Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

Iorest 22.06.2022 16:18:43

Citat:

În prealabil postat de Demetrius (Post 671227)
ca parintii lui Ioan, Zaharia si Elisabeta, au fost randuiti pentru a-l creste si pregati pe Ioan, care inca din pantecele mamei sale s-a umplut de Duh Sfant, urmand astfel sa fie vrednic pentru misiunea-i proorocita de secole.
Ioan a fost proorocit parintilor sai, pe cand parintii sai, Zaharia si Elisabeta(e drept, deosebit de vrednici), n-au fost proorociti bunicilor lui Ioan.

În Viețile Sfinților pe luna Iunie la ziua 24 link, scrie că Zaharia(tatăl Înaintemergătorului) a fost executat de oamenii lui Irod, iar Elisabeta a murit 40 de zile mai târziu când se ascundea în peșteră.

„[...]După patruzeci de zile de la uciderea lui Zaharia, Sfînta Elisabeta, maica Mergătorului Înainte, a murit în peștera aceea. Iar Sfîntul Ioan, rămînînd singur, a fost hrănit de înger pînă la creșterea lui și păzit în pustietăți, pînă în ziua arătării sale către Israel. Astfel păzea și acoperea pe Sfîntul Ioan mîna Domnului, ca el să meargă înaintea feței Lui cu duhul și cu puterea lui Ilie, să-I gătească astfel cale, că venea să mîntuiască neamul omenesc.[/...]”

Deci Elisabeta și Zaharia și-au ”crescut” fiul câteva luni maxim, în rest a crescut orfan conform Predaniei Ortodoxe, nu se pune problema că i-ar fi putut transmite și o pregătire prin educație și anumite facultăți de gândire pe care le pune școala.

Citat:

În prealabil postat de Demetrius (Post 671227)
Imi cer scuze, Iulian Predescu (autorul acestei ziceri), insa nu-mi vine a crede ca inainte-mergatorul Ioan a venit pe lume datorita rugaciunilor parintilor sai, adica nu datorita rugaciunilor lor s-a nascut Ioan Botezatorul ca sa vesteasca pe Iisus,

Nimic nu e întâmplător la nivelul acesta, poate datorită rugăciunilor lor a venit în familia lor acest Sfânt, poate se năștea în altă familie dacă nu erau ei printre cei mai credincioși.

Nu cred că autorul greșește când subliniază puterea rugăciunii, poate vrea să încurajeze și familiile actuale care își doresc urmași și nu au cu privire la stăruință.

Demetrius 22.06.2022 16:45:12

Citat:

În prealabil postat de Iorest (Post 671231)

Deci Elisabeta și Zaharia și-au ”crescut” fiul câteva luni maxim, în rest a crescut orfan conform Predaniei Ortodoxe, nu se pune problema că i-ar fi putut transmite și o pregătire prin educație și anumite facultăți de gândire pe care le pune școala...


Nu cred că autorul greșește când subliniază puterea rugăciunii, poate vrea să încurajeze și familiile actuale care își doresc urmași și nu au cu privire la stăruință.

Pe de-o parte ai dreptate (multumesc pentru completare), pe de alta se dovedeste indirect ca parintii, Zaharia si Elisabeta, au fost randuiti pentru Ioan, pentru ca deja din pantecele mamei sale sa se umple de Duh Sfant Inaintemergatorul.

Iorest 22.06.2022 22:14:47

Citat:

În prealabil postat de Demetrius (Post 671232)
Pe de-o parte ai dreptate (multumesc pentru completare), pe de alta se dovedeste indirect ca parintii, Zaharia si Elisabeta, au fost randuiti pentru Ioan, pentru ca deja din pantecele mamei sale sa se umple de Duh Sfant Inaintemergatorul.

Doamne ajută, de aceea suntem aici să aprofundăm pe baza învățăturii.

Părerea mea e că nu se exclude una pe alta, 1 că au fost special rânduiți părinții 2 că într-o familie sensibilă duhovnicește s-a născut un sfânt, o situație a atras-o pe cealaltă, iar autorul a încercat să încurajeze familiile fără urmași să facă ce ține de ei și să nu-și piardă rugăciunea pornind de la modelul pilduitor scriptural.

Zaharia era și slujitor la Templu, iar fiul lui - Ioan e ultimul profet al Vechiului Testament, deci simbolistic e o trecere de la Templu la Hristos printr-un Înaintemergător care netezește căile și pregătește mentalul colectiv pentru Hristos.

Faptul că Ioan e fiul lui Zaharia un slujitor la Templu e spre mustrarea fariseilor care au tăcut când Hristos i-a întrebat dacă Ioan a fost trimis de la Dumnezeu sau de la oameni.

cristiboss56 29.06.2022 11:54:52

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetre 29 Iun, 2022

Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții, slăviții și întru tot lăudații Apostoli Petru și Pavel. Această serbare a corifeilor ucenicilor Domnului încheie postul dedicat cinstirii lor. După ce am parcurs acest timp de postire din cursul anului bisericesc, astăzi îi sărbătorim „pe ucenicii lui Hristos și temeliile Bisericii, stâlpii cei adevărați și temeiurile, și dumnezeieștile trâmbițe ale învățăturilor lui Hristos și ai Pătimirilor, pe mai-marii Apostolilor, pe Petru și Pavel” (fragment stihiră Litie).


Ei sunt prăznuiți de Biserică în aceeași zi pentru că sfârșitul lor martiric a fost la Roma în ziua de 29 iunie, în anul 67, în timpul persecuției împăratului roman Nero. Sfântul Petru a fost răstignit pe cruce, cerând să nu fie răstignit precum Domnul nostru Iisus Hristos, ci cu capul în jos, iar Sfântului Pavel, cetățean roman, i-a fost tăiat capul.

Părintele profesor Ene Braniște scrie în Liturgica generală că serbarea lor comună este legată și de „data transferării moaștelor celor doi Sfinți Apostoli la locul numit ad catacumbas, de pe Via Appiab din Roma, la 258. La Roma era sărbătorită cel puțin din vremea Sfântului Constantin cel Mare; de aici a trecut curând (chiar în cursul secolului al IV-lea) și în Răsărit, unde este sărbătorită cu deosebită solemnitate, mai ales începând din secolul al VI-lea”.

Pentru lumea creștină, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt extrem de importanți din perspectiva exemplului personal în lucrarea de propovăduire a Evangheliei lui Hristos. Opera lor de evanghelizare este stilizată liturgic de cântările serbării lor prin cuvinte de laudă ce ne spun că ei, „înconjurând toată lățimea pământului, ca un plug au semănat credința și tuturor au sădit cunoștința de Dumnezeu, arătându-le Cuvântul Treimii”. Prin propovăduirea lor lumea a descoperit lucrarea Presfintei Treimi pentru mântuirea neamului omenesc și a primit Cuvântul revelat din paginile Sfintei Evanghelii.

Activitatea lor misionară este mărturisită de cartea Faptele Sfinților Apostoli pe care fiecare creștin e bine să o citească pentru a se bucura de roadele lucrării apostolice a Sfinților Petru și Pavel. Aici vom descoperi locurile pe unde au propovăduit credința în Hristos, suferințele și greutățile prin care au trecut pentru a întemeia comunități creștine.

Biserica îi cinstește împreună pentru a arăta lucrarea lor comună de vestire a Sfintei Evanghelii, lucru subliniat sugestiv pentru conștiința unității creștine de iconografia atonită în care cei doi Apostoli sunt reprezentați îmbrățișați.

„În icoanele lor, cei doi Apostoli sunt reprezentați ținând în mâini Biserica în chipul unei mici biserici bizantine - aceasta, pentru că acești doi Apostoli au fost cu adevărat stâlpii și pietrele de temelie pe care s-a construit sfântul așezământ al Bisericii lui Hristos. Și reuniți amândoi într-o singură sărbătoare, zugrăviți împreună în aceeași icoană, simbolizează unitatea credinței, unitatea Bisericii, care este alcătuită din elemente eterogene: tăierea împrejur - adică evreii, cărora s-a adresat lucrarea misionară a lui Petru - și neamurile - adică idolatrii, pentru creștinarea cărora s-a ostenit Apostolul neamurilor, Pavel” (I.M. Fountoúlis).

Dacă parcurgem textul Sinaxarului din Minei de astăzi vedem că ne prezintă sintetic viețile celor doi Apostoli. Astfel, despre Sfântul Apostol Petru aflăm că era fratele lui Andrei „cel întâi-chemat” și erau din orașul Betsaida Galileei. Tatăl lor era Iona din seminția lui Simeon. În timpul când Sfântul Ioan Botezătorul era închis în temniță, Hristos Domnul a mers la lacul Ghenizaret, unde se aflau Petru și fratele său, Andrei, pe care i-a chemat să-L urmeze. Din acest moment Petru este martor la toată activitatea misionară a Domnului nostru Iisus Hristos. După Învierea Mântuitorului, Petru a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Pont, Galatia, Capadocia, Asia și în Bitinia, ajungând până la Roma. Aici va suferi moarte martirică din porunca lui Nero.
《Urmează》

cristiboss56 29.06.2022 11:57:47

《Continuare》

Sfântul Apostol Pavel făcea parte din seminția lui Veniamin și era fariseu, fiind ucenic al marelui învățat Gamaliel. Cunoștea foarte bine Legea lui Moise și textele prorocilor. Era de loc din Tars și la început a fost un prigonitor al Bisericii lui Hristos. Pe drumul Damascului are loc convertirea sa în urma arătării minunate a Mântuitorului nostru Iisus Hristos care l-a trimis la Anania, „un vechi ucenic de-al Domnului care locuia în Damasc; și acela, învățându-l, l-a botezat. Și fiindcă s-a făcut vas alegerii, a plecat, ca și cum ar fi zburat cu aripile, de a propovăduit la toată lumea; și ajungând la Roma, și învățând pe mulți, și-a săvârșit viața acolo, tăindu-i-se capul din porunca împăratului Nero, pentru mărturisirea lui Hristos, în urma lui Petru, moaștele lor însă au fost așezate la un loc”.

Această prezentare succintă a vieților trebuie să fie un imbold pentru creștinul ortodox de a deschide paginile Scripturii Noului Testament pentru a citi despre faptele lor minunate, dar mai ales pentru a se hrăni din cuvintele lor pline de harul Duhului Sfânt din epistolele pe care le-au redactat.

Mitropolitul Augustin de Florina ne spune că astăzi îi prăznuim pe acești Sfinți Apostoli ai Domnului Hristos „amintindu-ne de cinstitele lor patimi, luând aminte la credința lor cea adevărată și la viața lor cea sfântă, cinstim nevinovăția în sufe*rințe și credința lor cea adevărată. Iubind în ei cea mai înaltă virtute și imitându-i prin fapte deosebite, prin care ne putem asemăna lor (2 Tesaloniceni 3, 5-9), așteptăm fericirea cea veșnică pregătită tuturor sfinților”.

Noi acum îi cinstim pe corifeii Apostolilor alături de imnograful inspirat rostind cuvintele de laudă ale troparului prăznuirii lor: „Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători, și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă”.

cristiboss56 15.07.2022 12:25:01

Racla în care se păstrează mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae de la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală va fi dusă în Parohia nemțeană Bălușești în perioada 23-24 iulie 2022, cu ocazia hramului bisericii.

Racla va fi dusă de o delegație condusă de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe – Nou”.

Sâmbătă, 23 iulie, delegația va fi întâmpinată de Arhim. Petroniu Marin, exarh de Neamț, împreună cu un sobor de clerici din protopopiat, iar începând cu ora 18:00 se va oficia slujba Vecerniei.

Duminică, de la ora 08:00 vor fi oficiate Utrenia și Acatistul Sfântului Nicolae, iar de la ora 10:00 Sfânta Liturghie. În după-amiaza zilei, de la ora 17:00, va fi oficiată Taina Sfântului Maslu.

„Toți cei care au evlavie la acest sfânt drag nouă și iubit iarna de copii sunt așteptați la evenimentele duhovnicești organizate de biserica noastră”, a declarat părintele Valentin Timofte de la Parohia Bălușești.

Sfântul Nicolae este cunoscut drept ocrotitorul copiilor și al tinerilor, dar și al celor acuzați pe nedrept, al marinarilor, al călătorilor. Moaștele Sfântului Ierarh Nicolae se află la Bari, în Italia.

cristiboss56 30.07.2022 21:28:35

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 30 iulie, slujba Parastasului pentru ultimii doi Întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române trecuți la Domnul, Patriarhii României Iustin și Teoctist, care sunt înmormântați în incinta Catedralei Patriarhale. La finalul slujbei, ierarhul a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodox Române, intitulat "Patriarhul Teoctist, o lumină în timpul vieții și peste timp”.

Sâmbătă, 30 iulie, s-au împlinit 15 ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Părinte Teoctist Arăpașu, cel de-a cincilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care a păstorit din cea mai înaltă demnitate arhierească Biserica noastră timp de 21 de ani (1986-2007). Acest moment comemorativ a fost marcat prin săvârșirea slujbei Parastasului în Catedrala Patriarhală, la finalul Sfintei Liturghii, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei de pomenire au fost înălțare rugăciuni și cereri și pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Iustin Moisescu (1977-1986), care a trecut la cele veșnice în urmă cu 36 de ani, la data de 31 iulie.

La finalul ceremoniei religioase, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a lecturat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Patriarhul Teoctist, o lumină în timpul vieții și peste timp”.

cristiboss56 05.08.2022 12:02:25

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește anual, la data de 5 august, pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, care s-a nevoit în pustiul Hozevei din Țara Sfântă la mijlocul secolului trecut. În cinstea sa, la Paraclisul Catedralei Naționale a fost săvârșită în ajun, la ceas de seară, slujba Vecerniei unită cu Litia de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii prezenți s-au rugat și au mulțumit acestui sfânt, unul dintre cei mai cunoscuți nevoitori din rândul fiilor neamului românesc, având bucuria de a primi binecuvântarea sa, prin cinstitele sale moaște. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost adusă, de la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, racla ce conține un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și epitrahilul pe care acesta l-a purtat în timpul vieții. Racla a fost așezată spre închinare într-un loc special amenajat din apropierea Altarului de vară al sfântului lăcaș, iar credincioșii bucureșteni i-au adus cinstire nevoitorului pe tot parcursul sfintei slujbe.

La slujba Vecerniei unită cu Litia s-a rugat un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ioan Dragomir, consilier patriarhal, precum și alți slujitori.

La final, părintele arhimandrit Dionisie Constantin a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața exemplară a Cuviosului român numit și „Hozevitul”, după numele pustiei în care s-a nevoit în a doua parte a vieții sale: „Pe acest sfânt, numit de către Părintele Patriarh «român sfânt în Țara Sfântă», cu care a binecuvântat Dumnezeu atât Patriarhia Română, cât și Patriarhia Ierusalimului, viața sa aleasă, nevoința de mulți ani, smerenia sa și mai ales aflarea sfintelor lui moaște l-au făcut vrednic să fie trecut în ceata sfinților. (...) Dumnezeu îi alege și îi preamărește pe cei smeriți, blânzi, care se roagă neîncetat și au inima curată, plină de dorul după Dumnezeu și după Împărăția Cerurilor. Din viața acestui sfânt român învățăm toți multe lucruri folositoare vieții noastre duhovnicești, precum râvna pentru rugăciune, pentru post, pentru tăcere și pentru toată fapta bună”.

cristiboss56 16.08.2022 18:25:05

Hramul Mănăstirii Nicula a adunat peste 20.000 de oameni care au participat la manifestările religioase. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a făcut din Mănăstirea Nicula un important loc de rugăciune și pelerinaj.

Mii de oameni au participat la pelerinajul „la Nicula colo-n deal”

Procesiunea a început duminică, la ora 12:00 de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și de Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinitsa, Episcop vicar al Mitropoliei de Ruse, au condus pelerinajul spre Mănăstirea Nicula.

Drumul a durat aproximativ trei ore, timp în care miile de oamenii au cântat pricesne și s-au rugat Maicii Domnului.

Pe parcursul traseului, alaiul s-a oprit la Mănăstirea „Sfinții 40 de mucenici” de la Memorialul Gherla, unde au fost pomeniți martirii din temnițele comuniste. Totodată, la bisericile și troițele de pe traseu s-au făcut rugăciuni, iar localnicii au întâmpinat pelerinii cu apă, cozonac și busuioc.

La intrarea în curtea Mănăstirii, participanții la pelerinaj au fost întâmpinați de obștea monahală. Procesiunea s-a încheiat cu înconjurarea Bisericii de lemn.

După ce ierarhii s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, PS Veniamin a ținut un cuvânt de mulțumire pentru pelerini: „Dumneavoastră sunteți promotorii și mărturisitorii bucuriei, pentru că de fiecare dată când parcurgeți pelerinajul la Maica Domnului, vă umpleți de bucurie”, a spus ierarhul.

Prohodul Maicii Domnului a răsunat pe dealul Mănăstirii Nicula

La ora 21:30, icoana Maicii Domnului a fost adusă în fața credincioșilor, pe altarul de vară unde a fost străjuită de tineri îmbrăcați în port popular.

Prohodul Maicii Domnului a început la ora 22:00 și a fost cântat alternativ de clerici, corul „Psalmodia Transylvanica” dirijat de pr. prof. Vasile Stanciu, și corul de maici al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, alături de zecile de mii de credincioși.

După cântarea Prohodului, Preasfințitul Părinte Macarie a spus că „Maica Domnului este predica și icoana Bisericii. Ea a purtat în brațele sale pe Mântuitorul și L-a dat lumii de atunci, ceea ce face ca până azi Sfânta Biserică să-L poarte pe Hristos și să –L împartă credincioșilor.”

La final, icoana Maicii Domnului a fost purtată în procesiune în jurul Bisericii și așezată în Paraclisul de la demisol.

Hramul a adunat oameni din toată țara și din străinătate

Luni dimineață, cei trei ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie pe altarul instalat afară.

Credincioșii au cântat, la chinonic, pricesne închinate Maicii Domnului, împreună părintele Ioan Roman și surorile Maria și Andreea Pavelean, din județul Bistrița-Năsăud.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a predicat pelerinilor prezenți.

„Greutățile sunt multe, la fel necazurile și încercările, iar noi venim aici, la Icoana Maicii Domnului, să-i spunem necazul pe care îl avem. Desigur, ne adresăm Maicii Domnului pentru că știm că sunt eficiente rugăciunile făcute de ea către Domnul Iisus Hristos”, a spus ierarhul.

Totodată Mitropolitul Clujului a amintit pelerinilor că „Mântuitorul, în mijlocul necazurilor și greutăților, ne învață să fim optimiști și, privind la crucea Lui, să ieșim biruitori. Așa că, oricât de multe ar fi necazurile și încercările, nu trebuie să ne pierdem optimismul! Cu acest optimism trebuie să plecăm de la mănăstire, iar pelerinajul de la Nicula să vă fie cu folos”.

La slujbă au participat peste 20.000 de pelerini din țară dar și din afara granițelor.

cristiboss56 05.09.2022 23:45:15

Patriarhul Daniel a transmis condoleanțe Patriarhului Ecumenic Bartolomeu miercuri, după plecarea la Domnul a Înaltpreasfințitului Părinte Kallistos, Mitropolit de Diokleia, pe care Patriarhul României îl numește „un prieten vechi al Bisericii noastre și al nostru personal”.


Ora este GMT +3. Ora este acum 07:43:00.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.