Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Preotia (Hirotonia) (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5021)
-   -   Hirotonia intru episcop ( grupaj alcatuit cu ajutorul Ieromonahului Valentin Mitu) (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5660)

cristiboss56 15.02.2009 23:58:51

Hirotonia intru episcop ( grupaj alcatuit cu ajutorul Ieromonahului Valentin Mitu)
 
Cu ajutorul Ieromonahului Valentin Mitu staresțul Mânăstirii Turnu , Târgșorul Vechi , pe parcursul mai multor postări voi arăta in ce constă Hirotonia intru episcop. Episcopul , ierarhul sau arhiereul este cea mai inaltă treapta a clerului. Episcopii au moștenit drepturile și puterile prin succesiune neântreruptă a hirotoniei de la Sf. Apostoli, ai căror urmași direcți sunt. Episcopii slujesc in locul și ca imagine vie a lui Hristos in Biserică. Un episcop eparhiot este responsabil peste toate parohiile dintr-o regiune administrativă. Intreaga autoritate sacramentală și bisericească a clericilor dintr-o eparhie ( preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, etc ) vine de la episcopul lor. De aceea el este pomenit la fiecare slujbă și niciuna din sfintele slujbe nu poate fi săvârșită in afara harului și binecuvântării episcopului. Sfântul Ignatie Teoforul merge până acolo incât spune că " cine lucreaza fară episcop, implinește lucrarea diavolului " . <<< Va urma cu :Treptele episcopului ; Puterea și drepturile episcopului ; Conditiile pentru hirotonia episcopului si Interdictiile și limitările episcopului >>>

danyel 16.02.2009 17:45:25

Dumnezeu sa te ajute in lucrul pe care doresti sa-l faci aici,

Chiar ar prinde bine o astfel de informare si ne-ar fi folositoare si totodata ar strani interesul, te-asi ruga ca pe parcurs dupa ce termini tratarea subiectului "episcop " daca tot te poti ajuta de informatiile primite de la un parinte, sa tratezi in aceleasi conditii si subiectele "Preot" si "diacon" si totodata daca poti sa scri aici acea rugaciune frumoasa care se citeste la hirotonia preotilor "Dumnezeiescul Har.." Doamne ajuta

cristiboss56 18.02.2009 20:56:06

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 116649)
Cu ajutorul Ieromonahului Valentin Mitu staresțul Mânăstirii Turnu , Târgșorul Vechi , pe parcursul mai multor postări voi arăta in ce constă Hirotonia intru episcop. Episcopul , ierarhul sau arhiereul este cea mai inaltă treapta a clerului. Episcopii au moștenit drepturile și puterile prin succesiune neântreruptă a hirotoniei de la Sf. Apostoli, ai căror urmași direcți sunt. Episcopii slujesc in locul și ca imagine vie a lui Hristos in Biserică. Un episcop eparhiot este responsabil peste toate parohiile dintr-o regiune administrativă. Intreaga autoritate sacramentală și bisericească a clericilor dintr-o eparhie ( preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, etc ) vine de la episcopul lor. De aceea el este pomenit la fiecare slujbă și niciuna din sfintele slujbe nu poate fi săvârșită in afara harului și binecuvântării episcopului. Sfântul Ignatie Teoforul merge până acolo incât spune că " cine lucreaza fară episcop, implinește lucrarea diavolului " . <<< Va urma cu :Treptele episcopului ; Puterea și drepturile episcopului ; Conditiile pentru hirotonia episcopului si Interdictiile și limitările episcopului >>>

Treptele episcopului : Funcțiunile administrative sau onorifice pe care le poate avea un episcop sunt : arhiereu vicar, episcop vicar, episcop titular, arhiepiscop, mitropolit, patriarh și patriarh ecumenic. Din punct de vedere liturgic, toți arhiereii sunt absolut egali ca putere harismatică sau sacramentală, indiferent de funcțiunile administrative sau onorifice pe care le pot avea.
< Va urma >

cristiboss56 21.02.2009 20:22:47

Puterea și drepturile episcopului
 
- Are dreptul și puterea de a săvârși deplin toate sfintele slujbe și toate lucrările sfinte ale cultului, fără nici o excepție ; - Are dreptul de a transmite harul prin hirotonie, fie unui nou arhiereu prin conlucrare cu alți episcopi ( "episcopul se hirotonește de doi sau trei episcopi" ) , fie preoților sau diaconilor ; - Are puterea de a sfinți Sfântul și Marele Mir prin conlucrarea cu ceilalți episcopi ; - Are puterea de a sfinți bisericile și antimisele ; - Are puterea de a săvârși toate hirotesiile ( duhovnic, egumen, protoiereu, ipodiacon, etc ) ; - Are dreptul de a fi inainte - stătător sau protos ( cel dintâi in slujire ) la oricare slujbă la care ia parte, indiferent dacă slujește sau nu ( binecuvântarea "Pace tuturor "se rostește numai de episcop ) ; -Are dreptul de a supraveghea săvârșirea corectă a cultului.
<<< Va urma cu: " Condițiile pentru hirotonia episcopului " ) .

cristiboss56 26.02.2009 21:56:47

Condițiile pentru hirotonia episcopului
 
1.Să fie creștin ortodox ; 2.Să fi fost tuns monah ; 3. Să fi fost hirotonit preot ; 4. Să aibă recomandarea duhovnicului ; 5.Să nu aibă impedimente canonice ; 6. Să nu fie impus de puterea politică ; 7. Să fie ales de Sinod ; 8.Să nu fie mason ; 9. Să nu aibă reputație proastă ; 10. Să nu se fi lepădat vreodată de credința Ortodoxă ; 11. In cazul unui preot de mir, acesta poate fi hirotonit episcop dacă este văduv și primește tunderea in monahism ; 12. Ca preot să nu fi incălcat canoanele Bisericii ; 13 . Să nu fi fost dovedit pentru risipirea averii bisericii care i-a fost incredințată.
<<< Va urma >>>

cristiboss56 03.03.2009 00:59:22

Interdicțiile și limitările episcopului
 
*Nu are voie să hirotonească in schimbul oricărui fel de răsplată ( bani, favoruri, cadouri , etc ) ; * Nu are voie să hirotonească un cleric fără să precizeze pe seama cărei se hirotonește ; * Nu are voie să hirotoneascâ decât in eparhia sa ; * Nu are voie să slujească in altă eparhie decât cu binecuvântarea și invitația episcopului eparhiot ; * Nu are voie să ia decizii cu privire la dogmă, canoane sau rânduiala liturgică decât impreună cu ceilalți membrii a Sf. Sinod ; * Nu are voie să instrăineze din averea Bisericii ; * Nu poate lăsa testament pentru averea Bisericii , rudelor sale ; * Nu are voie să primească demnități și funcții politice sau administrative laice ; * Nv are voie să slujească cu ereticii sau schismatici, sub pedeapsa caterisirii.

cristiboss56 08.03.2009 00:07:56

Hirotonirea intru episcop se sprijină pe Canonul 1 Apostolic, care spune ca acesta să fie hirotonit de 2 sau 3 episcopi. Astfel hirotonia episcopului se face de către mitropolit sau , in lipsa lui, de către episcopii - delegați ai Sinodului Mitropoliei din care face eparhia respectivă. Slujba de hirotonie intru episcop se compune din două părți : ipopsifierea, adică chemarea candidatului ( ipopsifiu) la treapta arhieriei și hirotonia propriu zisă. Chemarea candidatului este hotărătă de către Sinodul Mitropoliei , aceasta nedpinzând de vârsta sau o anumită vechime a celui chemat , ci de indeplinirea condiților enumerate in postările trecute . Sinodul iși asumă intreaga responsabilitate in selecția candidaților și chemarea celui ales .
<Va urma cu : Ipopsifierea și Hirotonia propriu - zisă . >

cristiboss56 10.03.2009 22:36:00

Ipopsifierea
 
In seara din ajunul hirotoniei se face slujba de ipopsifiere. După vecernie, ipopsifiul ( cel chemat la arhierie ) , insoțit de doi arhierei, săvârșește rânduiala chemării. După binecuvântare și rugăciunile incepătoare, se cântă troparele Pogorârii Sfântului Duh și apoi se cădește de către ipopsifiu, după care, din ușile impărătești, acesta face o mărturisire de credință și cere de la Dumnezeu să fie invrednicit " a păstra dumnezeiasca treaptă a Arhieriei curată și neprihănită, până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să poată da răspuns bun in ziua cea de apoi ". Cei doi arhierei intocmesc un proces verbal in insăși condica Sfântului Sinod prin care constată chemarea ipopsifiului la treapta arhieriei. Cel chemat ia apoi binecuvântare de la mitropolit și este dator să se pregătească pentru hirotonie : să se spovedească să-și petreacă noaptea in priveghere și rugăciune către Dumnezeu.
<< Va urma >>

Anca-Miha 11.03.2009 04:01:17

De ce nu se mai respecta criteriile de varsta mentionate in Pidalionul de la Neamt? Atat ca diacon, preot si episcop, e necesara o anumita maturitate si experienta. Mai ales ca episcop e necesara o deosebita maturitate.
Am impresia ca moda asta cu doctoratele a ceeat o portita pentru a se incalca limita de varsta mentionata in Pidalion, considerandu-se, in baza studiilor ca omul este apt de a primi asa o functie importanta. Diacon la 25 ani; preot la 30 ani; episcop la 50 ani; iata ce zice Pidalionul.
Citind CV ierarhilor nostri, am constatat la unii o propulsare extrem rapida.
Pentru mine personal acest lucru e motiv de ingrijorare, caci lipseste practica. Este o pura constatare, pe care o poate face oricine, care citeste cateva biografii/CV-uri.

cristiboss56 11.03.2009 06:24:32

Citat:

În prealabil postat de Anca-Miha (Post 121736)
De ce nu se mai respecta criteriile de varsta mentionate in Pidalionul de la Neamt? Atat ca diacon, preot si episcop, e necesara o anumita maturitate si experienta. Mai ales ca episcop e necesara o deosebita maturitate.
Am impresia ca moda asta cu doctoratele a ceeat o portita pentru a se incalca limita de varsta mentionata in Pidalion, considerandu-se, in baza studiilor ca omul este apt de a primi asa o functie importanta. Diacon la 25 ani; preot la 30 ani; episcop la 50 ani; iata ce zice Pidalionul.
Citind CV ierarhilor nostri, am constatat la unii o propulsare extrem rapida.
Pentru mine personal acest lucru e motiv de ingrijorare, caci lipseste practica. Este o pura constatare, pe care o poate face oricine, care citeste cateva biografii/CV-uri.

Este justificată intrebarea ta . Totul se pune pe o lipsă a "cadrelor" și atunci se explică intr-un fel această forțare ca să-i spun așa. Asta ar fi o explicație. Am căutat raspuns la această problemă , dar nu am găsit unul convingător.


Ora este GMT +3. Ora este acum 19:15:00.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.