Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Lista de membri

CelMandru CelMandru is offline

Senior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 11 to 20 of 46
 1. CelMandru
  21.08.2012 08:05:44
  CelMandru
  "Nimenea nu poate să iubească pe Dumnezeu din toată inima, dacă nu se va teme de El mai întâi întru simțirea inimii. Căci numai curățindu-se și înmuindu-se sufletul prin înrâurirea temerii vine la dragoste lucrătoare. Dar nu va veni cineva la temerea de Dumnezeu în chipul arătat, dacă nu va părăsi toate grijile lumești. Căci numai când ajunge mintea la liniște multă și la negrijă o strâmtorează frica de Dumnezeu, curățind-o întru simțire multă de toată grosimea pământească, ca astfel să o aducă la marea dragoste a bunătății lui Dumnezeu. Astfel frica este o stare proprie a drepților care încă se curățesc, fiind împreunată pe jumătate cu dragoste. Iar dragostea desăvârșită este proprie drepților curățiți deplin, în care nu mai este frică. „Căci dragostea desăvârșită, zice, scoate afară frica“ (1 Ioan IV, 18). Dar de amândouă au parte numai drepții, care lucrează virtuțile cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea zice Scriptura într-un loc: „Temeți-vă de Domnul, toți sfinții Lui“ (Ps. XXXIII, 10); iar în alt loc: „Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui“ (Ps. XXX, 25). Prin acestea învățăm limpede că frica de Dumnezeu este proprie drepților ce se curățesc încă, fiind împreunată, cum s-a zis, pe jumătate cu dragoste; iar dragostea desăvârșită e proprie drepților curățiți, în care nu mai este gândul vreunei temeri, ci o ardere neîncetată și o alipire a sufletului de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Căci s-a zis: „Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și dreapta Ta m-a sprijinit“ (Ps. LXII, 9)." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Fericitul Diadoh, episcopul Foticeii - Cuvânt ascetic despre viața morală, despre cunoștință și despre dreapta socoteală duhovnicească, împărțit în 100 de capete)
 2. CelMandru
  20.08.2012 23:24:35
  CelMandru
  "Mai întâi roagă-te pentru dobândirea lacrimilor, ca prin plâns să înmoi sălbăticia ce se află în sufletul tău; și după ce vei fi mărturisit astfel împotriva ta fărădelegile tale înaintea Domnului (Ps. XXI, 5), să primești iertare de la El." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Scrierile lui Evagrie Monahul - Cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete)
 3. CelMandru
  20.08.2012 21:56:23
  CelMandru
  "Când te întorci cu mulțumire spre așternutul tău aducându-ți aminte de binefacerile și de marea purtare de grijă a lui Dumnezeu, și umplându-te de înțelegerea cea bună te vei veseli și mai mult, iar somnul trupului tău se va face trezvie a sufletului și închiderea ochilor tăi vedere adevărată a lui Dumnezeu, atunci tăcerea ta, umplându-se de bunurile primite, va da din tot sufletul și puterea o adânc simțită slavă Dumnezeului a toate. Căci de va lipsi păcatul din om, o singură mulțumire cumpănește mai mult decât toată jertfa cea de mare preț înaintea lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Ale celui dintre sfinți Părintelui nostru, Antonie cel Mare – Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare, în 170 de capete)
 4. CelMandru
  20.08.2012 21:17:01
  CelMandru
  "Cei ce se amăgesc cu nădejdile lumești și cunosc până în amănunt ce trebuie să facă pentru viața duhovnicească, dar nu fac, se aseamănă cu cei ce împrumută doctoriile și uneltele medicinei, însă nu știu și nici nu au grijă să facă întrebuințare de ele. De aceea să nu învinuim niciodată pricina dintâi sau pe altcineva pentru păcatele noastre, ci pe noi înșine, căci dacă sufletul vrea să fie trândav, nu poate fi nebiruit." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Ale celui dintre sfinți Părintelui nostru, Antonie cel Mare – Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare, în 170 de capete)
 5. CelMandru
  20.08.2012 21:14:25
  CelMandru
  "Mintea care hoinărește o statornicește citirea, privegherea și rugăciunea; pofta aprinsă o stinge foamea, osteneala și singurătatea; iar mânia o domolește desăvârșit cântarea de psalmi, îndelunga răbdare și mila. Căci cele fără măsură și fără vreme sunt trecătoare, și mai mult strică decât folosesc." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Scrierile lui Evagrie Monahul - din Capetele despre trezvie)
 6. CelMandru
  20.08.2012 21:09:02
  CelMandru
  "A opta luptă o avem împotriva duhului mândriei. Aceasta este foarte cumplită și mai sălbatică decât toate cele de până aci. Ea războiește mai ales pe cei desăvârșiți și pe cei ce s-au urcat până aproape de culmea virtuților, încercând să-i prăbușească. Și, precum ciuma cea aducătoare de stricăciune nimicește nu numai un mădular al trupului, ci întreg trupul, așa mândria nu strică numai o parte a sufletului, ci tot sufletul. Fiecare din celelalte patimi, deși turbură sufletul, se războiește numai cu virtutea opusă și căutând să o biruiască pe aceea, întunecă numai în parte sufletul. Patima mândriei însă întunecă întreg sufletul și-l prăbușește în cea mai adâncă prăpastie. Ca să înțelegem mai lămurit cele zise, să luăm seama la lucrul următor: îmbuibarea stomacului se sârguiește să strice înfrânarea: curvia, curăția; iubirea de argint, sărăcia; mânia, blândețea; și celelalte feluri ale păcatului asemenea pe celelalte virtuți opuse. Dar păcatul mândriei când pune stăpânire pe bietul suflet, ca un tiran prea cumplit, care a cucerit o cetate mare și înaltă, îl dărâmă în întregime și îl surpă până în temelii. Mărturie despre aceasta este îngerul acela care pentru mândrie a căzut din cer. Căci fiind zidit de Dumnezeu și împodobit cu toată virtutea și înțelepciunea, n-a voit să le recunoască pe acestea venite din darul Stăpânului, ci din firea sa. De aceea s-a socotit pe sine întocmai ca Dumnezeu. Gândul acesta al lui mustrându-l, proorocul zice: „Ai zis întru inima ta: Ședea-voi pe un munte înalt, pune-voi scaunul meu peste nouri și voi fi asemenea Celui Preaînalt“ (Isaia XIV, 13–14). Iară tu om ești, și nu Dumnezeu. Și iarăși alt prooroc zice: „Ce te fălești întru răutate puternice?“(Ps. CI, 3) și celelalte ale psalmului. Deci știind acestea, să ne temem și „cu toată străjuirea să păzim inima noastră“ (Prov. IV, 23) dinspre duhul mândriei cel purtător de moarte, zicând în noi înșine de câte ori am dobândit vreo virtute, cuvântul Apostolului: „Nu eu, ci darul lui Dumnezeu, carele este cu mine“ (1 Cor. XV, 10), și cel zis de Domnul: „Fără de Mine nu puteți face nimic“ (Ioan XV, 5), sau cel zis de proorocul: „Dacă Domnul nu ar zidi casa, în zadar s-ar trudi ziditorii“ (Ps. XVI, 1) și, în sfârșit, cel zis de Apostol: „Nu a celui ce voiește, nici a celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu, carele miluiește“ (Rom. IX, 16). Căci chiar de ar fi cineva cât de fierbinte cu osârdia și de sârguitor cu vrerea, fiind legat de trup și sânge nu va putea ajunge la desăvârșire decât prin mila lui Hristos și prin harul Său. Pentru că zice Iacov: „Toată darea cea bună de sus este“ (I, 17); iar Apostolul Pavel zice: „Ce ai tu, ce nu ai luat? Iar dacă ai luat, ce te lauzi ca și cum n-ai fi luat și te fălești ca de ale tale?“ (1 Cor. IV, 7)
  Iar că mântuirea ne vine prin harul și mila lui Dumnezeu, ne dă mărturie adevărată tâlharul acela de pe cruce, care a primit raiul nu ca preț al virtuții, ci prin harul și mila lui Dumnezeu. Acestea știindu-le Părinții noștri, toți cu un glas au învățat că nu putem ajunge într-alt fel la desăvârșirea virtuții, fără numai prin smerenie. Iar aceasta se naște din credință, din frica lui Dumnezeu, din blândețe și din sărăcia desăvârșită, prin care ne vine și dragostea desăvârșită, cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava în veci. Amin." (Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - Despre mândrie)
 7. CelMandru
  11.08.2012 19:10:48
  CelMandru
  "Să aveți către Dumnezeu inimă de fiu, către aproapele inimă de mamă și către voi minte de judecător." (Părintele Ilie Cleopa)
 8. CelMandru
  11.08.2012 19:03:58
  CelMandru
  "Dacă suporți crucea cu drag, nu silit, e simptomul unei autentice smerenii, deci este Duhul Sfânt în tine." (Părintele Arsenie Papacioc)
 9. CelMandru
  11.08.2012 19:03:27
  CelMandru
  "A mai zis: tot ce vei răbda înțelepțește, îi vei găsi roadă la vremea rugăciunii." (Despre avva Nil, Patericul Egiptean)
 10. CelMandru
  11.08.2012 18:51:34
  CelMandru
  "Cine se roagă numai când se roagă, acela de fapt nu se roagă." (Părintele Arsenie Papacioc)

About Me

 • About CelMandru
  Biography
  Mihai
  Location
  București
  Interests
  să nu uit de Dumnezeu
  Occupation
  ocupația mea e să-mi caut ocupație
  Religie
  Ortodox
 • Semnătură
  "A fost întrebat avva Ammona ce este calea cea strâmtă și îngustă, și a zis: calea strâmtă și îngustă înseamnă a-ți struni gândurile, și a-ți nimici voia ta, de dragul lui Dumnezeu. Asta înseamnă „iată noi am lăsat toate și ți-am urmat Ție“ (Matei, XIX, 27.)." (Despre avva Ammona, Patericul Egiptean)

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Ultima activitate: 19.07.2015 23:56:22
 • Data înregistrării: 11.04.2011
 • Referrals: 0

Friends

Showing Friends 1 to 10 of 38