Schimbarea la Fata


Schimbarea la Fata

Schimbarea la Fata a lui Iisus

Si dupa sase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru si pe Iacov si pe Ioan, fratele lui, si i-a dus intr-un munte inalt, deosebi, si S-a schimbat la fata, inaintea lor. Si a stralucit fata Lui ca soarele, iar vesmintele Lui s-au facut albe ca lumina. Si iata, Moise si Ilie s-au aratat lor, vorbind cu El.

Si, raspunzand, Petru a zis lui Iisus: "Doamne, bine este noua sa fim aici; daca voiesti, voi face aici trei colibe: Tie una, si lui Moise una, si lui Ilie una".

Iisus este Fiul lui Dumnezeu

Vorbind el inca, iata un nor luminos i-a umbrit pe ei, si iata, glas din nor zicand: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, in Care am binevoit; pe Acesta ascultati-L". Si, auzind, ucenicii au cazut cu fata la pamant si s-au spaimantat foarte.

Si Iisus a venit la ei si atingandu-i, le-a zis: "Sculati-va si nu va temeti". Si, ridicandu-si ochii, nu au vazut pe nimeni, decat numai pe Iisus singur. Si pe cand se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicand: "Nimanui sa nu spuneti ce ati vazut, pana cand Fiul Omului va invia din morti" (Mt. 17 1-9; Mc. 9, 1-12; Lc. 9, 28-37).

El va schimba la infatisare trupul smereniei noastre, intru asemanarea trupului slavei Sale (Filip.3, 21).