Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 08.05.2019 23:41:01

Sfântul Iacob Putneanul va fi cinstit în perioada 14-15 mai 2019, la Mănăstirea Putna, așezământul monahal unde s-a format duhovnicește Mitropolitul Moldovei canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 2016.
Conform programului transmis de Mănăstirea Putna, marți, 14 mai 2019, la ora 9:00, Moaștele Sfântului Iacob Putneanul vor fi așezate spre cinstire în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii.
Între orele 18:00 și 22:00 va fi oficiată slujba Privegherii.
Miercuri, la sărbătoarea Sf. Iacob de la Mănăstirea Putna este anunțată prezența Arhiepiscopului Ioachim și a unui grup de aproximativ 1.000 pelerini din Eparhia Romanului și Bacăului.
Liturghia din ziua de cinstire a Sf. Iacob Putneanul, 15 mai, va fi oficiată începând cu ora 09:30.
Tot miercuri, la finalul slujbei va avea loc lansarea DVD-ului „Destin bucovinean. Masacrul românilor de la Fântâna Albă”, realizat de Grupul „Ai lui Ștefan, noi oșteni”.
Miercuri seara, la ora 21:00, Moaștele Sfântului Iacob Putneanul vor fi duse în Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al mănăstirii.
Sfântul Iacob Putneanul
Sfântul Iacob Putneanul a fost Mitropolit al Moldovei în perioada 1750–1760. Sfântul s-a format duhovnicește la Putna de la vârsta de 12 ani și s-a îngrijit de acest așezământ monahal și în vremea păstoririi sale ca Mitropolit al Moldovei.
Sfântul Iacob a tipărit primul abecedar din Moldova, Bucvarul, în 1755, și a înființat prima școală de la sat din Moldova, lângă Mănăstirea Putna, în 1759.
În vremea domniilor fanariote, a intervenit, împreună cu ceilalți ierarhi ai țării, pentru eliminarea unor forme de asuprire (desființarea veciniei în 1749) și a unor biruri împovărătoare (desființarea vădrăritului în 1756), în primul rând a văcăritului (în 1757), legând cu blestem pe domnii țării să nu revină asupra acestora.
A mustrat adesea pe unii conducători din acei ani, din pricina cărora, în cele din urmă, a fost silit să-și lase scaunul mitropolitan în anul 1760, nevrând să îngăduie impunerea din nou a dărilor împovărătoare.
Petrecând ultima parte a vieții la mănăstirea sa de metanie, Sfântul Iacob a continuat actele de ctitorire începute în perioada cât a fost mitropolit în scaun, devenind astfel al doilea mare ctitor al Putnei, întărind-o duhovnicește și material.
Sfântul Iacob și ucenicii săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, au fost canonizați în anul 2016, iar Proclamarea canonizării a fost făcută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu ierarhii Sfântului Sinod în 14 mai 2017, la Mănăstirea Putna.

cristiboss56 14.05.2019 02:10:45

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat luni în cadrul conferinței clericilor din București și Ilfov un set de propuneri concrete pentru îmbunătățirea situației actuale a satului românesc.
Propunerile Preafericirii Sale vizează diverse activități și domenii:
1. Înfrățirea parohiilor mai darnice din mediul urban cu parohii mai sărace din mediul rural, pentru a oferi sprijin frățesc spiritual (încurajare) și material (financiar, alimentar, haine, materiale de construcții pentru biserică, pentru casa parohială și pentru activități social-pastorale);
2. Organizarea de biblioteci la sate prin donare de cărți;
3. Acordarea de burse elevilor inteligenți și harnici de la sateca să continue școala în mediul rural și apoi eventual în mediul urban;
4. Cumpărarea, renovarea și dotarea unor case de la sat, care au și grădină, de către parohii de la oraș, pentru folosirea lor drept case de vacanțe și pentru a dezvolta activități în favoarea satului;
5. Încurajarea și ajutorarea concretă a sătenilor de-a păstra și cinsti memoria înaintașilorprin îngrijirea cimitirului, a crucii eroilor, dar și oferirea de date pentru întocmirea monografiei fiecărui sat românesc de astăzi;
6. Organizarea de tabere de tineret la sate,pentru a desfășura pelerinaje, activități culturale, social-filantropice și ecologice în mediul rural, în colaborare cu preoții de la sate și cu autoritățile locale;
7. Încurajarea tinerilor de-a dezvolta proiecte economice atractive în mediul rural, ca de pildă ferme de familie rentabile (zootehnice, legumicole, pomicole, apicole ș.a.).
Lucrările conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, desfășurate sub genericul „2019 – Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)”, au fost prezidate de Patriarhul României.
Evenimentul a avut loc la Palatul Patriarhiei din Capitală, în prezența Episcopilor vicari Varlaam Ploieșteanul, Ieronim Sinaitul, Timotei Prahoveanul.
La întâlnire au participat peste 800 de clerici din protopopiatele din Capitală și din județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate (spitale, așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (MAPN, MAI și Ministerul de Justiție) și preoții slujitori la cimitirele de stat (ACCU).
În cuvântul rostit cu această ocazie, Patriarhul a vorbit atât despre spiritualitatea satului românesc, cât și despre situația actuală a satului.
„Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică și abandonare practică, între identitate tradițională și supraviețuire precară”.
„Zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul țării; aproximativ 45,7% din populația țării locuiește în mediul rural”, a spus Preafericirea Sa.
„Potențialul agricol al României este unul foarte ridicat, însă pământul nu este eficient cultivat”.
„Țară cu pământ bogat, dar cu mulți țărani săraci! Mult teren agricol, dar fărâmițat, multe speranțe, dar puține mijloace de a-l lucra eficient și de a valorifica deplin recolta obținută”.
„În multe sate din România se practică o agricultură de supraviețuire, iar unele sate sunt foarte depopulate și chiar abandonate, încât dispar încet de pe harta României”, și-a exprimat îngrijorarea Părintele Patriarh.
După mesajul Patriarhului a urmat susținerea unor referate tematice.
La finalul întâlnirii a avut loc vizionarea unui film documentar despre satul românesc, realizat de Trinitas TV.
Conferința a fost precedată de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, oficiate în Catedrala „Sfântul Spiridon Nou” de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar al patriarhal, în prezența clericilor participanți la conferință.
La cea de-a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare din ziua de marți, 14 mai 2019, vor participa clericii din Protopopiatele Ploiești Nord, Ploiești Sud, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte, inclusiv preoții de caritate (spitale, așezăminte sociale, unități de învățământ) și preoții militari (MAPN, MAI și Ministerul de Justiție).
Programul celei de-a doua sesiuni a conferinței pastoral-misionare va fi același cu cel al primei sesiuni a conferinței din ziua de luni, 13 mai.

cristiboss56 21.05.2019 14:37:10

„Sfântul Constantin cel Mare este un prieten al țării noastre. El a trimis misionari în Banat și Oltenia pentru a intensifica viața creștină și pentru a converti pe păgâni la creștinism (…) a zidit o mulțime de biserici (basilici). El iubea foarte mult aceste locuri”, a spus Părintele Patriarh Daniel marți, 21 mai 2019, cu prilejul hramului istoric al Catedralei Patriarhale.
În omilia rostită la Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară, Patriarhul României a explicat de ce Sfântul Constantin a fost atașat de această regiune pentru care a purtat o grijă deosebită.
„Și-a dat seama că Dacia era necesară ca protecție împotriva năvălirilor barbare din Răsărit, dar și pentru că el s-a născut aproape de țara noastră, în orașul Naisus (în Dacia Mediterană), pe la anul 280, astăzi Nič – Serbia”.
Preafericirea Sa a amintit faptul că Sfântul Constantin a eliberat Dacia de sub stăpânirea goților păgâni cu care a încheiat o pace înțeleaptă în favoarea locuitorilor din acea zonă.
„Prin aceasta el i-a făcut mai prietenoși pe goți, dar le-a cerut să nu mai persecute pe creștini, astfel că o mare parte din populația de la Nordul Dunării a devenit creștină”.
Sf. Constantin – exemplu pentru domnitorii români
Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că exemplul Sfântului Constantin cel Mare a fost urmat îndeaproape de mulți domnitori români.
El a remarcat pe ctitorul actualei Catedrala Patriarhale, Constantin Șerban Basarab voievod care a construit lăcașul de cult de pe Dealul Patriarhiei între anii 1656 -1658.
În data de 6 mai 1658, Patriarhul Macarie III al Antiohiei a oficiat slujba de sfințire a locașului care va deveni în 1668 Catedrală mitropolitană, iar din 1925 Catedrală Patriarhală.
Un alt aspect interesant semnalat de Patriarhul României este faptul că în „această biserică a fost uns domn și Constantin Brâncoveanu, în anul 1688, un mare ctitor de Biserici și mănăstiri”.
Un păstor al Bisericii
Referitor la Sfântul Constantin, Părintele Patriarh a spus că „este un ales al lui Dumnezeu care nu are chemare de la oameni, ci o chemare directă, dumnezeiască” și a prezentat o analogie „între convertirea Sfântului Apostol Pavel și convertirea Sfântului Constantin cel Mare”.
După acest episod, Sfântul Constantin cel Mare a devenit „din împărat păgân un Apostol, adică un trimis al lui Dumnezeu care mărturisește lumii pe Hristos și ajută la răspândirea credinței creștine în Imperiul Roman”.
În acest sens, Patriarhul Daniel a reiterat principale legi pe care Sfântul Constantin le-a emis în favoarea creștinilor.
„A oferit libertate creștinilor, a început să restituie proprietățile confiscate de împărații păgâni, le-a oferit chiar basilici întrucât multe dintre bisericile creștine au fost demolate în timpul persecuțiilor, a chemat din exil pe episcopii și clericii persecutați, a ajutat la construirea de noi biserici”, a spus Preafericirea Sa.
Constantin cel Mare și smerit
Pe lângă acestea, unele legi au avut un profund caracter creștin, deoarece „a condamnat adulterul, avortul și a suprimat tortura pentru că în toate acestea era o umilire a chipului lui Dumnezeu din om”.
Preafericirea Sa a amintit și de convocarea Sinodului de la Niceea, din anul 325, când a fost condamnată erezia lui Arie și au fost stabilite primele articole din Crez.
Părintele Patriarh Daniel a apreciat comportamentul smerit de care a dat dovadă marele Constantin.
Deși conducător al Imperiului Roman, în deschiderea sinodului el nu a stat pe scaun, așa cum era tradiția, ci „a stat în picioare din respect pentru episcopii prezenți pentru că unii dintre ei aveau corpul plin de răni care au fost rezultatul nefast al persecuțiilor”.
Sfânta Elena – model de mamă creștină
Părintele Patriarh Daniel nu a uitat, în omilia sa, să prezinte personalitatea exemplară a Sfintei Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare.
Ea a descoperit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și l-a sprijinit în toate lucrările bune pe fiul ei.
„În mod deosebit învățăm de la Sfânta Elena ce înseamnă educația copiilor”, a spus Preafericirea Sa.
„Aproape toate hotărârile Sfântului Constantin s-au datorat influențelor benefice ale mamei sale. O femeie simplă, dar credincioasă, curajoasă, care a simțit că numai cu ajutorul lui Hristos se pot birui necazurile și ispitele din lumea marcată de păcat”.
Patriarhul Daniel a făcut referire la semnul creștin comun celor doi mari sfinți care se regăsește în icoanele pictate în cinstea lor: Sfânta Cruce.
„Sfântul Constantin, fiul Elenei, a văzut crucea pe cer, iar mama sa a descoperit Crucea lui Hristos în pământ. Aceasta înseamnă că Sfânta Cruce leagă pământul cu cerul și cerul cu pământul, devenind scară a mântuirii noastre”.
La final, Patriarhul României a urat ani mulți și binecuvântați celor care își sărbătoresc onomastica.

cristiboss56 23.05.2019 17:13:45

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Petre Buldan, joi, 23 mai 2019, biserica Parohiei „Sfântul Pantelimon”, Protopopiatul Ploiești Nord:
Am aflat cu întristare vestea trecerii din această viață, după o grea suferință, în ziua de duminică, 19 mai 2019, a Părintelui Petre Buldan, preot coslujitor la Parohia „Sfântul Pantelimon”, Protoieria Ploiești Nord.
Părintele Petre Buldan s-a născut în localitatea Provița de Sus din județul Prahova, primind o educație deosebită din partea părinților săi Miron și Maria.
Ascultând chemarea sfântă de slujire a lui Dumnezeu ca preot, după încheierea studiilor liceale la Liceul Industrial Filipeștii de Pădure, a urmat cursurile Institutului de Teologie Ortodoxă de grad universitar din Sibiu, pe care le-a absolvit în anul 1984.
A fost căsătorit cu doamna Cristina Buldan, Dumnezeu binecuvântând tânăra familie cu doi copii: Teodora și Laurențiu.
În 1986, a fost hirotonit diacon și apoi preot pe seama bisericii Parohiei Provița de Sus cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Protoieria Câmpina. Aici a purtat o grijă deosebită lăcașului de cult pe care l-a consolidat.
În cursul anului 1998, Părintele Petre Buldan a fost transferat în postul de preot paroh la Parohia „Sfântul Pantelimon” din Ploiești.
La această parohie a continuat lucrarea sa pastoral-misionară, reușind să refacă exteriorul bisericii, turlele și acoperișul acesteia, să amenajeze curtea lăcașului de cult și casa parohială.
Totodată s-a îngrijit de educația religioasă a elevilor din școlile arondate parohiei, colaborând cu profesorii de religie în toate proiectele educaționale.
Părintele Petre Buldan a slujit cu evlavie și dragoste, dedicându-și viața Bisericii lui Hristos și dând dovadă de credință statornică și zel în slujirea preoțească.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să primească sufletul Părintelui Petre Buldan în ceata sfințiților Săi slujitori.
De asemenea, adresăm un cuvânt de mângâiere familiei greu încercate, enoriașilor Parohiei „Sfântul Pantelimon” și tuturor celor care l-au cunoscut.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndurerată,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 01.06.2019 01:55:08

După întrevederea istorică de la Palatul Patriarhiei, Patriarhul Daniel și Papa Francisc au vizitat Catedrala Națională.
În cuvântul rostit cu acest prilej, Patriarhul Daniel i-a prezentat Papei Francisc un scurt istoric al Catedralei Naționale.
În același mesaj, Patriarhul și-a exprimat recunoștința pentru „spațiile liturgice oferite de comunități catolice parohiilor ortodoxe românești din Europa Occidentală”.
Sanctitatea Voastră,
Vă adresăm salutul pascal „Hristos a înviat!” și vă primim astăzi în această nouă Catedrală a Bisericii Ortodoxe Române, pe care Sanctitatea Voastră a dorit personal să o viziteze. Cu 20 de ani în urmă, în zilele de 7-9 mai 1999, când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România ca pelerin, el a numit această țară „Grădina Maicii Domnului”.
Deci, astăzi, noi vă primim ca pelerin în această Catedrală nouă, în care deasupra Altarului (Sanctuarului) se află marea icoană în mozaic a Maicii Domnului, numită în limba greacă „Platytera”, iar în limba latină „Regina coeli”.
Icoana aceasta a Catedralei Naționaledin București confirmă simbolic numele de „Grădina Maicii Domnului” dat României. Această Catedrală are ca protector spiritual sărbătoarea Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, când serbăm și Ziua Eroilor români, ca sărbătoare națională.
Totodată, al doilea patron spiritual al Catedralei Naționale este Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, fratele Sfântului Apostol Petru, din localitatea Betsaida, situată în Galileea.
Această Catedrală este o basilică dedicată Sfântului Apostol Andrei, deoarece acesta este Apostolul poporului român și Ocrotitorul României. El a predicat Evanghelia lui Hristos în primul secol creștin pe teritoriul României de azi, în fosta provincie Scythia Minor (Dobrogea).
Catedrala Națională a fost construită pe un teren obținut de la Statul Român de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, ca un act de reparație morală pentru cele cinci biserici care au existat în această zonă, trei fiind demolate și două translate, de către regimul comunist, pentru a se construi Casa Poporului (actualul Parlament).
În acest sens, noua Catedrală Națională este un edificiu simbolical Învierii bisericilor demolate, dar și un simbol al libertății religioase a poporului român, după aproape 50 de ani de regim comunist.
Construcția acestui edificiu a început efectiv la sfârșitul lunii martie 2011 și a durat opt ani, astfel încât, în data de 25 noiembrie 2018, am sfințit altarul Catedralei Naționale, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a clericilor, credincioșilor și reprezentanților societății românești.
În anii 1999 și 2002, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a oferit un ajutor financiar Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru construirea acestei Catedrale, în valoare de 200.000 USD.
În anul 2017, acest ajutor financiar a fost integrat simbolic de Patriarhia Română, ca parte din costul total de 500.000 euro, în vederea achiziționării clopotelor Catedralei Naționale, de la firma catolică Grassmayr din Innsbruck, Austria, deoarece, în tradițiile ortodoxă și catolică, clopotele au o valoare simbolică foarte profundă: ele reprezintă glasul lui Dumnezeu, care cheamă oamenii la rugăciune și la cooperare fraternă.
Suntem recunoscători pentru acest ajutor financiar simbolic și, totodată, vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați constant credincioșilor ortodocși români din Italia și din alte țări, unde Biserica Romano-catolică a pus la dispoziția comunităților ortodoxe românești 426 lăcașuri de cult, 306 în Italia și 120 în alte țări din Europa Occidentală.
Italia: Diaspora ortodoxă românească este găzduită de Biserica Catolică
Din acest motiv, am acceptat propunerea părții catolice să oferim Sanctității Voastre și creștinilor catolici prezenți aici în această Catedrală posibilitatea să rostească rugăciunea Tatăl nostru în limba latină și să intoneze câteva cântări pascale catolice.
Acest gest este un semn de recunoștință pentru spațiile liturgice oferite de comunități catolice parohiilor ortodoxe românești din Europa Occidentală. Iar, după terminarea cântărilor pascale catolice, va urma rostirea rugăciunii Tatăl nostru în limba română și vor fi intonate cântări pascale ortodoxe.
În semn de ospitalitate românească, dorim să oferim Sanctității Voastre o icoană în mozaic a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul spiritual al României, dimpreună cu urarea: Ad multos annos!
† Daniel
Patriarhul României

cristiboss56 01.06.2019 01:57:18

Papa Francisc, însoțit de Patriarhul Daniel, a vizitat Catedrala Națională din București la scurt timp după întâlnirea de la Palatul Patriarhiei.
Cei doi conducători de Biserici s-au întâlnit pe esplanada Catedralei Naționale, unde Patriarhul României i-a prezentat pe scurt Papei Francisc stadiul actual al lucrărilor.
Ei au intrat în jurul orei 17:00 în incinta lăcașului de cult, după care au rostit fiecare câte un cuvânt de salut pascal.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit Papei Francisc în mesajul său pentru sprijinul acordat constant credincioșilor ortodocși români din Italia și din alte țări, unde „Biserica Romano-catolică a pus la dispoziția comunităților ortodoxe românești 426 lăcașuri de cult, 306 în Italia și 120 în alte țări din Europa Occidentală”.
După prezentarea discursului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Papei Francisc o icoană pictată în mozaic, reprezentând pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale.
A urmat mesajul Papei Francisc care a vorbit despre rugăciunea Tatăl Nostru.
„Ea sintetizează identitatea noastră de fii și, în special, de frați care se roagă unul lângă celălalt”.
„Rugăciunea Tatăl Nostru afirmă certitudinea promisiunii făcute de Iisus ucenicilor săi: «Nu vă voi lăsa orfani» (In14,18) și ne oferă încredere să primim și să acceptăm fratele ca pe un dar”, a spus Papa Francisc.
În continuare, a fost rostită rugăciunea Tatăl nostru, în limba latină, urmată de cântări pascale catolice.
Apoi, aceeași rugăciune a fost rostită în limba română, după care au fost intonate cântări pascale ortodoxe.
La ieșirea din Catedrala Națională, Patriarhul României și Papa Francisc au salutat credincioșii prezenți cu salutul pascal: „Hristos a înviat!”.
Papa Francisc se va afla în România până duminică, 2 iunie 2019.

cristiboss56 13.06.2019 01:32:36

Patriarhul Daniel a îndemnat la Palatul Patriarhiei, luni, 10 iunie, în deschiderea Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, la mobilizare pentru salvarea satului românesc.
„Nu trebuie să privim nostalgic și cu acea așa-zisă pasivitate «mioritică», adeseori invocată”.
„Să ne mobilizăm energic și responsabil întru salvarea satului românesc și a inestimabilului său patrimoniu, să unim rugăciunea cu acțiunea, solidaritatea și frățietatea cu voința de a ajuta în mod efectiv și eficient satul românesc”, a spus Preafericirea Sa.
În cadrul aceluiași mesaj, Părintele Patriarh a afirmat că „patrimoniul cultural al României, una dintre cele mai valoroase bogății pe care încă le avem, este în mare măsură un patrimoniu cultural religios”.
El creează punți între generațiile trecute, prezente și viitoare, constituie o sursă inepuizabilă de inspirație religioasă și artistică, o atracție pentru pelerini și turiști, contribuind, în același timp, și la dezvoltarea economică a țării”.
Potrivit Preafericirii Sale, „creațiile artistice din sfera artei populare, de factură liturgică, prin marca lor identitară, reprezintă perpetuarea unei sensibilități a comunității rurale, păstrătoare a credinței creștine și a tradiției românești”.
Cu privire la scopul organizării anuale a acestui eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că se urmărește valorificarea „progreselor înregistrate în prezervarea patrimoniului religios”.
De asemenea, conferința are ca scop actualizarea și prezentarea „cercetărilor efectuate în domeniul artei bisericești, astfel încât specialiști din toate domeniile să poată completa activitatea lor practică, adăugându-i multiple cunoștințe teologice, istorice și estetice”.
Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentată în Sala Europa Christiana Expoziția „Bresla Pictorilor Bisericești”.
Aflată la a doua sa ediție, expoziția „își confirmă rolul ce i-a fost destinat în proiectul inițial și anume cel de a oferi o imagine de ansamblu a picturii bisericești contemporane”, a spus Patriarhul României.
La eveniment au participat pictori, restauratori și ucenici în pictura bisericească.
Tema Conferinței organizate de Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios al Patriarhiei Române și Comisia de Pictură Bisericească este „Satul românesc, izvor de artă creștină, tradiție și continuitate etnică”.
Valer Daniel Breaz despre „valorile patrimoniale speciale” ale satului românesc
Prezent la eveniment, Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și identității Naționale, a salutat organizarea acestei manifestări culturale.
„În Anul omagial al satului românesc nu puține sunt manifestările științifice și culturale dedicate patrimoniului spiritual, material și artistic pe care satul tradițional îl oferă”.
„În acest context, conferința cu tema Satul românesc, izvor de artă creștină, tradiție și continuitate etnică se constituie ca un reper aparte pe harta evenimentelor și salutăm cu deosebit respect însăși ideea de a aduce în centrul de interes valori patrimoniale speciale”.
„Cele date de fondul de semne, simboluri, idei și principii care definesc de veacuri spațiul rustic românesc și care devin cu o neștirbită continuitate suport al harului artiștilor aplecați cu devotament spre recuperarea, păstrarea și promovarea spiritualității acestui neam”, a spus Valer Daniel Breaz, potrivit Radio Trinitas.
Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de rădăcini
Academicianul Ioan Aurel Pop a transmis la rândul său un mesaj de felicitare pentru toți cei implicați în păstrarea patrimoniului cultural și religios din satul românesc.
Mesajul a fost prezentat de Pr. Lect. Gheorghe Holbea.
„Anul 2019 declarat de Patriarhia Română An omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari ne îndeamnă la meditație și la acțiune în sensul conservării unor valori tradiționale capabile să ofere consistență viitorului României”.
„Nevoia lumii contemporane de sat este sinonimă cu nevoia de rădăcini, de locul nașterii noastre ori a strămoșilor. Biserica trebuie să rămână în peisajul rural locul de închinăciune și de smerenie pentru păcatele noastre multe și grele, dar și factorul care să ne țină împreună la bune și la rele”.
„Inițiativa Patriarhiei Române ne întoarce nu numai la rădăcini, ci ne și arată calea de urmat deopotrivă ca români și ca oameni între oameni, iar acum Academia Română subscrie întru totul și se înscrie pe aceeași traiectorie fericită”.
La final, cei prezenți au admirat expoziția Breslei pictorilor bisericești, amenajată în holul Aulei Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească: Satul românesc, izvor de artă creștină tradiție și continuitate etnică” continuă și pe parcursul zilei de marți, 11 iunie.

cristiboss56 13.06.2019 01:35:35

Înaltpreasfințitul Părinte Casian i-a vizitat marți, 11 iunie 2019, pe tinerii internați la Spitalul de copii din Galați, după ce a participat la slujba de hram în Capela instituției medicale.
Capela spitalului de copii „Sfântul Ioan” îl are drept ocrotitor spiritual secundar pe Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii.
Înaltpreasfinția Sa a vorbit la slujbă despre ajutorul sfinților în viața noastă, mai ales atunci când suntem în suferințe și în încercări, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.
La final, chiriarhul Dunării de Jos, în prezența cadrelor medicale, a vizitat copiii internați în această clinică pentru a-i binecuvânta, a-i încuraja și a le oferi iconițe și alte daruri.
Tot în cadrul vizitei de marți, Arhiepiscopul Casian a anunțat construirea unei Clinici pentru tratarea și recuperarea copiilor bolnavi de cancer, chiar în curtea Spitalului de copii, începând cu luna iulie a acestui an.

cristiboss56 19.06.2019 23:03:11

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de binecuvântare și încurajare tuturor elevilor care susțin examene în această perioadă.
Evaluarea Națională 2019 pentru absolvenții claselor a VIII-a are loc între 18 – 21 iunie, iar sesiunea de Bacalaureat din acest an se desfășoară în perioada 3 iunie – 4 iulie 2019.
Iubiți copii și tineri,
Biserica și Școala vă sunt mereu alături pe drumul pregătirii voastre intelectuale și spirituale, o cale a frumoasei formări pentru viață, spre a deveni o lumină în societate și o bucurie pentru țară.
Examenele trebuie înțelese ca prilejuri de confirmare a eforturilor făcute de voi cu speranța împlinirii proiectelor personale, dar și a evaluării gradului de îmbogățire culturală la care ați ajuns în urma acestor eforturi.
Examenele vă vor aduce o confirmare a muncii voastre din ultimii ani școlari și vor fi prilej de bucurie pe care o veți împărtăși împreună cu dascălii și părinții voștri.
Iubirea lui Hristos Cel înviat să vă aducă în suflet pace, bucurie și mult ajutor!
Îi îndemnăm pe toți preoții ca, mai ales în perioada solicitantă a examenelor, să vă fie alături prin rugăciune, încurajare și orice alt sprijin folositor.
Cu părintească dragoste și binecuvântare,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 27.06.2019 17:14:50

Patriarhul Daniel a adresat un mesaj participanților la cea de-a XXV-a ediție a manifestărilor închinate Sfântului Apostol Pavel de la Veria, Grecia, din 25-29 iunie 2019.
Mesajul intitulat „Iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru oameni – izvor al slujirii misionare a Bisericii” evidențiază vocația noastră în calitate de creștini.
Potrivit Preafericirii Sale, „Într-un context de secularizare crescândă și chiar de ostilitate față de religie, trebuie să împlinim astăzi vocația noastră de a fi slujitori ai Evangheliei iubirii lui Hristos, apărători ai vieții și ai demnității persoanei umane”.
Mesajul a fost transmis de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.
Iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru oameni – izvor al slujirii misionare a Bisericii
Cu deosebită bucurie, am primit și anul acesta, 2019, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Panteleimon, invitația de a participa la lucrările celei de a XXV-a ediții a Congresului Internațional ,,Pavleia” dedicat întemeietorului Mitropoliei de Veria, Sfântul Apostol Pavel.
Tema aleasă spre a fi dezbătută în acest an, ,,Diaconia (slujirea) Bisericii potrivit Sfântului Apostol Pavel”, este importantă și actuală, deoarece ea susține misiunea Bisericii lui Hristos de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor, în contextul actual al omenirii tot mai secularizate și mai individualiste.
Sfântul Apostol Pavel, ca smerit slujitor și curajos propovăduitor al lui Hristos, a pus în practică, potrivit cerințelor comunităților creștine nou întemeiate în mijlocul lumii păgâne din Imperiul Roman, Evanghelia iubirii lui Hristos pentru mântuirea tuturor oamenilor.
Din întreaga sa operă misionară, reflectată fidel în epistolele sale, observăm că Apostolul Neamurilorsubliniază permanent necesitatea ca toate activitățile spirituale și sociale ale Bisericii să arate iubirea milostivă și jertfelnică a lui Hristos pentru oameni.
Pentru împlinirea permanentei misiuni slujitoare a Bisericii, îndrumările doctrinare și pastorale date de Sfântul Apostol Pavel comunităților întemeiate de el sau unor persoane sunt și astăzi deosebit de actuale.
Spre exemplu, lui Filimon, prietenul său din orașul Colose, îi cere să elibereze pe sclavul Onisim și să-l trateze ca pe un frate iubit, ca pe sine însuși (Filimon 1, 16-17).
Creștinilor din vechiul Corint le dă sfaturi cu privire la reciprocitatea de drepturi și datorii între soț și soție, le cere să pună capăt dezbinărilor de orice fel și le poruncește ca fiecare să poarte de grijă, mai ales nevoilor aproapelui (1 Corinteni 1, 11-28; 7, 3-6; 2 Corinteni 8, 1).
De aceea, într-un context de secularizare crescândă și chiar de ostilitate față de religie, trebuie să împlinim astăzi vocația noastră de a fi slujitori ai Evangheliei iubirii lui Hristos, apărători ai vieții și ai demnității persoanei umane.
Multiplele dificultăți ale acestei slujiri ne îndeamnă să ne apropiem și mai mult de Hristos, Capul Bisericii, de Sfânta Treime și de sfinții lui Dumnezeu, prin rugăciune, pocăință și fapte ale iubirii milostive, precum a dat mărturie și Sfântul Apostol Pavel în viața și activitatea sa misionară.
Apreciem tematica acestui Congres Internațional și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos ca, prin rugăciunile Sfântului Apostol Pavel, să binecuvinteze pe toți participanții la lucrările acestei întruniri.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:39:25.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.