Luptatorii lui Israel.

l. În ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea dupa iesirea Israelitilor din pamântul Egiptului, a grait Domnul cu Moise în cortul adunarii, în pustiul Sinai, si a zis:
2. "Numarati toata obstea fiilor lui Israel dupa semintiile lor, dupa familiile lor si dupa numele lor, om cu om.
3. Tot barbatul de la douazeci de ani în sus, tot cel ce poate iesi la oaste în Israel, sa se numere de tine si de Aaron si sa se rânduiasca în tabara lui.

4. Dar cu voi sa mai fie din fiecare semintie câte un om, care e cel mai de seama în neamul sau.
5. Iata numele barbatilor care vor fi cu voi: din Ruben: Elitur, fiul lui Sedeur;
6. Din Simeon: Selumiel, fiul lui Turisadai;
7. Din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;
8. Din Isahar: Natanael, fiul lui Tuar;
9. Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
10. Din fiii lui Iosif: Elisama, fiul lui Amihud, din Efraim; si Gamaliel, fiul lui Pedatur, din Manase;
11. Din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;
12. Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amisadai;
13. Din Aser: Paghiel, fiul lui Ocran;
14. Din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel;
15. Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
16. Acestia sunt barbatii alesi ai obstii, capii semintiilor parintilor lor, capeteniile peste mii în Israel".
17. Luând deci Moise si Aaron pe barbatii acestia, care au fost numiti pe numele lor,
18. Au adunat toata obstea în ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea si au înscris, dupa spitele neamului lor, pe toti barbatii de la douazeci de ani în sus pe semintii, pe familii si pe numele lor, om cu om.
19. Numaratoarea aceasta a facut-o Moise în pustiul Sinai, cum îi poruncise Domnul.
20. Fiii lui Ruben, întâiul nascut al lui Israel, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
21. S-au numarat în semintia lui Ruben patruzeci si sase de mii cinci sute.
22. Fiii lui Simeon, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
23. S-au numarat în semintia lui Simeon cincizeci si noua de mii trei sute.
24. Fiii lui Gad, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
25. S-au numarat în semintia lui Gad patruzeci si cinci de mii sase sute cincizeci.
26. Fiii lui Iuda, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
27. S-au numarat în semintia lui Iuda saptezeci si patru de mii sase sute.
28. Fiii lui Isahar, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de ia douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
29. S-au numarat în semintia lui Isahar cincizeci si patru de mii patru sute.
30. Fiii lui Zabulon, dupa semintiile lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
31. S-au numarat în semintia lui Zabulon cincizeci si sapte de mii patru sute.
32. Fiii lui Iosif: fiii lui Efraim, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
33. S-au numarat în semintia lui Efraim patruzeci de mii cinci sute.
34. Fiii lui Manase, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
35. S-au numarat în semintia lui Manase treizeci si doua de mii doua sute.
36. Fiii lui Veniamin, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
37. S-au numarat în semintia lui Veniamin treizeci si cinci de mii patru sute.
38. Fiii lui Dan, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
39. S-au numarat în semintia lui Dan, saizeci si doua de mii sapte sute.
40. Fiii lui Aser, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
41. S-au numarat în semintia lui Aser patruzeci si una de mii cinci sute.
42. Fiii lui Neftali, dupa semintia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, toti barbatii om cu om, de la douazeci de ani în sus, toti cei buni de oaste,
43. S-au numarat în semintia lui Neftali cincizeci si trei de mii patru sute.
44. Acestia sunt cei care au intrat la numaratoarea facuta de Moise si Aaron si de cei doisprezece barbati, capeteniile lui Israel, câte un barbat de fiecare semintie, dupa neamul stramosesc.
45. Deci toti fiii lui Israel de la douazeci de ani în sus, buni de oaste, care au intrat la numaratoare, dupa familiile lor,
46. Au fost sase sute trei mii cinci sute cincizeci.
47. Iar levitii, dupa semintia parintilor lor, n-au fost numarati între ei.
48. Si a grait Domnul cu Moise si a zis:
49. "Vezi ca semintia lui Levi sa n-o bagi la numaratoare si sa nu-i numeri pe fiii lui Levi cu fiii lui Israel;
50. Ci rânduieste pe leviti la cortul adunarii si le încredinteaza toate lucrurile lui si toate câte sunt în el. Ei sa poarte cortul si toate lucrurile lui, sa slujeasca în el si sa îsi aseze tabara împrejurul lui.
51. Când va fi sa plece cortul, levitii sa-l strânga, si când va fi sa se opreasca, levitii sa-l aseze; iar de se va apropia unul strain, sa fie omorât.
52. Fiii lui Israel sa poposeasca fiecare în tabara sa si fiecare sub steagul sau si în cetele lor.
53. Iar levitii sa-si aseze tabara aproape, împrejurul cortului adunarii, ca sa nu vina mânia asupra obstii fiilor lui Israel; si sa strajuiasca levitii la cortul adunarii".
54. Si au facut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise si Aaron; asa au facut.
.

12 Februarie 2009

Vizualizari: 154

Voteaza:

Luptatorii lui Israel. 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE