Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Secte si culte (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5031)
-   -   Împotriva EREZIILOR NEO-PROTESTANTE - Cuvântul al II-lea - ICOANELE (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=17729)

Igor_Paslusnik 15.02.2015 17:30:48

Împotriva EREZIILOR NEO-PROTESTANTE - Cuvântul al II-lea - ICOANELE
 
Doamne ajută, Bună ziua.

Doresc să continui munca începută în partea I - Botezul, de @Daniel_ortodox, s™i să le vorbim în partea a II-a, ereticilor neo-protestant›i, despre Sfintele Icoane.
Cu ajutorul Maicii Domnului, la fel ca Daniel_Ortodox, voi scrie numai din BIBLIE.
Să vadă mincinos™ii, care nu se închină Sfintelor Icoane s™i să se ruineze.

Ca să poată s™tii Adevărul tot›i vorbitorii de limbă romînă, iar ortodocs™ii să-s™i cunoască mai bine credina; s™i ereticii, să arunce erezia s™i să devină crestini (cres™tini mai sunt doar ortodocii, restul sunt eretici).

Prin urmare, din BIBLIE, despre Sfintele Icoane:

Ereticii se agată de erezia lor, după înt›elesul întunecat al versetului:

Ies™irea 20, 4: Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ!

Perfect !

Dar uitat›i cum îi minte diavolul, să nu se închine la Sfintele Icoane. Crestinilor, dragi ortodocsi, trezit›i-vă, dat›i-le în ochi Scriptura să vadă rătăcit›ii :

Exemplul 1, biblic:

Iesirea 25, 1: Atunci a grăit Dumnezeu cu Moise și a zis:
Iesirea 25, 2: "Spune fiilor lui Israel să-Mi aducă prinoase:
Iesirea 25, 6: Untdelemn pentru candele, aromate pentru mirul de uns și pentru miresmele de tămâiere;
Iesirea 25, 18: Apoi să faci doi heruvimi de aur; și să-i faci ca dintr-o bucată, ca și cum ar răsări din cele două capete ale capacului;
Iesirea 25, 20: Și heruvimii să-i faci ca și cum ar ieși din capac. Heruvimii aceștia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar fețele să și le aibă unul spre altul; spre capac să fie fețele heruvimilor.
Iesirea 25, 22: Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ție și îți voi grăi de toate,.

Nu se poate.
Dar cum e posibil?
Dumnezeu, care în urmă cu 5 capitole, la Ies™irea 20, spunea să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! acum cere chipuri cioplite ?
Si încă în mod expres cere.
Cere Dumnezeu cum să fie pozitionat›i, cum să aibe aripile întinse si cum si unde să aibe fetele îndreptate.
Uimitor.
Dar cum e posibil asa ceva?
E absurd, nu?
Înseamnă că ortodocii au dreptate s™i tot›i ceilalt›i, sunt mint›iti de draci.
Dar ereticii se prefac că afară ploaie...

Heruvimii sunt în cer, nu? S˜i Dumnezeu cere la Ies™irea 20, să nu facem nici o asemănare din cele ce sunt sus în cer s™i jos pe pământ, nu?
Păi s™i în Ies™irea 20 ce face Dumnezeu? Se contrazice? Sau sunt măcinate de demoni, mint›ile penticostalilor, baptis™tilor, adventistilor, si tot›i ceilalt›i eretici, începând din 1517, de la ereticul Luther? Clar varianta asta.

Pentru că nu pot fi cinci Biserici adevărate. Doar Una. Iar celelalte, sunt mincinoase.
Hristos™i mincinosi (Matei 24, 24)
Am fost avertizat›i că vor veni hristos›i mincinos›i.
Au venit...
Nu pot fi cinci adevăruri. Doar Unul, Hristos Iisus. Scris cu doi i.
În Evanghelia mărturisită de ortodocsi, că doar ei mai sunt cres™tini:
"Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o să fie anatema!"€ Galateni 1, 8.
Adică blestemat›i.


Deci suntet›i blestemati voi, toti penticostalii, baptis™tii, adventis™tii s™i toti ceilalt›i protestant›i.
Dar Hristos, ca s™i noi, ortodocs™ii, vă iubim.

Vă rugăm nu mai stat›i în îns™elarea demonilor, dracilor, a diavolului s™i îngerilor lui (Matei 25, 41)
Ca altfel, rămâneti blestemati.

Vor urma imediat, cu mila Maicii Domnului s™i alte exemple biblice, căci cultul Sfintelor Icoane, arată că acel crestinism este cel Adevărat.

Pace vouă.
Pacea Domnului Iisus, să fie cu voi.

Ioan_Cezar 15.02.2015 17:51:14

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581111)
Să vadă mincinoșii, care nu se închină Sfintelor Icoane și să se ruineze.

Bună ziua,
Frate Igor, da' ce-ai cu bieții oameni, de vrei să se ruineze? Nu era de ajuns, bre, să se rușineze?......:)))
Doamne ajută!

Igor_Paslusnik 15.02.2015 21:54:39

Pacea Domnului fie cu voi.

Să continuăm...

Exemplul 2, BIBLIC:

Numeri 21, 8: "Iar Domnul a zis către Moise: "Fă-ți un șarpe de aramă și-l pune pe un stâlp; și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi."
Numeri 21, 8: "Și a făcut Moise un șarpe de aramă și l-a pus pe un stâlp; și când un șarpe mușca vreun om, acesta privea la șarpele cel de aramă și trăia."

Nu se poate!
Dar cum e posibil așa ceva?
Noi, sectarii, să fim în înșelare?
Dumnezeu, la Ieș™irea 20, spunea: să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! acum cere chipuri cioplite?

Și încă în mod expres cere: ȘARPE DE ARAMĂ ! Nu de aur, de argint sau de smarald sau rubin, ci de ARAMĂ !

Uimitor.
Dar cum e posibil asa ceva?
E absurd, nu?
Înseamnă că ortodocșii au dreptate cu ICOANELE lor ș™i toț›i ceilalț›i, sunt mincinoși și sunt mint›iți de draci.

Chip cioplit?

Ies™irea 20, 4: "Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ!"

Șerpii de aramă sunt jos pe pământ, nu? Ș˜i Dumnezeu cere la Ieș™irea 20, 4, să nu facem nici o asemănare din cele ce sunt sus în cer s™i jos pe pământ, nu?

Păi ce face Dumnezeu? Se contrazice?

Sau sunt măcinate de demoni, minț›ile penticostalilor, baptiștilor, adventiștilor, și toț›i ceilalți eretici, începând din 1517, de la ereticul Luther? Clar varianta asta.

Pentru că nu pot fi cinci Biserici adevărate. Doar Una. Iar celelalte, sunt mincinoase.
Hristos™i mincinosi (Matei 24, 24)
Am fost avertizat›i că vor veni hristos›i mincinos›i.
Au venit...
Nu pot fi cinci adevăruri. Doar Unul, Hristos Iisus. Scris cu doi i.
În Evanghelia mărturisită de ortodocsi, că doar ei mai sunt cres™tini:
"Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o să fie anatema!"€ Galateni 1, 8.


Adică blestemaț›i.

Deci sunteț›i blestemați voi, toți penticostalii, baptiș™tii, adventiș™tii ș™i toți ceilalț›i protestanț›i.
Dar Hristos, ca ș™i noi, ortodocșii, vă iubim.

Vă rugăm nu mai staț›i în înșelarea demonilor, dracilor, a diavolului ș™i îngerilor lui (Matei 25, 41)
Ca altfel, rămâneti blestemați.

ȘI NU VĂ VEȚI MÂNTUI !

VĂ PROVOC LA CUVÂNT. LA RĂZBOI PRIN CUVÂNT.

Pace vouă.
Pacea Domnului Iisus, să fie cu voi.

abaaaabbbb63 15.02.2015 22:40:37

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581111)
Nu se poate.
Dar cum e posibil?
Dumnezeu, care în urmă cu 5 capitole, la Ies™irea 20, spunea să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! acum cere chipuri cioplite ?
Si încă în mod expres cere.
Cere Dumnezeu cum să fie pozitionat›i, cum să aibe aripile întinse si cum si unde să aibe fetele îndreptate.
Uimitor.
Dar cum e posibil asa ceva?
E absurd, nu?
Înseamnă că ortodocii au dreptate s™i tot›i ceilalt›i, sunt mint›iti de draci.

Huh? Cum ai ajuns de la contradictia biblica de mai sus la concluzia in bold? Sunt curios de rationament, deoarece cred ca ai omis o mare parte din el.


Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581134)
Uimitor.
Dar cum e posibil asa ceva?
E absurd, nu?
Înseamnă că ortodocșii au dreptate cu ICOANELE lor ș™i toț›i ceilalț›i, sunt mincinoși și sunt mint›iți de draci.

Tot, explica cum ai ajuns la aceasta concluzie. Vad ca ai evidentiat o contradictie in biblie, si dupa aceea spui ca ortodocsii, ignorand un verset si respectand alt verset, au "dreptate". Imi scapa ceva?

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581134)
Deci sunteț›i blestemați voi, toți penticostalii, baptiș™tii, adventiș™tii ș™i toți ceilalț›i protestanț›i.
Dar Hristos, ca ș™i noi, ortodocșii, vă iubim.

Vă rugăm nu mai staț›i în înșelarea demonilor, dracilor, a diavolului ș™i îngerilor lui (Matei 25, 41)
Ca altfel, rămâneti blestemați.

ȘI NU VĂ VEȚI MÂNTUI !

VĂ PROVOC LA CUVÂNT. LA RĂZBOI PRIN CUVÂNT.

Pace vouă.
Pacea Domnului Iisus, să fie cu voi.

Imi plac oximoroanele. Fac lectura mai interesanta.

Ioan_Cezar 15.02.2015 22:52:49

Pssst!.. Șarap, Ahab! Fratele Igor are ceva important de transmis.
(Vorbim după, ok?)

ovidiu b. 15.02.2015 23:10:06

A revenit Daniel. :)))

centesimusvicesimusoctavus 16.02.2015 06:56:47

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581134)
Pacea Domnului fie cu voi.
[...]
VĂ PROVOC LA CUVÂNT. LA RĂZBOI PRIN CUVÂNT.
[...]
Pace vouă.
Pacea Domnului Iisus, să fie cu voi.

Grea misiune v-ați asumat domnule Paslusnik, ca între două îndemnuri la pace să provocați război și încă un război prin Cuvântul care vă stă împotriva intențiilor iconodule!

Cele două reprezentări (heruvimii și șarpele de aramă) la care vă referiți, au fost făcute la porunca expresă a lui Dumnezeu, poruncă ce nu există și în dreptul icoanelor. Și apoi, lucrul cel mai important: acele reprezentări nu aveau scop de închinare, cum e cazul icoanelor; ori porunca a II-a din Decalog tocmai acest lucru îl interzice - facerea de reprezentări în scop de închinare slujire.

Interesant este faptul că al doilea argument al dumneavoastră (șarpele de aramă), deși în simbol Îl reprezenta pe Hristos, prin închinare și slujire (tămâiere) înaintea lui a devenit un detestabil idol, atrăgând astfel dezaprobarea divină. Atenție mărită deci chiar la reprezentarea (icoana) lui Iisus! Cei care se închină înaintea ei și-i aprind candelă, ori o tămâiază, se situează sub blestemul călcării Legii lui Dumnezeu!

centesimusvicesimusoctavus 16.02.2015 07:02:48

Citat:

În prealabil postat de Ioan_Cezar (Post 581113)
Bună ziua,
Frate Igor, da' ce-ai cu bieții oameni, de vrei să se ruineze? Nu era de ajuns, bre, să se rușineze?......:)))

Fii pe pace frate Ioan, nu se vor ruina, nici nu vor fi dați de rușine. Ar trebui să se rușineze cei care se închină înaintea reprezentărilor nelegitime, după cum zice Cuvântul:

Sunt făcuți de rușine toți cei ce slujesc chipurilor și cei ce se laudă cu idolii” (Psalmul 97,7 - Biblia NTR)

Barsaumas 16.02.2015 07:33:40

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 581111)
Doamne ajută, Bună ziua.

Doresc să continui munca începută în partea I - Botezul, de @Daniel_ortodox, s™i să le vorbim în partea a II-a, ereticilor neo-protestant›i, despre Sfintele Icoane.
Cu ajutorul Maicii Domnului, la fel ca Daniel_Ortodox, voi scrie numai din BIBLIE.
Să vadă mincinos™ii, care nu se închină Sfintelor Icoane s™i să se ruineze.

Ca să poată s™tii Adevărul tot›i vorbitorii de limbă romînă, iar ortodocs™ii să-s™i cunoască mai bine credina; s™i ereticii, să arunce erezia s™i să devină crestini (cres™tini mai sunt doar ortodocii, restul sunt eretici).

Prin urmare, din BIBLIE, despre Sfintele Icoane:

Ereticii se agată de erezia lor, după înt›elesul întunecat al versetului:

Ies™irea 20, 4: Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ!

Perfect !

Dar uitat›i cum îi minte diavolul, să nu se închine la Sfintele Icoane. Crestinilor, dragi ortodocsi, trezit›i-vă, dat›i-le în ochi Scriptura să vadă rătăcit›ii :

Exemplul 1, biblic:

Iesirea 25, 1: Atunci a grăit Dumnezeu cu Moise și a zis:
Iesirea 25, 2: "Spune fiilor lui Israel să-Mi aducă prinoase:
Iesirea 25, 6: Untdelemn pentru candele, aromate pentru mirul de uns și pentru miresmele de tămâiere;
Iesirea 25, 18: Apoi să faci doi heruvimi de aur; și să-i faci ca dintr-o bucată, ca și cum ar răsări din cele două capete ale capacului;
Iesirea 25, 20: Și heruvimii să-i faci ca și cum ar ieși din capac. Heruvimii aceștia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar fețele să și le aibă unul spre altul; spre capac să fie fețele heruvimilor.
Iesirea 25, 22: Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ție și îți voi grăi de toate,.

Nu se poate.
Dar cum e posibil?
Dumnezeu, care în urmă cu 5 capitole, la Ies™irea 20, spunea să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ! acum cere chipuri cioplite ?
Si încă în mod expres cere.
Cere Dumnezeu cum să fie pozitionat›i, cum să aibe aripile întinse si cum si unde să aibe fetele îndreptate.
Uimitor.
Dar cum e posibil asa ceva?
E absurd, nu?
Înseamnă că ortodocii au dreptate s™i tot›i ceilalt›i, sunt mint›iti de draci.
Dar ereticii se prefac că afară ploaie...

Heruvimii sunt în cer, nu? S˜i Dumnezeu cere la Ies™irea 20, să nu facem nici o asemănare din cele ce sunt sus în cer s™i jos pe pământ, nu?
Păi s™i în Ies™irea 20 ce face Dumnezeu? Se contrazice? Sau sunt măcinate de demoni, mint›ile penticostalilor, baptis™tilor, adventistilor, si tot›i ceilalt›i eretici, începând din 1517, de la ereticul Luther? Clar varianta asta.

Pentru că nu pot fi cinci Biserici adevărate. Doar Una. Iar celelalte, sunt mincinoase.
Hristos™i mincinosi (Matei 24, 24)
Am fost avertizat›i că vor veni hristos›i mincinos›i.
Au venit...
Nu pot fi cinci adevăruri. Doar Unul, Hristos Iisus. Scris cu doi i.
În Evanghelia mărturisită de ortodocsi, că doar ei mai sunt cres™tini:
"Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o să fie anatema!"€ Galateni 1, 8.
Adică blestemat›i.


Deci suntet›i blestemati voi, toti penticostalii, baptis™tii, adventis™tii s™i toti ceilalt›i protestant›i.
Dar Hristos, ca s™i noi, ortodocs™ii, vă iubim.

Vă rugăm nu mai stat›i în îns™elarea demonilor, dracilor, a diavolului s™i îngerilor lui (Matei 25, 41)
Ca altfel, rămâneti blestemati.

Vor urma imediat, cu mila Maicii Domnului s™i alte exemple biblice, căci cultul Sfintelor Icoane, arată că acel crestinism este cel Adevărat.

Pace vouă.
Pacea Domnului Iisus, să fie cu voi.

Fanatism. Credinta adevarata se traieste, inclusiv ca exemplu, in tacere, nu se "urla" prin tastatura. Chiar ca s-a intors Daniel_Ortodox. "Hau-hau-hau, pentru cauza aparam teritoriul si latram la stele!".

DragosP 16.02.2015 08:15:55

Părerea mea că pe unul ca Ioan Gură de Aur sau chiar Vasilică cel Mare, șa-l/i scoatem din calendar.
Câte au scris, chiar împotriva ereziilor, nu merită să fie acolo.


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:02:37.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.