuri ale tarii. Iar ei au ridicat jertfelnicul pe locul sau, cu toata dusmania celorlalte neamuri. Si i-au asuprit pe ei toate celelalte neamuri de pe pamant, dar ei aduceau jertfe la vreme si arderi de tot Domnului, dimineata si seara.
75. Si au praznuit ei sarbatoarea corturilor, dupa cum s-a randuit in lege, si au adus jertfe in toate zilele cum se cuvenea, si dupa acestea, aducerile cele neincetate si jertfa zilelor de odihna si a lunilor noi si a tuturor praznicelor celor sfintite.
76. Si oricati au fagaduit vreun dar de buna voie lui Dumnezeu, din luna a noua a lunii a saptea, au inceput a aduce jertfe lui Dumnezeu, caci templul lui Dumnezeu inca nu se zidise.
77. Si au dat bani pietrarilor si dulgherilor si mancaruri si bauturi cu bucurie.
78. Si au dat care Sidonenilor si Tirienilor, ca sa aduca de la Liban lemne de cedru, ca sa le duca cu pluta in Portul Iafa, dupa porunca scrisa lor de la Cirus, regele Persilor.
79. Si in al doilea an, sosind la templul lui Dumnezeu in Ierusalim, in luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, si Iosua, fiul lui Iosedec, si fratii lor si preotii si levitii si toti cei ce au venit din robie in Ierusalim, au inceput lucrul. Si in ziua intai a lunii a doua, in al doilea an, dupa ce au venit ei in Iuda si in Ierusalim, au pus temelia templului Domnului.
80. Si au pus pe levitii de la douazeci de ani in sus peste lucrurile Domnului, si au stat Iosua si fiii lui si fratii lui, Cadmiel cu fiii si fratii lui Hodavia si fiii lui Iuda, fiul lui Henadad, impreuna cu fiii si fratii, toti levitii cei dimpreuna carmuitori peste lucruri, savarsind cele de cuviinta in templul lui Dumnezeu, si au cladit zidarii locasul lui Dumnezeu.
81. Si au stat preotii toti in odajdii, cu cantari, si cu trambite, si levitii, fiii lui Asaf, laudau cu chimvale pe Domnul, binecuvantand dupa randuiala lui David, regele lui Israel.
82. Si au glasuit prin laude preaslavind pe Domnul, fiindca bunatatea Lui si slava Lui sunt in veci in tot Israelul.
83. Si tot poporul a trambitat si a strigat cu glas mare, dand lauda Domnului pentru ridicarea templului Domnului.
84. Si dintre preoti si leviti si dintre capii de familii au venit cei batrani, care vazusera locasul de mai inainte, si cladirea celui de acum, cu plangere si strigat mare; si multi se bucurau sunand in trambite si strigand cu glas mare, incat poporul nu mai auzea trambitele din pricina bocetelor;
85. Pentru ca era multime care trambita foarte tare, incat de departe se auzea.
86. Si auzind vrajmasii neamului lui Iuda si ai lui Veniamin au venit sa afle ce inseamna glasul acesta al trambitelor.
87. Si au aflat ca cei intorsi din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel.
88. Si venind la Zorobabel si la Iosua si la capii familiilor, le-au zis: "Sa zidim si noi impreuna cu voi, ca asemenea cu voi ascultam de Domnul vostru si Lui jertfim din zilele lui Asarhadon, regele Asirienilor, care ne-a mutat aici".
89. Si au zis Zorobabel si Iosua si capii familiilor lui Israel: "Nu putem zidi impreuna templul Domnului Dumnezeului nostru, ci noi singuri il vom zidi Domnului lui Israel, precum a randuit noua Cirus, regele Persilor".
90. Si neamurile pamantului, impotrivindu-se celor din Iudeea si impresurand cetatea, impiedicau zidirea si, sfaturi viclene si uneltiri facand, au impiedicat terminarea zidirii in toata vremea vietii regelui Cirus.
Si au fost opriti de la zidire doi ani, pana la domnia lui Darius.
.

12 Februarie 2009

Vizualizari: 237

Voteaza:

Insemnarea celor intorsi din robia Babilonului. Inceperea innoirii cetatii Si a templului Domnului. 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE