Alegerea lui Matia


Alegerea lui Matia

Apostolii staruiesc in rugaciune

Si cand au intrat, s-au suit in camera de sus, unde se adunau de obicei: Petru si Ioan si Iacov si Andrei, Filip si Toma, Vartolomeu si Matei, Iacov al lui Alfeu si Simon Zelotul si Iuda al lui Iacov. Toti acestia, intr-un cuget, staruiau in rugaciune impreuna cu femeile si cu Maria, mama lui Iisus, si cu fratii Lui.

Alegerea unui nou Apostol

Si sculandu-se Petru in mijlocul ucenicilor, a zis: "Barbati frati, se cuvine ca slujirea apostoleasca, din care a cazut Iuda, sa se dea altuia. Deci trebuie ca unul din acesti barbati, care s-au adunat cu noi in timpul cat a petrecut intre noi Domnul Iisus, incepand de la botezul lui Ioan, pana in ziua in care S-a inaltat de la noi, sa fie impreuna cu noi martor al Invierii Lui".

Sortul cade pe Matia

Si au pus inainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis si Iustus, si pe Matia. Si, rugandu-se, au zis: "Tu, Doamne, Care cunosti inimile tuturor, arata pe care din acesti doi l-ai ales ca sa ia locul acestei slujiri si al apostoliei din care Iuda a cazut, ca sa mearga in locul lui".

Si au tras la sorti si sortul a cazut pe Matia; si s-a socotit impreuna cu cei unsprezece apostoli (Fapte 1, 12-26).

Nu voi M-ati ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi (In.15, 16).