Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Generalitati (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=503)
-   -   Despre renunțarea la alcool și fumat (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=19522)

Seraphim7 31.07.2020 20:46:29

Vreau sa expun mai jos câteva fragmente revelatoare despre chemare/lucrare în raport cu Sf Treime...

1. Și erau în Biserica din Antiohia prooroci și învățători: Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut împreună cu Irod tetrarhul, și Saul.
2. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat.
3. Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.(Fapte 13,1-3)


11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,
12. Spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos,
13. Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos.
14. Ca să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii,
15. Ci ținând adevărul, în iubire, să creștem întru toate pentru El, Care este capul - Hristos.(Efeseni 4,11-15)


Și una frumoasa din 1Corinteni cap 12,începând cu versetul 28,si continuând în capodopera "1Corinteni 13"...Așa pentru cunoscători :))

Iorest 31.07.2020 22:35:34

Așa pot să dau și eu un citat:

Faptele Sfinților apostoli cap 8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8

18. Și Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,
19. Zicând: Dați-mi și mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.
20. Iar Petru a zis către el: Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani.
21. Tu n-ai parte, nici moștenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
22. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doară ți se va ierta cugetul inimii tale,
23. Căci întru amărăciunea fierii și întru legătura nedreptății te văd că ești.

Există și oameni care n-au parte nici moștenire la chemarea punerii mâinii apostolilor și nu doar pt că aduc bani, pur și simplu nu toți au parte și moștenire la chemare, deci ne învârtim într-un argument circular.

Și Iuda a fost cu Iisus, poate a scos și demoni pentru numele lui când i-a trimis Iisus:
Matei cap. 10
5. Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo cetate de samarineni să nu intrați;
6. Ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
7. Și mergând, propovăduiți, zicând: S-a apropiat împărăția cerurilor.
8. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați.

Nici măcar dacă ai puterea de a învia morți, a tămădui și a scoate demoni nu e sigur că rămâi în lucrare.

Demetrius 31.07.2020 23:39:24

Citat:

În prealabil postat de Iorest (Post 665717)
Nici măcar dacă ai puterea de a învia morți, a tămădui și a scoate demoni nu e sigur că rămâi în lucrare.

Depinde de vointa de a ramane curat(si sincer); daca vrei neaparat ramai(curat), daca nu vrei nu ramai.


Ora este GMT +3. Ora este acum 14:09:31.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.