Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Iudaismul (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5033)
-   -   evreii se mandresc cu Hristos...oarecum (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5709)

Erica_ 11.08.2009 05:33:07

Dovezi ale existentei istorice a lui Iisus Hristos
 
Mai mult, autorii Noului Testament nu doar ca nu marturisesc despre Domnul Iisus suporta prigoana, hulele, inchisoarea, dar merg ceva mai departe si imping marturia pana la limita peste care nimeni nu poate sa treaca; de aceea valoarea ei inca intrece orice alta marturie. Accepta sa moara pentru Iisus si pentru Cuvantul Evangheliei. Si nu doar apostolii (cei mai apropiati) ci mii si sute de mii de crestini mai tarziu, prigoniti pentru credinta lor, accepta moartea si sfintindu-se prin martiraj. Ce om accepta sa sufere, si mai mult, sa moara pentru un lucru de care nu este absolut convins? Daca ucenicii si apostolii L-ar fi inventat pe Iisus, ar fi si murit pentru El? Nu se moare pentru o iluzie, pentru o minciuna niciodata. Care dintre cei ce L-au trădat pe Hristos a demascat "minciuna" existenței lui Hristos? Nici unul, măcar unul să fi spus, să fi dovedit că Hristos n-a existat și deci moartea este o nebunie.

Nimeni n-a murit pentru confirmarea existenței lui Socrate, Platon, Aristotel, Alexandru, Cezar, Hanibal, Napoleon. Cât de puțin se știe despre viața lui Shakespeare, Wilde, Dostoievski, deși sunt aproape contemporanii noștri și, cu toate acestea, existența lor nu este pusă la îndoială. În aceste cazuri critica se mulțumește și cu presupuneri și cu închipuiri și cu mărturii dubioase. În cazul lui Hristos, comportarea ei este diferită: aici nu li se acordă încredere nici martorilor care nu numai că jură, ci chiar își dau viața pentru ceea ce afirmă.
------------------------------------------
Alte dovezi scrise:
-------------------------------------------

Raportul lui Publius Lentullus, proconsul al Tyrului si Sydonului in vremea imparatului roman Tiberius Cezar (manuscript gasit in Anglia, intr-o bibliotecă particulara in posesia lui Lord Kelly, în 1865) adresat imparatului si in care se regaseste cea mai amanuntita descriere a lui Iisus: (daca limba engleza este mai familiara, la acest link este traducerea in engleza a acestei scrisori si nu numai): http://www.thenazareneway.com/likene...ur_saviour.htm

“Majestății Voastre și stimatului Senat al Romei, din partea senatorului Lentullus, guvernatorul Iudeii, Salutare!

Am aflat că doriți să știți cele ce acum vă comunic prin această scrisoare: trăiește aici un om, care se bucură de o mare reputație de om sfânt, pe nume Iisus. Poporul Îl numește Profet al Adevărului, iar discipolii Lui susțin că El e Fiul lui Dumnezeu, adică al celui care a creat cerul și pământul și toate cele care au existat și vor exista în Univers. Și, în adevăr, o, Împărate, în fiecare zi se aude despre minunile săvârșite de acest Iisus. Prin unul și singurul Său cuvânt dă sănătate bolnavilor și viață morților.

Este de statură mijlocie și de o frumusețe uimitoare. Privirea lui e așa de măreață încât inspiră respect în toți cei care Îl privesc și care se văd siliți să-L iubească și să se teamă de El. Părul Lui are culoarea alunei coapte, îi cade până la umeri și se împarte în două prin mijlocul capului, după obiceiul nazarinenilor. Fruntea Lui e lată, exprimând inocență și liniște. Nici o pată sau cută nu se pot vedea pe fața Lui rumenă și radioasă. Nasul și gura Lui nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba Lui bogată, de aceeași culoare cu a părului, e lungă și se desparte în două, prin mijloc. Privirea Lui e măreață și senină. Are ochii albaștri - vineții, vii și strălucitori. Lumina ce o revarsă fața Lui este întocmai ca lumina soarelui, încât este imposibil a o privi cineva prea lung. Această strălucire aproape că inspiară spaimă. Când povățuiește și sfătuiește, uneori face aceasta plângând și astfel atrage iubirea, simpatia și respectul ascultătorilor. Se asigură că niciodată n-a râs, fiindcă ochii Lui mai mereu lăcrimează. Brațele și mâinile Lui sunt foarte frumoase. E foarte plăcut când vorbește, dar foarte rar iese în lume. Cât despre învățătură, ea atrage atenția întregului Ierusalim. Cunoaște perfect toate științele, fără să fi studiat vreuna. Călătorește desculț și cu capul descoperit.

Se vorbește pe aici că asemenea om nu s-a mai văzut până acum, prin locurile acestea. Mulți iudei Îl consideră ca fiind Dumnezeu, alții Îl denunță că lucrează contra legilor Majestății Voastre. Mă revolt foarte mult împotriva acestor iudei pizmași. Omul Acesta n-a cauzat vreodată o nemulțumire cuiva. Dacă Majestatea Voastră dorește să-L vadă, precum mi-ați scris mai deunăzi, faceți-mi cunoscut aceasta și imediat Îl voi trimite; căci sunt gata să îndeplinesc cu smerenie și cu supunere, tot ce Majestatea Voastră îmi va ordona...

Scris în Ierusalim. Crugul X, luna a noua.

Al Majestății Voastre preasmerit și supus servitor, Publius Lentullus, Proconsulul Iudeii.”

---------------------------------------------------------
Marturia lui Cornelius Tacitus, cel mai mare istoric roman din primul secol, unul dintre cei mai exacți istorici ai lumii antice, este cuprinsă în Annales, intre anii 115 și 117. Ea este de o importanță covârșitoare. E vorba de incendierea Romei, de care era făcut răspunzător Nero, după zvonul care circula în public, care de fapt era adevărat, fiindcă el era vinovat. Iată ce spune Tacit: "Ca să nimicească această rumoare el a aplicat chinuri rafinate acelora cărora abominația îi făcea urgisiți și pe care vulgul îi numea creștini. Numele le vine de la Hristos, care a fost dat spre chinuire, în timpul domniei lui Tiberiu, de către procuratorul Pontiu Pilat. Reprimată pe un moment, această execrabilă superstiție, a izbucnit din nou, nu numai în Iudeea, unde luase naștere răul, ci încă și în Roma, unde tot ce este infam și rușinos se lățește și are sectatori" (Taciti, Annalium, lib. XV, Cap.44).
---------------------------------------------------------
Caius Suetonius Tranquillus (117-138) este secretarul împăratului Hadrian. Prin anul 120 scrie istoria vieții primilor doisprezece împărați romani. În viața lui Nero, cap. XVI, vorbește despre creștini și viața lor nouă și răufăcătoare: affecti supplicii christiani, genus humanum superstitionis novae et malificae. În viața lui Claudius face aluzie la Hristos raportând că împăratul "alungă din Roma pe evrei care, ațâțați de Chrestus, nu încetau să se agite" - Iudeas impulsante Chreste assiduae tumultantes Roma expulit (Vita Claudii, 25). Fapt istoric este că Claudius i-a alungat din Roma, pe la anul 49, atât pe evrei cât și pe creștini, care se certau mereu pentru Hristos. Pe Hristos îl numește "Chrestus", după cum L-au numit romanii până mai târziu, care creștinilor le spuneau "Chrestiani".
---------------------------------------------------------
Iosephus Flavius (37-100 d. Hr.) - unul din cei mai renumiti istorici evrei (ca si origine), fiind chiar din familie preoțească, însă in slujba romanilor ca si istoric. El descrie evenimentele din istoria evreilor veacului I în De Bello Iudaico (anii 77-78) și în De Antiquitatibus Iudeorum (Antichitățile) (anii 93-94). În De Antiquitatibus Iudeorum face pomenire la Sfântul Ioan Botezătorul și uciderea lui (XVIII, V.2 Nr. 116-119) si la Iacov, fratele lui Iisus dupa alianta, Iacov cel Tânăr (sau cel Mic): "Marele preot, judecând momentul favorabil..., adună Sanhedrinul judecătorilor și face să se prezinte înaintea acestui tribunal pe fratele lui, Isus, supranumit Hristos (Iacob era numele său) și alți câțiva sub acuzarea de ilegalitate, și-i dădu să fie uciși cu pietre" (De Antiquit., XX, IX, l, n. 200). In Antiquit., XVIII, III, nr. 3, 63,64 citim: “În această vreme apare Isus, bărbat înțelept, dacă, bineînțeles, mi-e iertat să-l numesc bărbat. Pentru că săvârșea lucruri minunate, și era învățător al acelora care primesc adevărul cu plăcere. Și, într-adevăr, a și tras pe mulți de partea Sa, atât dintre iudei, cât și dintre păgâni. Acesta era Hristos. Când Pilat, la învinuirea mai-marilor neamului nostru, L-a osândit la răstignire, nu L-au părăsit cei ce L-au iubit dintru început. Căci le-a apărut lor din nou, a treia zi, viu, după cum au prezis divinii proroci, care de asemenea au prezis cu privire la El mii de alte mii de minuni. Ba și până astăzi subzistă neamul creștinilor, care de la El s-au numit așa.”
---------------------------------------------------------
Plinius Secundus (sau Plinius cel Tanar) (62-114 d.Hr.) – scriitor, naturalist si filozof latin, magistrat imperial si guvernator al Bitiniei. Lui ii apartine cel mai vechi text (in afara de Evanghelii) care face referire la Hristos. Intr-un raport adresat imparatului Traian cu privire la crestini (Scrisori/Epistole 96,97): “Crima lor principală este că se adună într-o zi anumită, înainte de răsăritul soarelui; că înalță pe rând cântece de laudă lui Hristos, ca unui Dumnezeu".
-----------------------------------------------------------
Sirianul Mara Bar Serapion (73-160), într-o scrisoare către fiul său: "Ce a folosit atenienilor că l-au osândit la moarte pe Socrate, samienilor că l-au ars pe Pytagora, evreilor să-l chinuiască pe regele lor înțelept. Pe drept, Dumnezeu i-a răzbunat pe acești trei înțelepți" (W. Cureton, Spicilogium Syriacum, Londra, 1875, p. 43-46). Era, spune Mara, "un rege înțelept care fu osândit la moarte de poporul evreiesc". Este o mărturie foarte veche.
------------------------------------------------------------
Lucian din Samosata (125-192) - celebrul orator și sofist, în lucrarea Moartea lui Peregrinus face șase aluzii la Hristos:"Primul lor legislator le-a arătat că ei sunt cu toții frați unii cu alții, cu condiția să se lepede de zeii grecilor și să adore pe sofistul lor răstignit și să trăiască după legile sale" (Cap. 13). "Ei cinstesc mereu pe acest magician, acest om care a fost pus pe cruce în Palestina pentru că a introdus aceste mistere noi în lume" (Cap. 11).
---------------------------------------------------------------
= continuare in postul urmator =>

Erica_ 11.08.2009 05:33:48

Dovezi ale existentei istorice a lui Iisus Hristos
 
Calcidius, filosof platonician: "Este o istorie mai sfântă și mai memorabilă care spune că prin răsărirea unei stele nu s-a prevestit boala și moartea, ci pogorârea lui Dumnezeu, spre a petrece între oameni. Înțelepții caldeilor au căutat nașterea cea de curând a lui Dumnezeu, maiestate, în formă de copil, au adorat-o și i-au adus daruri" (în Coment. asupra lui Timaeon al lui Platon)
----------------------------------------------------------------
Phlegon (sec. II), după ce spune că Hristos a fost profet, fiindcă s-a împlinit profeția despre nimicirea Ierusalimului, eclipsa solară, cutremurul de pământ, la moartea Domnului, continuă astfel: "În anul al patrulea al Olimpiadei a 202-a a avut loc eclipsa solară" (anul al patrulea al Olimpiadei a 202-a este anul 18 al domniei lui Tiberiu, anul morții lui Isus. Origen, Contra Celsum, lib. II, edit. cit. p. 579, Hist. Olymp, lib.13).
-----------------------------------------------------------------
Nu în ultimul rând, Manuscrisele de la Marea Moartă (Dead Sea Scroll), descoperite în 1947, în Peșterile de la Qumran, au scos la iveală numeroase documente datate înainte de anul 68 d.Hr. multe din acestea fac referire la scrierile Noului Testament și la Persoana lui Iisus Hristos.

Este important să recunoaștem că în anul 70 d.Hr., romanii au invadat și distrus Ierusalimul, măcelarind locuitorii acestuia. Orașe întregi au fost efectiv rase de pe fața pământului! Nu ar trebui, astfel, să fim surprinși dacă multe dintre dovezile existenței lui Iisus au fost distruse.

Mai multe detalii se pot gasi la urmatoarele link-uri:

http://www.profamilia.ro/apologetica.asp?isus=7
http://www.thenazareneway.com/likene...ur_saviour.htm
http://www.doxa.ws/Jesus_pages/HistJesus1.html

Evreulcelales 11.08.2009 13:30:46

Erica draga,baga-ti caii inapoi
 
in grajd ca i-ai scos degeaba.
Daca UNUL din argumentele tale ar fi fost adevarat,aveam ocazia la o discutie foarte interesanta dar din pacate,toate argumentele tale sunt, cum se spune la noi, "scrise pe gheata " sau "stau pe picioare de gaina" sau "legende din cele o mie si una de legende de noapte".
Ca sa fiu drept, cum sunt intotdeauna,nu am fost in stare sa citesc tot ce ai scris dar ce am observat este ca nu putine argumente ai luat dintr`un site antisemit care pretinde ca in Talmudul Babilonian este scris ce ai adus. http://stiri.ronatvan.com/2009/05/14...iesc-demascat/ Te asigur ca nu este in Talmud scris nici o boaba despre Iisus. Te asigur ca nu exista nici o marturie de existenta Lui. Eu nu pretind ca nu a existat insa cat a trait a fost numai inca un evreu din poporul evreu. Chestile ce ai scris despre procesul Lui si "atarnarea" lui este mai mult decat tampenie+rautate.
Ia citeste tu despre Talmud ce este scris de cineva care il cunoaste...
Iisus nu a fost crestin deoarece crestinii,prima data cand s`a auzit de ei a fost cam 300 de ani dupa Rastignire.
Talmudul a fost scris cateva mii de ani inaintea NT asa ca nu este posibil sa fie amintit NT in Talmud.
Pe scurt,Talmudul este o carte de indrumare cum sa traiesti si sa implinesti poruncile religioase. Talmudul este impartit in capitole, fiecare capitol despre un anumit subiect. De exemplu, la "femeile" este explicat cu amanunte cand este femeia fertila ca numai atuncia are voie sa se impreuneasca cu barbatul.Cat timp este spurcata in timpul menstruatiei si cate zile dupa nasterea unui baiat are voie sa aiba relatii sexuale ca la nesterea unei fete este alt timp.Pe scurt, tot si toate despre posibilitatile de situatii in acel subiect.
UITE, CITESTE DESPRE TALMUD LA WIKIPEDIA http://ro.wikipedia.org/wiki/Talmud

C0rneliu 11.08.2009 14:10:52

Cu siguranta ca acei conducatori romani aveau toate motivele sa minta, nu-i asa evreule?

Evreulcelales 11.08.2009 16:26:13

Asta nu am scris eu,
 
Citat:

În prealabil postat de C0rneliu (Post 159587)
Cu siguranta ca acei conducatori romani aveau toate motivele sa minta, nu-i asa evreule?

Romanii nu aveau nici un motiv sa minta dar antisemiti care au publicat minciunile astea au avut toate motivele sa minta,ignorantule.

ghemis 11.08.2009 16:26:35

pentru "celales"
 
Citat:

În prealabil postat de Evreulcelales (Post 159583)
in grajd ca i-ai scos degeaba.
Daca UNUL din argumentele tale ar fi fost adevarat,aveam ocazia la o discutie foarte interesanta dar din pacate,toate argumentele tale sunt, cum se spune la noi, "scrise pe gheata " sau "stau pe picioare de gaina" sau "legende din cele o mie si una de legende de noapte".
Ca sa fiu drept, cum sunt intotdeauna,nu am fost in stare sa citesc tot ce ai scris dar ce am observat este ca nu putine argumente ai luat dintr`un site antisemit care pretinde ca in Talmudul Babilonian este scris ce ai adus. http://stiri.ronatvan.com/2009/05/14...iesc-demascat/ Te asigur ca nu este in Talmud scris nici o boaba despre Iisus. Te asigur ca nu exista nici o marturie de existenta Lui. Eu nu pretind ca nu a existat insa cat a trait a fost numai inca un evreu din poporul evreu. Chestile ce ai scris despre procesul Lui si "atarnarea" lui este mai mult decat tampenie+rautate.
Ia citeste tu despre Talmud ce este scris de cineva care il cunoaste...
Iisus nu a fost crestin deoarece crestinii,prima data cand s`a auzit de ei a fost cam 300 de ani dupa Rastignire.
Talmudul a fost scris cateva mii de ani inaintea NT asa ca nu este posibil sa fie amintit NT in Talmud.
Pe scurt,Talmudul este o carte de indrumare cum sa traiesti si sa implinesti poruncile religioase. Talmudul este impartit in capitole, fiecare capitol despre un anumit subiect. De exemplu, la "femeile" este explicat cu amanunte cand este femeia fertila ca numai atuncia are voie sa se impreuneasca cu barbatul.Cat timp este spurcata in timpul menstruatiei si cate zile dupa nasterea unui baiat are voie sa aiba relatii sexuale ca la nesterea unei fete este alt timp.Pe scurt, tot si toate despre posibilitatile de situatii in acel subiect.
UITE, CITESTE DESPRE TALMUD LA WIKIPEDIA http://ro.wikipedia.org/wiki/Talmud

Wikipedia:Despre
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Wikipedia este o enciclopedie liberă, dezvoltată în mod colaborativ de către voluntari. "Oricine poate edita orice pagină din Wikipedia???!!!, astfel încât greșelile sau inadvertențele pe care le observați în articolele care tratează subiecte care vă sunt familiare rămân, dacă decideți să nu le corectați.

De asemenea, este foarte important faptul că Wikipedia este o enciclopedie liberă: licența sub care apar toate materialele din Wikipedia garantează faptul că orice contribuție la Wikipedia este făcută în interes public, fără nici o posibilitate ca vreo persoană fizică sau juridică să-și însușească aceste materiale.

Dacă doriți informații practice suplimentare despre Wikipedia, cel mai bun început este pagina de bun venit, care vă va îndruma pe cel mai scurt drum către articolele obișnuite de interes legate de acest proiect.

Puteți cere informații suplimentare la info-ro@wikipedia.org.

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Despre
SURSE DIN ASTEA IN CARE ORICINE SE POATE LOGA SI MODIFICA TEXTELE AU VALOARE DE 30 DE ARGINTI. APOI.... TALMUDUL ESTE COMPUS DIN DOUA PARTI,MISNA SI GHEMARA.Mișna
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
<<<<Mișna (Mishna -משנה repetare) este o culegere de compilații de opinii și dezbateri juridice care stau la baza dreptului religios iudaic.>>> CULEGERE DE COMPILATII DE OPINII SI DEZBATERI JURIDICE!!! Termenul în traducere înseamnă învățătură și repetare. Mișna de asemenea denotă o metodă de memorizare orală a discursului rabinic. Mișna a fost scrisă în limba ebraică din primele secole ale mileniului I e.n., într-un stil direct, prezentând multiple opinii ale înțelepților asupra învățăturii iudaice. Numărul mare de opinii a fost inclus pentru a ajunge la un consens în privința temelor controversate.

După credința iudaică, Dumnezeu a dat poporului lui Israel "Legea" sau "Învățătura" Tora (se citește Torá) în două forme: scrisă și orală. Cea scrisă "Torá she'bi'khtav", adică (Biblia ebraică, Tanah) s-a păstrat în manuscrise, în vreme ce Torá orală ("Torá she b' 'al pé") a fost transmisă oral, din generație în generație de-a lungul secolelor până în perioada dominației romane, când s-a constatat pericolul dispariției acestei tradiții, mai ales după distrugerea Templului din Ierusalim. În această perioadă de războaie și represiuni a apărut necesitatea de a conserva Torá orală prin codificarea ei în formă scrisă.


Mișna - Manuscrisul Kaufmann (sec. al XII-lea), cel mai vechi exemplar al Mișnei, referință pentru edițiile ulterioareGenerațiile codificatorilor și comentatorilor Torei orale sunt următoarele:

Generația I: Rabi Iohanan ben Zakkai;

Generația II: Rabi Gamliel din Yavne, rabi Eliezer și rabi Ioșua;

Generația III: Rabi Akiva;

Generația IV: Rabi Meir, rabi Yehuda;

Generația V: Rabi Yehuda ha' Nassí, redactorul și codificatorul ultimativ al Mișnei (ca 200 e.n.).

UITE CATE GENERATII AU CONTRIBUIT LA ACEASTA MISNA. DUMNEZEU A DAT DOAR 10 PORUNCI IN DECALOG!!!

ghemis 11.08.2009 16:29:07

Citat:

În prealabil postat de ghemis (Post 159607)
Wikipedia:Despre
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Wikipedia este o enciclopedie liberă, dezvoltată în mod colaborativ de către voluntari. "Oricine poate edita orice pagină din Wikipedia???!!!, astfel încât greșelile sau inadvertențele pe care le observați în articolele care tratează subiecte care vă sunt familiare rămân, dacă decideți să nu le corectați.

De asemenea, este foarte important faptul că Wikipedia este o enciclopedie liberă: licența sub care apar toate materialele din Wikipedia garantează faptul că orice contribuție la Wikipedia este făcută în interes public, fără nici o posibilitate ca vreo persoană fizică sau juridică să-și însușească aceste materiale.

Dacă doriți informații practice suplimentare despre Wikipedia, cel mai bun început este pagina de bun venit, care vă va îndruma pe cel mai scurt drum către articolele obișnuite de interes legate de acest proiect.

Puteți cere informații suplimentare la info-ro@wikipedia.org.

Adus de la http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Despre
SURSE DIN ASTEA IN CARE ORICINE SE POATE LOGA SI MODIFICA TEXTELE AU VALOARE DE 30 DE ARGINTI. APOI.... TALMUDUL ESTE COMPUS DIN DOUA PARTI,MISNA SI GHEMARA.Mișna
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
<<<<Mișna (Mishna -משנה repetare) este o culegere de compilații de opinii și dezbateri juridice care stau la baza dreptului religios iudaic.>>> CULEGERE DE COMPILATII DE OPINII SI DEZBATERI JURIDICE!!! Termenul în traducere înseamnă învățătură și repetare. Mișna de asemenea denotă o metodă de memorizare orală a discursului rabinic. Mișna a fost scrisă în limba ebraică din primele secole ale mileniului I e.n., într-un stil direct, prezentând multiple opinii ale înțelepților asupra învățăturii iudaice. Numărul mare de opinii a fost inclus pentru a ajunge la un consens în privința temelor controversate.

După credința iudaică, Dumnezeu a dat poporului lui Israel "Legea" sau "Învățătura" Tora (se citește Torá) în două forme: scrisă și orală. Cea scrisă "Torá she'bi'khtav", adică (Biblia ebraică, Tanah) s-a păstrat în manuscrise, în vreme ce Torá orală ("Torá she b' 'al pé") a fost transmisă oral, din generație în generație de-a lungul secolelor până în perioada dominației romane, când s-a constatat pericolul dispariției acestei tradiții, mai ales după distrugerea Templului din Ierusalim. În această perioadă de războaie și represiuni a apărut necesitatea de a conserva Torá orală prin codificarea ei în formă scrisă.


Mișna - Manuscrisul Kaufmann (sec. al XII-lea), cel mai vechi exemplar al Mișnei, referință pentru edițiile ulterioareGenerațiile codificatorilor și comentatorilor Torei orale sunt următoarele:

Generația I: Rabi Iohanan ben Zakkai;

Generația II: Rabi Gamliel din Yavne, rabi Eliezer și rabi Ioșua;

Generația III: Rabi Akiva;

Generația IV: Rabi Meir, rabi Yehuda;

Generația V: Rabi Yehuda ha' Nassí, redactorul și codificatorul ultimativ al Mișnei (ca 200 e.n.).

UITE CATE GENERATII AU CONTRIBUIT LA ACEASTA MISNA. DUMNEZEU A DAT DOAR 10 PORUNCI IN DECALOG!!!

Ghemara
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

[modifică] Ghemara
Timp de trei secole după scrierea Mișna, rabinii din Israel și Babilonia au analizat această lucrare și și-au expus părerile asupra dogmelor luate în discuție. Aceate discuții au format Ghemara (גמרא). Ghemara în traducere înseamnă " completa". Ghemara a elucidat și a elaborat opiniile tanaiților și autorii ei sînt numiți amoraiți אמורא).

Ghemara este o culegere de analize legiste. Inițierea discuțiilor se începe cu prezentarea noțiunilor legale din Mișna. Această noțiune sau declarație este apoi analizată și comparată cu altele întru-un dialog dialectic dintre macșan (înterogatorul) și tarțan (răspunzătorul). O altă funcție importantă a Ghemara a fost de a identifica sursa biblică a declarațiilor din Mișna și s găsi legăturile logice dintre Tora scrisă și cea orală. Această activitate este cunoscută ca "talmud", cu mult înaite de apariția Talmudului ca text finalizat.

Fragmentele constitutive ale Ghemara se numesc sugya, care sînt elaborări detalizate ale declarațiilor din Mișna cu dovezi argumentate.

În fiecare sugya sînt aduse opiniile tanaiților și amoraițiilor pentru a susține sau a nega o anumită opinie. Astfel sînt imitate unele dicuții dintre învățați ce țin de aplicarea legii și rareori aceste discuții sînt finalizate. Prin urmare ultimul cuvînt expus determină legea practică, deși sînt foarte multe excepții de la acest principiu

ghemis 11.08.2009 16:30:12

Citat:

În prealabil postat de ghemis (Post 159609)
Ghemara
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

[modifică] Ghemara
Timp de trei secole după scrierea Mișna, rabinii din Israel și Babilonia au analizat această lucrare și și-au expus părerile asupra dogmelor luate în discuție. Aceate discuții au format Ghemara (גמרא). Ghemara în traducere înseamnă " completa". Ghemara a elucidat și a elaborat opiniile tanaiților și autorii ei sînt numiți amoraiți אמורא).

Ghemara este o culegere de analize legiste. Inițierea discuțiilor se începe cu prezentarea noțiunilor legale din Mișna. Această noțiune sau declarație este apoi analizată și comparată cu altele întru-un dialog dialectic dintre macșan (înterogatorul) și tarțan (răspunzătorul). O altă funcție importantă a Ghemara a fost de a identifica sursa biblică a declarațiilor din Mișna și s găsi legăturile logice dintre Tora scrisă și cea orală. Această activitate este cunoscută ca "talmud", cu mult înaite de apariția Talmudului ca text finalizat.

Fragmentele constitutive ale Ghemara se numesc sugya, care sînt elaborări detalizate ale declarațiilor din Mișna cu dovezi argumentate.

În fiecare sugya sînt aduse opiniile tanaiților și amoraițiilor pentru a susține sau a nega o anumită opinie. Astfel sînt imitate unele dicuții dintre învățați ce țin de aplicarea legii și rareori aceste discuții sînt finalizate. Prin urmare ultimul cuvînt expus determină legea practică, deși sînt foarte multe excepții de la acest principiu

Talmudul este o compilație a opiniilor docte acumulate în scris până la sfârșitul secolului V e.n. În majoritatea cazurilor, opiniile docte sunt prezentate sub formă de dialoguri și opinii minoritare pe lângă opinii majoritare. Textul talmudic conține numeroase elemente de legendă și folclor, acestea fiind enunțate ca o ilustrare sau sursă suplimentară a opiniilor docte. Pe lângă textul talmudic definitivat până la sfârșitul secolului V e.n.au fost adăugate diferite comentarii care, cu timpul, au ajuns să fie considerate ca o parte integrantă a studiului talmudic. Opiniile docte enunțate în Talmud tratează toate aspectele vieții umane prin perspectiva normativă a iudaismului.

ghemis 11.08.2009 16:39:12

Citat:

În prealabil postat de ghemis (Post 159610)
Talmudul este o compilație a opiniilor docte acumulate în scris până la sfârșitul secolului V e.n. În majoritatea cazurilor, opiniile docte sunt prezentate sub formă de dialoguri și opinii minoritare pe lângă opinii majoritare. Textul talmudic conține numeroase elemente de legendă și folclor, acestea fiind enunțate ca o ilustrare sau sursă suplimentară a opiniilor docte. Pe lângă textul talmudic definitivat până la sfârșitul secolului V e.n.au fost adăugate diferite comentarii care, cu timpul, au ajuns să fie considerate ca o parte integrantă a studiului talmudic. Opiniile docte enunțate în Talmud tratează toate aspectele vieții umane prin perspectiva normativă a iudaismului.


STII CE MA SURPRINDE PE MINE CEL MAI MULT LA ACEST "talmud", textele sunt așezate în forma literei "L", Mișna fiind în centru, înrămată în stânga și jos de textele Ghemara.
FORMA ASTA A LITEREI "L" MI-A ADUS AMINTE DE" LUCIFER",SI SUNT CONVINS CA DUMNEZEU LUCREAZA IN ASA FEL INCAT SA SCOATA IN EVIDENTA SI SA ARATE DE UNDE VINE PERICOLUL CARE SE ABATE ASUPRA ACESTEI LUMI. DUMNEZEU SA NE AJUTE!!!

C0rneliu 11.08.2009 16:42:21

Citat:

În prealabil postat de Evreulcelales (Post 159606)
Romanii nu aveau nici un motiv sa minta dar antisemiti care au publicat minciunile astea au avut toate motivele sa minta,ignorantule.

Pai, daca romanii nu aveau motive sa minta, inseamna ca argumentele pe care le-a adus Erica "nu mai sunt scrise pe gheata", si nici "nu au picioare de gaina" ca sa nu mai spun ca nu sunt nici "legende din cele o mie si una de legende de noapte"! Logic, nu?

Of, of evreule cum reusesti tu sa cazi in plasa propriei tale logici. Sau poate nu citesti prea bine ceea ce se scrie. Asta ar fi o scuza buna! ;)


Ora este GMT +3. Ora este acum 13:54:57.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.