Toiagul lui Aaron odrasleste


Toiagul lui Aaron odrasleste

Dupa aceea a grait Domnul cu Moise si a zis: "Spune fiilor lui Israel si ia de la ei, de la toate capeteniile lor, dupa semintii, 12 toiege, cate un toiag de fiecare semintie, si numele fiecarei capetenii scrie-l pe toiagul sau; iar numele lui Aaron sa-l scrii pe toiagul lui Levi, caci un toiag vor da de fiecare capetenie de semintie.

Toiegele acelea sa le pui in cortul adunarii inaintea chivotului Legii, unde Ma arat tie. Si va fi ca toiagul omului pe care-l voi alege va odrasli; si asa voi potoli cartirea fiilor lui Israel, cu care cartesc ei impotriva voastra". Si Moise a facut asa.

Iar a doua zi a intrat Moise si Aaron in cortul adunarii si iata toiagul lui Aaron din casa lui Levi, odraslise, inmugurise, inflorise si facuse migdale.

Si atunci a scos Moise toate toiegele de la fata Domnului la toti fiii lui Israel; si au vazut si si-au luat fiecare toiagul sau.

Apoi a zis Domnul catre Moise: "Pune iar toiagul lui Aaron inaintea chivotului Legii spre pastrare, ca semn pentru fiii neascultatori, ca sa inceteze de a mai carti impotriva Mea, ca sa nu moara" (Num. 15-17).

Nimeni nu-si ia cinstea aceasta, ci daca este chemat de Dumnezeu, dupa cum si Aaron (Evr. 5, 4).