Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Slujba inmormantarii (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5058)
-   -   Pomenirea ( parastasele ) (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=6060)

cristiboss56 15.04.2009 23:26:23

Pomenirea ( parastasele )
 
În cele ce urmează voi arăta semnificația pomenirilor , a parastaselor ce se efectuează astfel : - la trei zile după moarte se face pomenirea mortului în cinstea Sfintei Treimi, întru care ne mântuim, și în amintirea Învierii celei de-a treia zi a Domnului, care este chezășie celor adormiți ( I Corinteni 15 , 20 ) ; - Pomenirea la nouă zile se face pentru ca răposatul să se învrednicească de părtășia cu cele nouă cete îngerești sau cele nouă cete ale sfinților și în amintirea Ceasului al noulea, când Domnul , înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul, pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri ; - Pomenirea la 40 de zile se face în amintirea Înălțării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după Învierea Sa, pentru ca tot așa să se înalțe și sufletul nostru la cer ; - La un an se face pentru că se urmează exemplul creștinilor din primele veacuri, care prăznuiau în fiecare an ziua morții martirilor și sfinților ca zi de naștere a lor pentru viața de dincolo. De reținut, că pomenirea se face în fiecare an până la 7 ani ; - La 7 ani se face pentru că 7 este număr sfânt, amintind de cele 7 zile ale creației. Există credința că la 7 ani trupul se descompune complet din ceea ce a fost alcătuit. < < Bibliografie : Părinte dr. Ioan Valentin Istrati > >

adorcrysti 07.05.2009 10:58:56

Ce este parastasul?
 
Potrivit învățăturii și credinței creștine, viața omului nu se sfârșește o dată cu moartea trupului, iar sufletul își continuă existența și dincolo de hotarele vieții pământești. Din acest motiv, nu dăm uitării pe cei adormiți nici după înmormântarea lor, ci îi pomenim pururi, ne rugăm și mijlocim pentru odihna și pentru iertarea păcatelor lor.

Cât timp suntem în viață putem să facem toate pentru sufletele noastre: să priveghem, să postim, să ne rugăm continuu etc. Imediat ce murim, însă, nu mai putem face nimic pentru acestea. Însă dacă cineva vorbește lui Dumnezeu despre cei răposați, îl va auzi Dumnezeu, îi va asculta rugăciunea. Cu alte cuvinte în fața lui Dumnezeu este utilă și folositoare „mijlocirea”. Când cei dragi nouă pleacă din lumea aceasta, lasă în urma lor o rugăminte, care sună mai degrabă a poruncă: „…vă rog pe toți și cu stăruință cer vouă să vă rugați neîncetat lui Hristos-Dumnezeu pentru mine, ca să nu fiu rânduit, după păcatele mele, la locul de pedeapsă, ci să mă așeze unde este lumina vieții” (Slava de la Slujba înmormântării). Așadar, cei adormiți doresc să ne pese totdeauna de ei. Întotdeauna să facem ceva pentru sufletele lor.

Ce putem face pentru ei? Rugăciune și milostenie!

Slujba care se face pentru cei răposați se numește parastas (din greceste parastasis = a sta în rând cu cineva, a sta alături de cineva, a mijloci pentru cineva) și înseamnă rugăciune de mijlocire la Dumnezeu pentru sufletele celor care nu mai sunt printre noi.

Creștinii nu-și uită morții după îngroparea lor, ci se preocupă de rugăciuni pentru ei și de pomenirea numelui lor. Soroacele de pomenire individuală a morților în Biserica Ortodoxă sunt următoarele:

√ La 3 zile după moarte (care coincide, de regulă, cu ziua înmormântării), în cinstea Sfintei Treimi și a Învierii din morți a Mântuitorului a treia zi;

√ La 9 zile după moarte, “ca răposatul să se învrednicească de părtășia cu cele 9 cete îngerești și în amintirea ceasului al nouălea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri“;

√ La 40 de zile (sau șase săptămâni), în amintirea Înălțării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după Înviere, “pentru ca tot așa să se înalțe și sufletul răposatului la cer“;

√ La trei, șase și nouă luni, în cinstea Sfintei Treimi;

√ La un an, după exemplul creștinilor din vechime care în fiecare an prăznuiau ziua morții martirilor și a sfinților, ca zi de naștere a lor pentru viața de dincolo.

√ În fiecare an, până la 7 ani de la moarte, ultima pomenire anuală amintind de cele 7 zile ale creației.

De reținut!

Spre a nu greși în privința pregătirilor pentru aceste pomeniri, cel mai indicat este să se ia legătura în prealabil cu preotul. Acest lucru este necesar întrucât trebuie stabilite, de comun acord, data și ora săvârșirii pomenirii.

De obicei, soroacele nu se fac în orice zi a săptămânii, ci mai ales marțea, joia și sâmbăta.

La aceste zile de pomenire individuală a celor răposați, Biserica a stabilit zilele de pomenire generală a morților, și anume: sâmbăta dinaintea duminicii lăsatului de sec de carne sau a Înfricoșatei judecăți, numită și Moșii de iarnă, sâmbăta dinaintea Pogorârii Duhului Sfânt sau Moșii de vară, la care tradiția a adaugat și Moșii de toamnă (între 26 octombrie și 8 noiembrie), sâmbetele Postului Mare, Paștele blajinilor (luni după Duminica Tomei) și Joia Înălțării, în special pentru eroi, ca și ziua hramului bisericii.

Toate aceste zile de pomenire, individuală sau colectivă, sunt momente de vie și profundă comuniune cu cei răposați. Ele trebuie respectate și cultivate, căci prin aceasta întreținem vii cultul morților și pomenirea lor.

În același timp, pomenirea morților este un moment de reflecție și pentru fiecare dintre noi. Fără îndoială, moartea este cel mai sigur și totodată cutremurător eveniment din viața noastră. Firește, ar trebui să o avem în vedere și să ne facem probleme. Nimeni nu a semnat un contract cu viața pământească pentru prelungirea acesteia. Prin gândul la moarte, gravat adânc în sufletul nostru, vom fi mai îndreptați și mai realiști. Putem deveni alți oameni. Mai buni!

Ce materii pregătim pentru parastas?

Întotdeauna slujba de pomenire a morților este precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie care se săvârșește în sfânta biserică. Pentru slujba parastasului orice creștin aduce o colivă, colac sau prescură, vin, lumânări, tămâie și cărbuni.

Coliva, făcută din grâu fiert, îndulcită cu miere sau cu zahăr, închipuie însuși trupul celui/celor răposați, dar are și o semnificație duhovnicească deosebită, fiind un simbol al învierii trupului, pentru că după cum bobul de grâu, ca să încolțească și să aducă roadă, trebuie să fie îngropat mai întâi în pământ și să putrezească, tot așa trupul omenesc mai întâi se îngroapă și putrezește, pentru ca să învieze întru nestricăciune. Dulciurile care intră în compoziția colivei reprezintă dulceața vieții celei veșnice pe care ne dorim și pentru care ne rugăm să o dobândească cei adormiți. Pe colivă se așază Sfânta Cruce și se ornează în chip frumos (de obicei cu bombonele colorate, care închipuie frumusețea faptelor bune pe care răposatul/răposata le-a lasat ca mărturie în lumea aceasta).

Colacul sau prescurile sunt de obicei frumos împletite și poartă pe ele simboluri liturgice (sfânta cruce). Pe acestea (colivă, colaci) se așază o lumânare aprinsă. Lumânarea este semnul și chipul trecerii noastre prin viață. Așa cum arde și se consumă lumânarea, așa arde și se consumă viața noastră. Lumânarea este și un frumos simbol al omului bun: lumânarea, pentru a oferi lumină trebuie ca, încet-încet, să se consume. La fel și creștinii (cărora Iisus le-a spus “Voi sunteți lumina lumii!“), pentru a fi lumină pentru cei din jur, pentru a fi coerenți și a-și trăi corect credința, trebuie să se jertfească, să ofere ceva din ei, să se consume în fiecare zi câte puțin.

Lumânarea se mai aseamănă nouă oamenilor și prin fragilitatea sa: se rupe atât de ușor, se sfărâmă, și totuși oferă ceea ce nu poate oferi nici piatra, nici apa, nici pământul: flacără, pentru a fi lumină și căldură lumii.

Vinul, care se toarnă cruciș pe colivă (trupul celui răposat), semnifică aromatele cu care a fost uns trupul Domnului.

De asemenea, se obișnuiește să se ofere un prosop (de la gr. prósopon = persoană). El se oferă pentru a ne aduce aminte de persoana în numele căreia s-a dat pentru a o pomeni.

Am amintit că, pe lângă rugăciune, este necesară milostenia.

Prin milostenie se mângâie sufletele celor adormiți. „Mila curăță toate păcatele!” (Tobit 12,9). Cu siguranță trebuie să miluim pe cel care are nevoie de milostenie: pe înfometat, pe cel gol, pe cel însetat. Când un semen de-al nostru este miluit, se alină și se bucură. Și dacă se roagă pentru cei răposați, rugăciunea lui are o mare putere (de aceea se și spune când primim ceva de pomană: Dumnezeu să-l ierte! sau Bogdaproste!).

Cine dă de mâncare celui flămând, de băut celui însetat, de îmbrăcat celui gol, acoperiș celui străin, slujește Domnului, întrucât Domnul se identifică cu toți cei aflați în categoriile menționate mai sus. Cine merge la cel bolnav și la cel din închisoare, la Domnul merge. Și în Sfânta Scriptură stă scris: „Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului și El îi va răsplăti fapta lui cea bună” (Pilde 19,17).

adorcrysti 07.05.2009 10:59:49

Când nu facem parastase?
 
Nu se fac parastase în următoarele zile și perioade din cursul anului:

a) Duminicile de peste an, pentru că duminica, amintind de Ziua Învierii, e zi de bucurie, iar nu de întristare;

b) În cele douăsprezece zile dintre Nașterea și Botezul Domnului. Chiar dacă în unele biserici se fac parastase duminica, cel puțin în duminicile Penticostarului, adică în cele dintre Paști și Rusalii, nu se cuvine nicidecum să se facă parastase, pentru a nu se întuneca bucuria Praznicului cel mare al Învierii;

c) De la lăsatul secului de carne până la sâmbăta întâi din Postul Mare, sâmbăta Sf. Teodor;

d) Din sâmbăta Floriilor până în Duminica Tomei;

e) La praznicele împărătești sau la sărbători mari;

f) În timpul Postului Mare, nu se face parastas în zilele de rând (luni, marți, miercuri, joi, vineri), deoarece în aceste zile nu se face liturghie obișnuită sau deplină.

Alte sfaturi legate de pomenirea morților

√ Este de dorit ca pomenirile să se facă legate de săvârșirea Sfintei Liturghii, aceasta fiind cea mai importantă slujbă de mijlocire pentru cei morți. Dacă nu este posibil de fiecare dată, cel puțin la 40 de zile, la un an și la șapte ani, ar fi de dorit ca parastasul să urmeze după Sfânta Liturghie;

√ La întocmirea sau scrierea pomelnicului nu este nici nevoie și nici recomandat să se adauge “la pomenirea de nouă zile, 40 de zile, un an, șapte ani, mort fără lumânare etc.“. Cărțile de cult nu prevăd așa ceva și nici slujitorii nu trebuie să adauge nimic în plus, ca și când ar trebui să atragem atenția Mântuitorului asupra sorocului de care este vorba;

√ La pomenirea de 40 de zile, numită pe alocuri slujba de ridicare a Panaghiei, pe lângă celelalte, se pregătesc o icoană și un colac. Din colac preotul va scoate părticica pe care o va așeza apoi pe icoană și din care va împărți spre gustare rudelor răposatului;

√ Referitor la darurile care se dau de pomană, se obișnuiește ca, la 40 de zile și la un an, să se dea diferite lucruri și, mai ales, îmbrăcăminte și încălțăminte, obiecte de uz casnic, dar nu ne oprește nimeni să dăm oricând și orice pentru cel răposat. Există obiceiul îndătinat să se împartă de fiecare dată farfurii cu mâncare, căni sau pahare, precum și linguri sau furculițe: șase, douăsprezece, douăzecișipatru. Rânduielile bisericești nu prevăd nimic în această privință și fiecare poate da cât crede de cuviință, numărul acestora neavând nicio influență asupra stării sufletești a celui răposat;

√ După oficierea slujbei și binecuvântarea ofrandelor de mâncare și băutură, cei prezenți sunt datori să mănânce cu bună-cuviință și cu rugăciune în gând, pentru cel decedat. Nu se vorbește fără rost, nu se fac glume, nu se râde, dar nici nu se mănâncă, nici nu se bea întocmai ca la nuntă. În loc de “noroc!” sau altă urare, atunci când se gustă din pahar, se zice “Dumnezeu să-l/s-o ierte!“, iar când se primește un vas, îmbrăcăminte etc. de pomană, nu se zice „mulțumesc!“, ci “Dumnezeu să primească!“

patinina34 07.05.2009 11:35:49

Astea sint sfaturi foarte folositoare!
Multumim!

patinina34 07.05.2009 11:38:12

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 128841)
De reținut, că pomenirea se face în fiecare an până la 7 ani ; - La 7 ani se face pentru că 7 este număr sfânt, amintind de cele 7 zile ale creației. Există credința că la 7 ani trupul se descompune complet din ceea ce a fost alcătuit. < < Bibliografie : Părinte dr. Ioan Valentin Istrati > >

Ce se intimpla totusi dupa 7 ani?
Nu se mai face pomenire?
Eu nu am stiut!

Old-Skipper 31.05.2009 21:43:50

Nu se fac parastase în Duminicile de peste an
 
Solicit o lamurire urgenta : Sotia mea implineste 40 zile de la deces pe 09 iunie. In mod normal, parastasul ar trebui sa fie facut in Sambata mortilor, Mosii de vara sau Sambata dinaintea Rusaliilor, adica pe 06 iunie. Din discutiile purtate cu parintele care urmeaza sa oficieze pomenirea de 40 zile, a rezultat ca, pentru a evita aglomeratia din acea zi, cat si calendarul incarcat al bisericii in ziua respectiva ( doua botezuri si o cununie), parastasul trebuie amanat pentru Duminica Rusaliilor. Este posibil acest lucru, sau exista interdictie din partea BOR? Va rog din tot sufletul, un raspuns autorizat!!!

georgeval 31.05.2009 23:20:35

Citat:

În prealabil postat de Old-Skipper (Post 142211)
Solicit o lamurire urgenta : Sotia mea implineste 40 zile de la deces pe 09 iunie. In mod normal, parastasul ar trebui sa fie facut in Sambata mortilor, Mosii de vara sau Sambata dinaintea Rusaliilor, adica pe 06 iunie. Din discutiile purtate cu parintele care urmeaza sa oficieze pomenirea de 40 zile, a rezultat ca, pentru a evita aglomeratia din acea zi, cat si calendarul incarcat al bisericii in ziua respectiva ( doua botezuri si o cununie), parastasul trebuie amanat pentru Duminica Rusaliilor. Este posibil acest lucru, sau exista interdictie din partea BOR? Va rog din tot sufletul, un raspuns autorizat!!!

Canonic nu se fac parastase duminica, mai ales in Duminica Rusaliilor. Din pacate principul iconomiei in privinta unor canoane este dus la extrem, ca si in cazul parintelui.
Motivul invocat de catre parintele paroh este irelevant. Nu inteleg de ce nu accepta sa faceti in pe 6 iunie sau nu va amanat pentru sambata urmatoare. Motivul invocat nu este unul solid pentru misiunea pastorala a preotului paroh.

malmo 01.06.2009 00:20:39

Despre cei ce isi iau viata...
 
[COLOR=black]As vrea foarte mult sa stiu in ce fel ajuta pomenirile si parastasele pe cei care din diferite motive: deprimare, deznadejde, boala, sau pur si simplu disperare, ajung sa isi ia viata. [/COLOR]

[COLOR=black]Cum poate fi ajutata o asemenea fiinta care a savirsit aceasta cumplita tragedie? Cum putem noi, cei ramasi, ajuta mai departe la iertarea pacatelor, asta in afara celor aratate mai sus (in situatii normale). [/COLOR]

[COLOR=black]Caut si caut sa vad ce se mai poate face, in afara de rugaciuni si pomeniri, ptr iertare si mintuirea lui in fata Domnului. [/COLOR][COLOR=black]Practic am ajuns sa orbecai in tot felul de intrebari la care nu gasesc raspuns. [/COLOR]

[COLOR=black][COLOR=#551a8b]Kungl. Vetenskapsakademien, KVA - Julius Borcea - Newsdesk[/COLOR][/COLOR]

windorin 01.06.2009 08:49:34

Stiu ca Biserica nu face pomeniri, si nici macar intreaga slujba de inmormantare, celor care si'au luat viata. Avem aici renumitul caz al lui Iuda, care tot din parere de rau si deznadejde si'a luat viata.

Un timp am ezitat in privinta acestora, insa daca Biserica aceasta marturiseste, aceasta trebuie sa si facem. Inca nu inteleg multe din Biserica, dar evolutia intelegii mele ma face sa accept si cele pe care inca nu le inteleg. Acum cativa ani nu intelegeam o parte dintre cele pe care le inteleg si le aprob cu tarie acum. Tot asa poate fi si peste o vreme, sa inteleg cele ce acum nu le inteleg.

Cred insa, ca parere, nu ca invatatura a Bisericii, ca si pentru acestia se pot face rugaciuni particulare (acasa si la mormant), de catre cei ce l'au iubit. Nu am auzit pana acum ca o rugaciune facuta cu dragoste sa aduca dupa sine ceva rau.

Adriana Cluj 04.06.2009 09:11:50

Parastasul de 40 zile
 
Din cate stiu eu parastasele se fac inainte de implinirea termenului pentru care se fac, daca nu este posibila tinerea lor exact in ziua potrivita. In ceea ce priveste problema dvs. nu inteleg de ce nu mergeti la o alta biserica si sa oficiati parastasul? Simplu. Sunt atatea biserici. Mergeti la o bisericuta mai modesta, fara atatea pretentii si poate veti fi multumit. De 10 ani tin mereu parastase pentru fiica mea, pentru parintii, fratii si surorile mele. Cand am tinut parastasul de 40 zile pentru fiica mea, am fost intrigata, revoltata, indurerata si nemultumita de faptul ca la urma, invitatii se simteau ca la un chef... parca uitasera ca era o masa in memoria cuiva.. De atunci nu mai fac mese acasa sau in alta parte, merg la biserica singura, cine vrea sa vina e binevenit, nu insist catre nimeni sa fie prezent la slujba de comemorare, particip la slujba si apoi impart de pomana la cei prezenti, la cei care asteapta prin fata bisericii, pe strada... Mi se pare ca e mai potrivit sa impart de pomana decat sa organizez o masa care sa devina chef....La Paste procedez la fel, pregatesc cateva pungi cu bucate, oua, prajituri si le impart la cei care stau pe langa biserica, la copiii pe care-i lasa parintii sa primeasca (cer permisiunea parintilor inainte de a le da pachetul, in ziua de azi nu stiu cum sa mai procedez sa nu fii suspectat de te miri ce), la Craciun uneori fac la fel, alteori impart acasa ceva, catre copiii care vin la colindat, catre vecinii mai nevoiasi...

Adriana Cluj 04.06.2009 09:13:12

Parastasul de 40 zile.
 
Citat:

În prealabil postat de georgeval (Post 142236)
Canonic nu se fac parastase duminica, mai ales in Duminica Rusaliilor. Din pacate principul iconomiei in privinta unor canoane este dus la extrem, ca si in cazul parintelui.
Motivul invocat de catre parintele paroh este irelevant. Nu inteleg de ce nu accepta sa faceti in pe 6 iunie sau nu va amanat pentru sambata urmatoare. Motivul invocat nu este unul solid pentru misiunea pastorala a preotului paroh.

Din cate stiu eu parastasele se fac inainte de implinirea termenului pentru care se fac, daca nu este posibila tinerea lor exact in ziua potrivita. In ceea ce priveste problema dvs. nu inteleg de ce nu mergeti la o alta biserica si sa oficiati parastasul? Simplu. Sunt atatea biserici. Mergeti la o bisericuta mai modesta, fara atatea pretentii si poate veti fi multumit. De 10 ani tin mereu parastase pentru fiica mea, pentru parintii, fratii si surorile mele. Cand am tinut parastasul de 40 zile pentru fiica mea, am fost intrigata, revoltata, indurerata si nemultumita de faptul ca la urma, invitatii se simteau ca la un chef... parca uitasera ca era o masa in memoria cuiva.. De atunci nu mai fac mese acasa sau in alta parte, merg la biserica singura, cine vrea sa vina e binevenit, nu insist catre nimeni sa fie prezent la slujba de comemorare, particip la slujba si apoi impart de pomana la cei prezenti, la cei care asteapta prin fata bisericii, pe strada... Mi se pare ca e mai potrivit sa impart de pomana decat sa organizez o masa care sa devina chef....La Paste procedez la fel, pregatesc cateva pungi cu bucate, oua, prajituri si le impart la cei care stau pe langa biserica, la copiii pe care-i lasa parintii sa primeasca (cer permisiunea parintilor inainte de a le da pachetul, in ziua de azi nu stiu cum sa mai procedez sa nu fii suspectat de te miri ce), la Craciun uneori fac la fel, alteori impart acasa ceva, catre copiii care vin la colindat, catre vecinii mai nevoiasi...

cristiboss56 07.07.2009 21:08:23

O rugăciune de folos pentru cei decedați :
 
Bunule Doamne , amintește-Ți de robii Tăi ( numele ) și iartă-le lor greșelile pe care le-au săvârsit în timpul vieții lor , pentru că nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să dai pace celor plecați dintre cei vii.
Prin Dumnezeiasca Ta înțelepciune și dragoste pentru oameni , Tu binecuvântezi și dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Mântuitorule, odihnește sufletele robilor Tăi ( numele ) care și-au pus nădejdea în Tine Atotputernicule. În mijlocul sfinților , Iisuse Hristoase , odihnește sufletele robilor Tăi , acolo unde nu este durere nici întristare, ci viață fără de moarte. Amin ! +

winterfresh 18.07.2009 12:07:23

Un sfat va roog
 
Astazi i se face pomana bunicii mele de 1 an, iar eu cand am ajuns acasa am intrat in baie si m-am spalat pe cap. Cealalta bunica care locuieste cu mine m-a certat ca nu e bine ce am facut, ca am dat laturi la mort(parca asa a spus) si ca trebuia sa intreb inainte. Eu acum ma simt foarte prost si nu stiu ce sa fac. Un sfat va rog?

winterfresh 19.07.2009 23:39:13

Va multumesc din suflet.

o_tzaranca 07.01.2010 19:10:57

pentru cineva decedat intre Nasterea Domnului si Boboteaza
daca nu se fac parastase inseamna ca sambata asta trebuie sa faca parastasul de 3 zile...daca a decedat in 5 ian,au trecut mai mult de 3 zile,se mai face sau se face cel de 9 zile?
iar la inmormantare nu s-au facut colacii (in zona se numesc capul de tarana)pentru ca nu se faceau intre cele 2 sarbatori si numai dupa ce se vor face acesti colaci,incep parastasele ,inseamna ca nu se poate da nimic de pomana pana nu se fac colacii?

GeorgeS 07.01.2010 21:44:18

Eu nu iau lucrurile chiar asa abrupt. Daca a raposat intre Craciun si Boboteaza, parastasul de 3 zile se face odata cu cel de "tarana", adica imediat dupa inmormantare. Tocmai in aceste zile am avut un astfel de caz , o credincioasa a decedat pe 2 ian. , dupa slujba inmormantarii (pe 4 ian.) am oficiat parastasul de 3 zile si cel de "tarana", iar sambata il vom face pe cel de 9 zile.
Chiar daca depaseste o zi-doua, important este sa se faca parastasele si sa nu se sara peste ele.http://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gifhttp://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gif
http://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gifhttp://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gif

o_tzaranca 08.01.2010 00:35:14

Citat:

În prealabil postat de GeorgeS (Post 198260)
Eu nu iau lucrurile chiar asa abrupt. Daca a raposat intre Craciun si Boboteaza, parastasul de 3 zile se face odata cu cel de "tarana", adica imediat dupa inmormantare. Tocmai in aceste zile am avut un astfel de caz , o credincioasa a decedat pe 2 ian. , dupa slujba inmormantarii (pe 4 ian.) am oficiat parastasul de 3 zile si cel de "tarana", iar sambata il vom face pe cel de 9 zile.
Chiar daca depaseste o zi-doua, important este sa se faca parastasele si sa nu se sara peste ele.http://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gifhttp://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gif
http://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gifhttp://www.SiteVacuum.com/publisher/...IconShadow.gif

sarut mana parinte
am gresit eu,sigur ca se face parastasul de 3 zile ,chiar daca e mai tarziu
acum vreau sa intreb (iertare sper sa nu fac iar o gafa) se poate face sambata aceasta 9 ian si parastasul de 3 zile si cel de 9 zile
altfel parastasul de 9 zile se face sambata viitoare,adica ar veni la 13 zile de la deces
Binecuvantati

GeorgeS 08.01.2010 08:37:06

Le faceti sambata si pe cel de 3 zile(daca nu l-ati facut) si pe cel de 9 zile, pt.ca apoi sa-l puteti face si pe cel de 3 saptamani(dupa cca.20 de zile). Este cel mai important parastasul de 6 saptamani(40 de zile), cand raposatului i se stabileste locul unde va merge pana la Judecata de Apoi. Acest parastas se face de obicei putin mai inainte de a se implini zilele de la deces.

o_tzaranca 08.01.2010 09:13:18

Citat:

În prealabil postat de GeorgeS (Post 198376)
Le faceti sambata si pe cel de 3 zile(daca nu l-ati facut) si pe cel de 9 zile, pt.ca apoi sa-l puteti face si pe cel de 3 saptamani(dupa cca.20 de zile). Este cel mai important parastasul de 6 saptamani(40 de zile), cand raposatului i se stabileste locul unde va merge pana la Judecata de Apoi. Acest parastas se face de obicei putin mai inainte de a se implini zilele de la deces.

sarut mana
nu s-a facut cel de 3 zile ,putea fi facut daca nu se facusera colacii de tarana?

dincolo de aceste mici nelamuriri ale mele,sunt cateva obiceiuri la tara ...cum este dresul (a doua zi dupa inmormantare),tamaiatul,cararea apei si altele..pazirea (sa vezi femei de 85 ani care la 3 noaptea vin pe un ger de -15 grade vin sa pazeasca),pe care le pastreaza cu sfintenie taranii ceea ce ma faceau sa cred ca exista o alta Romanie ,o Romanie adanca si profunda de care nu s-a atins nici o oranduire si sociala nici o miscare ecumenica
Binecuvantati

dorinastoica14 17.06.2010 21:54:30

Nedumerirea mea este legată de pomenirea morților.Nu știu dacă este strict legată de conținutul acestui topic dar nu am vrut să deschid unul separat pentru această întrebare.

Așadar - pomenirea morților(în biserică) se poate face într-o zi de marți(post fiind) fără Sfânta Liturghie?

Carmen FUNIERU 22.06.2010 22:44:37

Cum poate fi ajutata o asemenea fiinta care a savirsit aceasta cumplita tragedie?Am aflat și de la starețul unei mânăstiri (unde am vrut să dau un pomelnic), că cel care a refuzat ajutorul bisericii, care a refuzat în timpul vieții spovedania la preot, nu poate fi pomenit în biserică la nici o slujbă. Și mi se pare logic acest lucru, deși este foarte trist.
Cu atât mai greu este pentru cei care s-au despărțit de Dumnezeu prin cumplitul păcat al sinuciderii.
Singurul mod de a avea parte de pomenire, este rugăciunea făcută pentru rudele lui credincioase, rostind numele lor de botez, și a spune apoi "cu tot neamul lor cel adormit".
Desigur că, în particular, mă pot ruga pentru un astfel de suflet, pot face milostenii pentru el, dar nu pot ști în ce măsură sunt primite.
Am înțeles că fac excepție aici cei care au avut boli psihice grave.
În astfel de cazuri este bine de cerut și respectat părerea duhovnicului.

Mihnea Dragomir 23.06.2010 00:32:50

Citat:

În prealabil postat de Carmen FUNIERU (Post 261688)
Cum poate fi ajutata o asemenea fiinta care a savirsit aceasta cumplita tragedie?Am aflat și de la starețul unei mânăstiri (unde am vrut să dau un pomelnic), că cel care a refuzat ajutorul bisericii, care a refuzat în timpul vieții spovedania la preot, nu poate fi pomenit în biserică la nici o slujbă. Și mi se pare logic acest lucru, deși este foarte trist.
Cu atât mai greu este pentru cei care s-au despărțit de Dumnezeu prin cumplitul păcat al sinuciderii.
Singurul mod de a avea parte de pomenire, este rugăciunea făcută pentru rudele lui credincioase, rostind numele lor de botez, și a spune apoi "cu tot neamul lor cel adormit".
Desigur că, în particular, mă pot ruga pentru un astfel de suflet, pot face milostenii pentru el, dar nu pot ști în ce măsură sunt primite.
Am înțeles că fac excepție aici cei care au avut boli psihice grave.
În astfel de cazuri este bine de cerut și respectat părerea duhovnicului.

Asta, da dilemă ! Puține chestiuni sunt atât de complexe ca aceasta.
Pe de o parte, sunt argumente care susțin ideea că Biserica nu trebuie să se roage în mod public pentru aceștia:
- dacă a refuzat spovada și împărtășania în timpul vieții, este legitim de presupus că ar fi refuzat și pomenirea după moarte. Cine nu vrea aur, e de așteptat să nu vrea nici argint, fiindcă nici nu se compară puterea răscumpărătoare a Sfintelor Taine ale Spovezii și Împărtășaniei cu o simplă rugăciune precum panahida.
- rugăciunile pentru morți sunt, de fapt, făcute în ideea că sufletul respectiv se află în acea parte a iadului pe termen căreia papistașii îi spun "purgatoriu". Dacă am ști că sufletul acela se află în rai, atunci nu are avea nici un rost să ne rugăm pentru el, ci eventual să îl rugăm noi să se roage pentru noi în fața Domnului. Iar dacă am ști că sufletul acela se află în iadul-iad, atunci iarăși putem să ne rugăm noi mult și bine, că degeaba. Dar noi știm că cel care are pe suflet păcate de moarte, dacă nu se spovedește și ajunge în această stare la Judecată, este damnat. Deci, pentru ce să ne rugăm ?
-în sfârșit, există un argument al scandalului public pe care asemenea rugăciuni îl pot aduce. Cei mai slabi în credință se pot sminti, zicând că este egal de cineva moare spovedit și împărtășit ori moare fără aceastea. Atunci, la ce bun să se mai împărtășească ? Lasă că are grijă Biserica să se roage pentru ei după moarte și se vor mântui !

Pe de altă parte:
-noi, oamenii, nu putem judeca starea sufletului aproapelui nostru. Doar despre Iuda Iscariotul știm că e în iad. Nici despre Ceaușescu sau Stalin nu suntem absolut siguri, ci doar bănuim cu o mare probabilitate că sunt damnați. Dar siguri, nu putem fi. Acesta este înțelesul poruncii "să nu judecăm pe aproapele nostru", după părerea mea (pe care am arătat-o în detaliu aici: http://sfantacruce.ro/myblog/mihnead...-sa-nu-judeci/).
-trebuie să ne rugăm pentru toți din iubire. Și, cultivând virtutea speranței, trebuie să credem mereu că rugile noastre Îl vor face pe Domnul să aplice mai puțin dreptatea și mai mult bunătatea în judecata Sa. Dar cei care nu mai sunt printre noi ! Cât de mult trebuie să spere în rugile noastre cei care deja au întâlnit fața Lui mânioasă, când vor fi auzit deja cuvintele "Plecați ! Nu vă cunosc !" De fapt, o singură speranță mai au ei: aceea că nu i-am uitat, că ne rugăm pentru ei, că facem, în contul lor, toată milostenia și toate faptele bune pe care le putem face.
-în sfârșit, poate că înainte de a-și da ultima suflare ar fi vrut să se spovedească, dar nu au mai putut nici să ceară acest lucru. Poate că sinucigașul cuprins de influența demonică, între momentul când s-a aruncat în gol de la etajul al 10-lea și până ce a ajuns jos unde și-a zdrobit oasele, a avut căință pentru fapta sa și cu cutremur a cerut iertare Domnului. Iar Domnul, care de căința tâlharului din dreapta a ținut cont, poate că va ține cont și de această dată.

Rodica50 20.08.2010 09:10:34

Ma gandesc, din ce stiu si din ce am aflat, ca ajuta mult modul de viata-care trebuie sa fie crestinesc- cu putinta, milostenia, Liturghiile, parastasele si mai ales rugaciunea- pomenind in rugaciunile noastre pe cei ce au nevoie si nu mai pot face nimic pentru ei, pocainta.Doamne ajuta!

georgeval 20.08.2010 22:18:51

Este potrivit exemplul Sfantului Macarie Egipteanul care rugandu-se pentru sufletul unui preot pagan, intrebandu-l in ce consta suferinta din iad acesta raspunde: "in neputinta de a vedea fata celui de langa tine, insa tu cand te rogi pentru noi sfinte, in parte vedem fata celui de langa noi" iata si rodul rugaciunii pentru cei adormiti.

Carmen FUNIERU 04.09.2010 22:16:41

Așa cum nici eu nu am știut mult timp, sunt persoane care fac Parastas, dar nu vin să participe întâi la Sfânta Liturghie. Ei nu știu că această slujbă este mai importantă decât Parastasul.
Pe masa Sfântului Altar, Hristos se jertfește iarăși, în mod tainic, pentru iertarea păcatelor robilor săi vii sau morți. Și aceasta se petrece doar la Sfânta Liturghie.

Gina De. 13.10.2010 11:22:55

Buna ziua
Am si eu o intrebare : asa cum am citit chiar in prima postare si asa cum am mai aflat din alte parti nu se fac parastase in zile de mare sarbatoare.
Parintele a zis sa faca pomana de 40 de zile a socrului meu maine.
Eu tot am dubii : o fi gresit ?
Va multumesc.

gabriela8 15.10.2010 19:44:34

Citat:

În prealabil postat de Gina De. (Post 296731)
Buna ziua
Am si eu o intrebare : asa cum am citit chiar in prima postare si asa cum am mai aflat din alte parti nu se fac parastase in zile de mare sarbatoare.
Parintele a zis sa faca pomana de 40 de zile a socrului meu maine.
Eu tot am dubii : o fi gresit ?
Va multumesc.

Si ati facut?:1: Nu cred ca a gresit; de regula nu se fac la praznice imparatesti.

Hartford 20.10.2010 19:33:41

Pomelnic
 
Pentruca tot e vorba de pomeniri aici cine poate sa-mi trimita un exemplar de pomelnic cu vii si adormiti? nu am timp sa caut pe google :106:imi trebuie sa fac mai multe copy pt comunitatea noastra.
Va multumesc

Gina De. 21.10.2010 14:40:58

Citat:

În prealabil postat de gabriela8 (Post 297513)
Si ati facut?:1: Nu cred ca a gresit; de regula nu se fac la praznice imparatesti.


Sigur ca am facut, daca preotul asa a zis, ca nu e nicio problema, chiar ca e mai bine ca e si sarbatoare
Important e ca am facut pomana de 40 de zile

floricica 22.10.2010 20:34:50

Citat:

În prealabil postat de Hartford (Post 299107)
Pentruca tot e vorba de pomeniri aici cine poate sa-mi trimita un exemplar de pomelnic cu vii si adormiti? nu am timp sa caut pe google :106:imi trebuie sa fac mai multe copy pt comunitatea noastra.
Va multumescNu inteleg la ce te referi, la un formular anume?

Hartford 23.10.2010 06:12:15

Citat:

În prealabil postat de floricica (Post 299631)
Nu inteleg la ce te referi, la un formular anume?

Doamne ajuta
Da aveam nevoie de un formular cu Vii si adormiti ,sa fac mai multe copy pentru toata comunitatea,stii oamenii cind vin la slujba nu vin cu pomelnicul pregatit de acasa trebuie sa avem foile acolo sa le gaseasca credinciosii.
Multumesc de buna vointa am primit deja de la o credincioasa de aici de pe forum.
Va multumesc:53:

Rodica50 23.10.2010 18:08:38

Citat:

În prealabil postat de dorinastoica14 (Post 260296)
Nedumerirea mea este legată de pomenirea morților.Nu știu dacă este strict legată de conținutul acestui topic dar nu am vrut să deschid unul separat pentru această întrebare.

Așadar - pomenirea morților(în biserică) se poate face într-o zi de marți(post fiind) fără Sfânta Liturghie?

Dupa cate stiu, da- a fost cineva in situatia aceasta.

glykys 02.03.2011 23:00:55

Citat:

În prealabil postat de dorinastoica14 (Post 260296)
Nedumerirea mea este legată de pomenirea morților.Nu știu dacă este strict legată de conținutul acestui topic dar nu am vrut să deschid unul separat pentru această întrebare.

Așadar - pomenirea morților(în biserică) se poate face într-o zi de marți(post fiind) fără Sfânta Liturghie?

Stiu ca mesajul este vechi, dar poate foloseste cuiva: peste tot pe unde am citit eu scrie foarte clar ca parastasul si milosteniile insotesc Sfanta Liturghie.
Va duceti la o manastire sau catedrala, unde se slujeste Sfanta Liturghie in orice zi si pomeniti acolo. Adica, asa se cuvine, ca parastasul sa fie in continuarea Sfintei Liturghii, ca banuiesc ca nu o sa refuze nici un preot sa slujeasca masa. Daca nu, puteti muta data parastasului in sambata de dinaintea zilei in care doreati sa il fixati. Am mai citit ca e mai bine daca se face o slujba colectiva (un parastas in care sunt pomeniti mai multi morti) decat una in care sa fie pomenita o singura persoana - rugaciunile sunt mai puternice, caci se roaga mai multi vii pentru mai multi morti.

Gina De. 04.03.2011 11:59:44

Buna ziua
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra
Se implinesc 6 luni de la moartea socrului meu si am vrea sa facem pomenirea duminica
E si lasatul secului
Va rog sa ma sfatuiti ce as putea da de pomana pe langa coliva si colac
Se mai poate da carne ?
Multumesc

glykys 04.03.2011 18:08:10

Citat:

În prealabil postat de Gina De. (Post 344577)
Buna ziua
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra
Se implinesc 6 luni de la moartea socrului meu si am vrea sa facem pomenirea duminica
E si lasatul secului
Va rog sa ma sfatuiti ce as putea da de pomana pe langa coliva si colac
Se mai poate da carne ?
Multumesc

1. Mai intai trebuie sa vorbiti cu preotul care va sluji parastasul, pentru a va lamuri. In general, duminica nu e zi de parastas, pentru ca duminica a inviat Hristos. Ziua parastasului prin excelenta este sambata, iar maine e si zi speciala de pomenire a mortilor. Nu stiu insa daca este prea tarziu acum... Vorbiti maine cu preotul si vedeti ce va spune.

2. In ziua fixata de parastas, fie ca e sambata, fie ca e duminica, dati un pomelnic la Sfanta Liturghie (fireste, cu numele socrului la adormiti), cu o lumanare, prescura si un banut, si rugati preotul sa il pomeneasca la Proscomidie (pentru acest lucru, trebuie sa veniti devreme, oricum, nu dupa ora 9).

4. Coliva, colac / paine / precura, lumanare si vin neaparat. O sticluta sau un paharut de vin, pentru a fi stropita coliva de catre preot. Restul... ce puteti si ce va lasa inima. In nici un caz carne! Aceasta este saptamana laptelui si a branzei. Este pacat sa dati de pomana carne in post sau in saptamana pregatitoare, chiar daca unii nu tin randuiala si ar manca. Parintele spunea ca mai demult, se dadea ca milostenie pentru mort si apa...

5. Presupun ca ati dat la moartea socrului sarindar (40 de liturghii) la o manastire. Daca nu ati facut-o, faceti asta cat mai repede, iar dupa terminarea celor 40 de liturghii, ar fi bine sa mai dati sa fie pomenit un an (pana la 7 ani). Incercati sa ii faceti toate pomenirile (la Mosii de iarna, Mosii de vara, la onomastica sa...). Si cel mai important, faceti-le cu dragoste pentru el.

Dumnezeu sa-l ierte!

georgeval 04.03.2011 18:31:10

Citat:

În prealabil postat de Gina De. (Post 344577)
Buna ziua
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra
Se implinesc 6 luni de la moartea socrului meu si am vrea sa facem pomenirea duminica
E si lasatul secului
Va rog sa ma sfatuiti ce as putea da de pomana pe langa coliva si colac
Se mai poate da carne ?
Multumesc

Conform randuielilor tipiconale Duminica si in ziua praznicilor imparatesti ca si in saptamna luminata si perioada de la Craciun la Boboteaza, nu se fac parastase, chiar daca anumiti preoti datorita compromisului v-ar spune altceva. Incercati sa amanati si sa faceti dupa randuiala Bisericii. Nu trebuie sa conditionam parastasul de mancare- pomenirea la Sfanta Liturghie este foarte importanta. Milostenia trebuie sa fie o expresie a iubirii.

Gina De. 04.03.2011 23:49:42

Va multumesc ff mult.
Asa stiam si eu ca duminica nu se fac pomeniri, ba mai mult in zile de sarbatoare :(
Cu toate acestea, chiar si in zi de sarbatoare preotul a facut pomenirile, am zis ca el stie mai bine ce si cum....Chiar si cea de 40 de zile a fost facuta de Cuvioasa Praschiva :(
imi pare rau, poate trebuia sa le aman

Din pacate sambata noi nu putem


Deci carne in nici intr-un caz, duminica fiind si lasata secului de branza


Si inca o intrebare : este obligatoriu ca atunci cand dai lumanarea preotului pentru slujba de pomenire lumanarea sa aiba si prosop ? sau gestul se face pur si simplu din respect fata de preot ?

In postul Pastelui cum se poarta colivele ?
In fiecare sambata ?
Ce ar trebui sa mai stiu ?
Va multumesc mult

glykys 05.03.2011 00:24:46

In zilele de sarbatoare cred ca se poate face parastas! Duminica nu se face, ca e Invierea... Asta cu prosoapele e optional. Daca nu va permiteti, mai bine nu dati decat sa va para rau. Orice milostenie se face pentru sufletul mortului, nu din respect pentru persoana care primeste pomana. De altfel, e bine sa impartiti ce pregatiti oamenilor saraci, nu rudelor si prietenilor.

Nu stiu ce inseamna "purtatul colivelor", dar pomenirea mortilor se face in fiecare sambata din post, pana la sambata lui Lazar inclusiv (cea dinainte de Florii).

Poate va va ajuta urmatorul link: http://www.parohiamacin4.org/ghid_in...e_parastas.htm

glykys 06.03.2011 12:34:24

Sugestii pentru mancare de post pusa in pachetele (asa cum am vazut sau mancat la altii care faceau pomenirea):

- sarmalute cu orez intr-un paharut
- pilaf cu morcovi si patrunjel in farfurioare de plastic (asa s-a impartit si cand a fost un hram bisericesc; mancarea era insa calda, adusa cu masina)
- snitel de soia
- cutiuta cu icre (daca e dezlegare la peste)
- o rosie, un castravete, un fruct
- pungute cu alune; sticksuri; gogosele de post.

Daca se face cu dragoste fata de cei adormiti si bunavointa, e foarte bine.
Si apoi, pachetelele cu carne sunt mai problematice, daca se vrea pomenirea intr-o manastire, unde nu se mananca carne, chiar si in zi de dulce.

glykys 13.03.2011 21:13:40

Despre importanta sambetelor din postul Pastilor:

http://www.crestinortodox.ro/paste/p...are-88138.html


Ora este GMT +3. Ora este acum 13:56:33.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.