Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Secte si culte (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5031)
-   -   Împotriva EREZIILOR NEO-PROTESTANTE, cuvântul al IV-lea - SFÂNTA CRUCE (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=18640)

Igor_Paslusnik 04.10.2016 23:25:37

Împotriva EREZIILOR NEO-PROTESTANTE, cuvântul al IV-lea - SFÂNTA CRUCE
 
Doamne ajută.

Cine nu ne urăște, pe noi, pe ortodocși, ci nădăjduiesc că chiar ne iubește, va citi cu multă atenție și dragostea din inima lui, îl va aduce sau readuce în Sfânta Biserică, a lui Hristos și a Sfinților Lui.

Am scris câteva versete despre Sfânta Cruce și o explicație sumară, foarte scurtă, ca o cheie, un liant, cu care să deschideți cărarea strâmtă, îngustă și grea, spre mântuire, pe care puțini o află, prin credință și dragoste, dăruite oricui se numește creștin.

Vă invit, pe oricine citește, să se roage înainte de-a citi, că citind cu rugăciune și multă dragoste și smerenie, veți înțelege mai mult.

"Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie." - Marcu 8, 34.
Dacă o luăm logic, după literă, nu poți să fi creștin și să spui că urmezi lui Dumnezeu, decât dacă ai luat crucea, fizic, și te plimbi cu ea prin oraș sau sat, și spui: eu urmez lui Hristos, Domnului.
Deci se referă la crucea nevăzută. Dacă vorbim de nevăzut, vorbim de simbolism. Însăși lumea asta este simbolul lumii veșnice. Dovadă biblică: "Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu." (I Corinteni 13, 12)
Deci ca ortodocși (denumire politică) singurii creștini de pe pământ, spunem că crucea e Sfântă, că a sfințit-o Hristos cu sângele Său și are o dublă semnificație: văzută și nevăzută. Văzută că o avem la gât, în diferite mărimi și materiale: aur, argint, lemn, textil, lână, Dumnezeu nu se supără pentru orice material, ci vrea să cunoască scopul pentru care o punem la gât, pentru că este aducătoare de har, fiind sfântă și este armă împotriva demonilor (cum vedem în versetul de mai jos), a ispitirilor și partea nevăzută, luarea crucii și urmarea lui Hristos, anume viața modestă, curată, cu strictul necesar, cu bucurie, belșug de dragoste trăită în Hristos și multă trezvie, discernământ și dreaptă socoteală la pericolele care ne-ar putea îndepărta de Hristos, să ne ferim de ele și poate să ferim și pe alții.

"Ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce.
Dezbrăcând (de putere) începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. - Coloseni 2, 14-15."

Deci ce vedem?
Vedem simbolismul, adică zapisul ce era asupra noastră a morții celei de-a doua, veșnice, a fost șters, prin pironirea lui pe cruce.
Și apoi vedem că prin Cruce biruim asupra... cui ? a începătoriilor și stăpâniilor. Cine sunt alea ? Dracii ! "lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății" - Efeseni 6, 12.
Uite ce face Crucea de la gât și faptul că ne însemnăm cu Sfânta Cruce pe corp, biruim pe draci. Și fizic, când vin lângă noi dracii, nevăzut dar și duhovnicesc îi biruim când ne ispitesc direct sau prin alți oameni.
Slavă Ție Doamne, pentru Sfântă Crucea Ta.

"Atunci slava Dumnezeului lui Israel s-a pogorât de pe heruvimul pe care se afla la pragul casei. Și a chemat Domnul pe omul cel îmbrăcat în haină de în, care avea la brâu unelte de scris,
Și i-a zis Domnul: Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim, și însemnează cu semnul crucii (litera "tau" care în alfabetul vechi grec avea forma unei cruci) pe frunte, pe oamenii care gem și care plâng din cauza multor ticăloșii care se săvârșesc în mijlocul lui".
Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: "Mergeți după el prin cetate și loviți! Să nu aveți nici o milă și ochiul vostru să fie necruțător!
Ucideți și nimiciți pe bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar să nu vă atingeți de nici un om, care are pe frunte semnul "+"! Și să începeți cu locul Meu cel sfânt!" Și au început ei cu bătrânii, care erau înaintea templului." - Iezechiel 9, 3-6.

Aici vedem nu numai că cine poartă Sfânta Cruce la gât mărturisește că e a lui Hristos, mărturisește fără să se rușineze că e creștin, dar arată și că Sfânta Cruce păzește pe om de orice lucru rău care se poate întâmpla în jurul lui, sau care vine din partea celor nevăzuți, heruvimii trimiși de Dumnezeu sau dracii îngăduiți să ispitească și să încerce.
Creștinul poartă Sfânta Cruce la gât ca să biruiască ispitirile mai ușor, să fie ferit, alături de comuniunea rugăciunii lui și harul înmulțit, păzit de o calamitate, sau altele asemenea și fiindcă e aducătoare de har, se va înțelepți, va primi mai multă dragoste, blândețe, și orice virtute. Fără să mai spun că sunt sute de descoperiri și mărturii arheologice și istorice, izvoare de papirusuri și altele care atestă că toți creștinii aveau Sfânta Cruce la ei, unii la gât, alții la mână, pe o brățară de diferite metale.
Deci aceia, vedem că erau înseamnați în mod fizic, cu cruce în frunte.
Iar noi azi, nu vrem să purtăm Sfânta Cruce la gât? Cum să cădem în asemenea hal, ispitirilor demonice?
Poate vi se pare absurd, dar pentru creștinii care poartă Cruce la gât și care merg la Sfânta Liturghie și fac asceză, nevoință, răstignire, cu dragoste slujind după putere lui Dumnezeu și aproapelui, pentru ei ține Dumnezeu pământul și nu aduce sfârșitul.

"Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îți mai lipsește: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer; și apoi, luând crucea, vino și urmează Mie". - Matei 10, 21.
Deci cel care poartă Crucea la gât sau mână, chiar dacă nu se călugărește, dar dacă face milostenie săracilor (fără să-și neglijeze familia) va avea mult mai multe șanse de mântuire, decât cel care nu poartă Cruce și o evită, o face incapabilă, neputincioasă, fără sfințenie, fără har, fără putere... Vai, sărăcuții, aceia. Și fericit, de 3 ori fericit, este acela care poartă cruce și se înseamnează cu semnul Sfintei Cruci.

"Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.
Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
Căci scris este: "Pierde-voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați voi nimici-o". - I Corinteni 1, 17-19.

Atât de mult iubesc pasajul acesta, are o atât de multă teologie în el, că sincer, mi-e tare greu să scriu cât aș vrea.
Deci voi fi foarte scrut și concis:
Dacă porți Cruce la gât, și o mărturisești, ești printre cei ce se mântuiesc, cum spune Pavel, iar dacă nu porți Cruce la gât și n-o dorești, decât ca teorie goală, distrugând și zădărnicind Crucea lui Hristos cu înțelepciune stricată și trecătoare, ești printre cei ce pier. Și aceia pier încă din lumea aceasta.
De aceea Învierea nu este doar a trupului, ci și a sufletului. Îți doresc să învii, frate Ovidiu. "Știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort." - Apocalipsa 3, 1.
Protestanți și neo-protestanți, înviați ! Hristos, pentru rugăciunile Bisericii, ale ortodoxiei, poate totul, nu numai să vă învie, dar poate să vă scoată și din iad, și în viața asta și în veșnicie: "Cel ce sunt viu. Am fost mort, și, iată, sunt viu în vecii vecilor, și am cheile morții și ale iadului." - Apocalipsa 1, 18. Și mai spune: "Oricâte veți cere cu credință, veți primi". Înviați, oițe pierdute și frățiori risipitori și veți fi vii cu Hristos în vecii vecilor.

Igor_Paslusnik 04.10.2016 23:38:39

"Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu." - Luca 14, 27.
Deci dacă nu ai o cruce în spate, nu poți fi ucenicul Domnului, așa-i? Valoarea Sfintei Cruci este și simbolică și practică, ca obiect de mărturisire și obiect liturgic, de slujire. Așadar Sfânta Cruce, nu numai nevăzut, ci și nevăzut, este puterea lui Dumnezeu și este mântuitoare.
Cu ce greșim noi creștinii, că purtăm Sfânta Cruce la gât? Că simțim harul Duhului Sfânt prin crucea de la gât, că vrem să o mărturisim și să ne mântuim prin ea? Cu nimic nu greșim. Și prin ea, ne vom mântui. Și Domnul, oferă, dă mântuirea, numai prin Cruce.

"Dar eu, fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat!" - Galateni 5, 11.
Protestanții lui Luther și miile de neo-protestanții mai târziu luând exemplu pe lutherani și calvini, spun toți: "de ce să-mi fac cruce, să mărturisesc Crucea, că-i obiect de tortură, Domnu "Isus" n-o vrea, că a fost blestemat prin ea."
Dragii de ei, dar uite aici ne spune Pavel că sminteala crucii a încetat. Adică nu mai era văzută că un obiect de tortură și blestem, ci de bucurie, de mântuire, de biruință. Cine purta Sfânta Cruce la gât sau la mână, mărturisea că e creștin, se vedea, arăta, fără să strige, fără să vorbească, mărturisea pe Domnul, și când se însemna pe corp cu Sfânta Cruce, adică că iubeaște și primește jertfa lui Hristos, și o urmează și dorește Împărăția Cerurilor. Doamne, ai milă de cei ai Crucii, de "turma mică" - Luca 12, 32 cei 400 de milioane de creștini fără erezie, de ortodocși, că pentru aceștia mai ține Dumnezeu neputințele pământului, cum ținea toată Sodoma și Gomora, pentru 5 oameni, Lot și familia lui.

"Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos." - Galateni 6, 12.
Adevărații purtători ai crucii, ortodocșii, sunt tot mai prigoniți, văzut și nevăzut, au cele mai mari ispite, sunt tăiați și pușcați și azi în Orient, în Siria, și discriminați, mai ales în Europa, unde funcționarii publici, nu au voie să poarte Sfânta Cruce la gât, altfel vor fi concediați.
Văzut și nevăzut, suntem purtători ai cruce, fizic și duhovnicesc și așa, cu silire, râbdând până la sfârșit, ne mântuim.

"Și printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale." - Coloseni 1, 20.
Sfânta Cruce, sfințită prin sângele lui Hristos, este împăcare, pace, dragoste, blândețe. De aceea purtăm Sfânta Cruce, ca să primim acele binecuvântări, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne punem pe "cărarea strâmtă, și îngustă și grea, pe care puțini o află și care duce la viața veșnică". Ca purtători de Cruce ce suntem, ne este strâmt, îngust și greu...

"Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia." - Efeseni 2, 16.
Cine poartă Cruce, se împacă cu Dumnezeu, omoară vrăjmășia și cu Dumnezeu și cu ceilalți purtători de Cruce, văzut și nevăzut, se pun în lucrarea dragostei și pe cărarea mântuirii.

"Cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu." - Evrei 12, 2.
Din nou ne arată Duhul Sfânt că Sfânta Cruce, nu mai este obiect de tortură și nu trebuie să ținem seama de ocara ei, cum spune versetul, dar cum anume? Să ne bucurăm prin Sfânta Cruce, "cu bucuria pusă înainte," spune versetul, adică bucuria pusă înainte, în viața veșnică, care o dobândim prin Sfânta Cruce și prin care dobândim și noi, să ședem de-a dreapta tronului lui Dumnezeu, și Hristos Însuși ne va da să ședem cu El pe Tronul Slavei Sale, cum spune versetul în altă parte. Ce taine minunate, să porți Sfânta Cruce.

"Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, și eu pentru lume!" - Galateni 6, 14.
Cum ne mai putem lăuda noi azi, ca să fie cum zice Pavel, decât numai în Crucea Domnului ? Purtând haine zdrențuroase ? Nu, fiindcă suntem și trăim în orașe, în cetăți, printre oameni, trebuie să fim lumina lumii, sarea pământului, să nu punem lumina sub obroc, și deasupra să lumineze.
Deci este greșit dacă ne lăudăm cu Sfânta Cruce, punându-ne-o la gât, ca o lumină a mărturisirii noastre ? Nu poate fi greșit. E mărturisire. Asta e adevărata laudă ! Când purtăm Sfânta Cruce la gât, atunci ne lăudăm cu adevărat și știm că este putere împotriva demonilor și este aducătoare de har și mântuire și este spre împăcare cu Dumnezeu și prin ea dobândim Împărăția Cerurilor. Amin.

"Căci mulți, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos." - Filipeni 3, 18.
Aici nu pot să mai scriu nimic, că am lacrimi în ochi... Cine sunt dușmanii crucii lui Hristos? Mulți, atât de mulți... prea mulți...

Vi-aș mai scrie, cu dragoste vă scriu, vă rog iubiților, suntem frați prin Adam și Eva, veniți la Hristos, da, religia nu mântuie, așa este, dar poate deși vă v-a parea ciudat să vă spun acest lucru, dar cu dragoste vi-l spun fiindcă mi-a fost arătat, am văzut în Duhul Sfânt și am datoria să spun :

- Toți creștinii se vor mântui, iar ereticii niciunul nu se va mântui. -

Scumpii de ei, nu am nimic cu nimeni, nici eu ereticii, ateii, păgânii, eu spun doar ce au spus în Duhul Sfânt, cei ai Bisericii, Sfinții Părinți.

Dar dacă mă va pune Domnul în Rai, cu bucurie las în locul meu pe oricare eretic și iau eu în locul lui, iadul lui, numai să nu-l văd suferind.
Iar suferința începe de aici, prin minciunile care le crede prin eres și neacceptare, neînțelegere, netrăire, în Biserica Sfinților, a mântuirii și Împărăției Cerurilor.

Fiindcă erezia este trăirea vieții cu hulire împotriva Duhului Sfânt, singurul păcat de neiertat, fiindcă nu numai sufletul și-l osândesc singuri la iad și trag și pe alții după ei, având învățător pe satana, care-a tras a treia parte din numărul îngerilor cu el, dar mai ales, fiindcă ereticii, pe care-i iubesc, ca pe oricare alți oameni, nu vor să asculte de Biserică, nu vor să creadă că mântuirea vine prin dragoste, credință și har, în Biserică, și nu vine prin erezie, și harul demonic, care imită bucuria cea adevărată, trăită numai în rugăciune, smerenie și asceză, nevoință creștină, în Duh și adevăr, pe cărarea și ușa strâmtă și grea, care puțini o află.

Pomeniți-mă în rugăciunile voastre și iertați-mă dacă vi-am greșit, nu am vrut, e din cauza neputințelor mele.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Igor_Paslusnik 04.10.2016 23:51:59

Deci aici vă rog, vreau să vorbim doar despre SFÂNTA CRUCE.

Personal, aș dori să rămân în "sola scriptura", ca să fiu mai de folos, celor care nu acceptă altceva decât Biblia.

Ortodoxia nu se ascunde, fiindca e Biserica. Una. Nu are erezie. Și se dovedește biblic, cu tot ce face dogmatic, canonic, patristic, istoric și liturgic.

Hristos în mijlocul nostru.

P.S.: inițial, acest text de mai sus, l-am scris în seara asta și l-am trimis prin email unui frate, Ovidiu, penticostal care vroia să devină baptist, fiindcă nu i-a mai suportat pe penticostalii harismaticii care se scuturau, mârâiau, dansau și la adventiști nu vroia să meargă că erau prea axați pe sfârșitul lumii, deci nădăjduiesc în trezirea lui din eresurile protestante, vindecarea lui și punerea lui pe drumul mântuirii, în Biserică.

Penticostalul Traditional 06.10.2016 19:54:09

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 631752)
Personal, aș dori să rămân în "sola scriptura", ca să fiu mai de folos, celor care nu acceptă altceva decât Biblia.

Eu accept orice scriere care curge in directia invataturii apostolilor.

Biblia, atunci cand vorbeste de Cruce, are in vedere Jertfa lui Hristos. Sau suferintele pe care trebuie sa le indure urmasii Lui.
Despre crucea fizica este scris, in principal, in Evanghelii.
Cand apostolii scriu despre cruce, in epistole, nu au vedere ceva material care sa porti la gat, la mana sau pe frunte.

Nu gasim scris nicaieri ca Isus sau apostolii au purtat vreo cruce pe frunte. Isus si-a purtat crucea in spate, mergand spre Golgota, se pare ca unii apostoli au fost rastigniti pe o cruce. Niciunul nu a purtat-o la gat.

Pe de alta parte, nu-i nimic condamnabil, ci dimpotriva, frumos si de apreciat, faptul ca unii crestini vor sa poarte, in mod discret, o cruce la gat, la mana, pe frunte, pe haine sau pe unde or mai vrea ei. Daca aceea cruce le aminteste ca trebuie sa-si poarte crucea la fel ca Domnul lor, e excelent.

Insa ceea ce este obligatoriu, scriptural vorbind, pentru orice crestin, este sa:
1. Cinsteasca Crucea. Este Jertfa lui Hristos, cel mai important fapt al mantuirii.
2. Poarte crucea. Sa isi asume voluntar suferintele pricinuite de alegerea urmarii lui Hristos.
Daca cineva doreste sa poarte o cruce la gat sa la mana sau vrea sa-si faca semnul crucii, acesta poate fi un bun obicei, dar nu o cerinta biblica.

ioan67 07.10.2016 00:31:37

Citat:

În prealabil postat de Penticostalul Traditional (Post 631882)
Sau suferintele pe care trebuie sa le indure urmasii Lui.

Crucea este smerenie, mai mult decat suferinta. Nu mai suferiti atat!...:)

Va sugerez sa corelati mai degraba cu:
"Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.
Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară."

Nimic nu poate fi usor si bun decat in smerenie.

Penticostalul Traditional 07.10.2016 01:42:36

Pai eu, si multi dintre noi, cel mai mult suferim cand tre' sa ne smerim...

AlinB 07.10.2016 12:23:21

Citat:

În prealabil postat de Penticostalul Traditional (Post 631882)
Daca cineva doreste sa poarte o cruce la gat sa la mana sau vrea sa-si faca semnul crucii, acesta poate fi un bun obicei, dar nu o cerinta biblica.

Nu a pretins nimeni ca este o "cerinta biblica".

In orice caz, e mai usor sa te centrezi pe ideea de "cruce" avand si reprezentarea ei fizica la indemana.

De altfel de ceva vreme, dupa ce au repudiat-o (ca reprezentare fizica), chiar si adunarile neoprotestante incep sa o folseasca se pare.

Copacel 07.10.2016 18:30:06

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 631752)
Deci aici vă rog, vreau să vorbim doar despre SFÂNTA CRUCE.

Personal, aș dori să rămân în "sola scriptura", ca să fiu mai de folos, celor care nu acceptă altceva decât Biblia.

Ortodoxia nu se ascunde, fiindca e Biserica. Una. Nu are erezie. Și se dovedește biblic, cu tot ce face dogmatic, canonic, patristic, istoric și liturgic.

Hristos în mijlocul nostru.

Mai, mai tu chiar vrei sa devi un Mike Tyson al ortodoxiei.
Ia -o mai usurel
Citat:

P.S.: inițial, acest text de mai sus, l-am scris în seara asta și l-am trimis prin email unui frate, Ovidiu, penticostal care vroia să devină baptist, fiindcă nu i-a mai suportat pe penticostalii harismaticii care se scuturau, mârâiau, dansau și la adventiști nu vroia să meargă că erau prea axați pe sfârșitul lumii, deci nădăjduiesc în trezirea lui din eresurile protestante, vindecarea lui și punerea lui pe drumul mântuirii, în Biserică.
Omul nu vrea altă credinta, omul vrea să scape de la spitalul de nebuni.:))

Igor_Paslusnik 12.10.2016 21:36:54

Citat:

În prealabil postat de Copacel (Post 631974)
Mai, mai tu chiar vrei sa devi un Mike Tyson al ortodoxiei.
Ia -o mai usurel

Frățior, eu doar Îl iubesc pe Hristos, mai mult decât peste 7 miliarde de oameni cât sunt pe pământ. Vă invit să mă întreceți. Dacă veți putea... :)

Orice ortodox (creștin fără erezie) care își dă silința cât de cât pentru mântuirea lui, Îl iubește pe Domnul mai mult decât toți protestanții, franco-latinii (autodenumiții "romano-catolici") și mai mult decât orice frățior risipitor, oiță rătăcită, drahmă pierdută, ce se numește "creștin" dar nu este din Biserică, și mai mult decât păgânii și ateii, toți împreună adunați la un loc.
Așa a fost și așa va rămâne veșnic, și până la Înviere, judecată, moștenire...

În patericul egiptean:

"Iar de te va lăuda sau te va ocărâ cineva, tu fi la toate ca un mort, căci nimic nu este al tău, nici însuți trupul tău, că spune Scriptura: "nu știți că nici voi nu sunteți ai voștri?", dar tu fă-le toate pentru mântuirea ta și-a cât mai multora, pentru Hristos."

Pomeniți-mă și iertați-mă.

P.S.: naaa, că a tăiat adminul câteva mesaje importante despre Sfântul Botez... care au urmat începând de aici... banându-l pe "vsovi", cel puțin suntem mai feriți de ereziile trâmbițelor lui... dar pentru mesajele la care am lucrat, despre nevaliditatea botezului neo-protestant și a oricărei erezii, despre nemântuirea celui nebotezat, după acestea îmi pare rău...

Dar în Domnul, reușim altceva, altă dată, mult mai bine și mai strălucit pe placul Domnului :)

Igor_Paslusnik 03.11.2016 13:05:03

Nu pot să cred ! Admin, frate, de ce ai șters tot topicul despre Sfântul Botez ?

Era topicul "Împotriva ereziilor neo-protestante, cuvântul întâi: Despre Botez"... acum nu mai e...

Ai primit ordin de la vreun ierarh sau de la cineva? Sau l-ai șters din greșeală? Abea acum am observat, am căutat în tot forumul.

Ai devenit ecumenist, sau ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg... Te rog, dacă vrei, să pui topicul înapoi. Îți cer în numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Doamne Iisuse...

crincrin 03.11.2016 17:27:04

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 634873)
Ai primit ordin de la vreun ierarh

Imaginatia, bat-o vina!

Igor_Paslusnik 03.11.2016 19:06:31

Da, așa nădăjduiesc și eu, să fie din greșeală, altfel nu înțeleg... Motivul, cauza, scopul... Doamne miluiește.

iuliu46 03.11.2016 21:48:08

Cum o sa mai toarne astia filmul 4 (patru ) cuvinte catre eretici daca adminul a sters un Cuvant ? :)

Penticostalul Traditional 04.11.2016 12:43:56

Cele Patru Cuvinte au fost trei.
Mai dureros va fi cand vor ramane doar... Luca si Matei :1:

marivas6519 26.10.2017 09:00:31

Citat:

În prealabil postat de Igor_Paslusnik (Post 631747)Am scris câteva versete despre Sfânta Cruce și o explicație sumară, foarte scurtă,.

Toate versete erau cunoscute, foarte bine, de sfintii apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Totusi, acestia nu au purtat cruci (sau alt obiect de cult) si nu-si faceau semnul crucii sau vre-un alt semn.

La acest fapt poti da o explicatie? Au fost Sfintii Apostoli niste eretici pentru ca nu purtau cruciulite si nici nu-si faceau semnul crucii?

Sau .... Sfintii Apostoli aveau o alta explicatie (simpla si nefortata) a versetelor.

AlinB 26.10.2017 16:58:37

Hm, te pomenesti ca ai trait tu pe vremea aia si ai vazut ce si cum..

marivas6519 12.11.2017 08:42:09

Citat:

În prealabil postat de AlinB (Post 653400)
Hm, te pomenesti ca ai trait tu pe vremea aia si ai vazut ce si cum..

Avem "Faptele Apostolilor" si epistolele lor. Nimic despre cruci, semne facute, obiecte de cult, in aceste scrieri sfinte. Nu este suficient?

AlinB 13.11.2017 13:11:47

Citat:

În prealabil postat de marivas6519 (Post 654328)
Avem "Faptele Apostolilor" si epistolele lor. Nimic despre cruci, semne facute, obiecte de cult, in aceste scrieri sfinte. Nu este suficient?

Unde scrie ca ele reprezinta o descriere exhaustiva a faptelor?
Eu zic ca daca ai cauta nitel, ai gasi exact opusul.

stefan florin 13.11.2017 13:56:44

Citat:

În prealabil postat de marivas6519 (Post 653382)
Toate versete erau cunoscute, foarte bine, de sfintii apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Totusi, acestia nu au purtat cruci (sau alt obiect de cult) si nu-si faceau semnul crucii sau vre-un alt semn.

La acest fapt poti da o explicatie? Au fost Sfintii Apostoli niste eretici pentru ca nu purtau cruciulite si nici nu-si faceau semnul crucii?

Sau .... Sfintii Apostoli aveau o alta explicatie (simpla si nefortata) a versetelor.

dar cu semnul crucii, al pestelui si al mielului din catacombele Romei de pe timpul apostolului Pavel (care se pot vedea si astazi) cum ramane?
ps: vezi biserica din ruinele orasului Pompei cu semnul crucii si al pestelui (oras ingropat de lava vulcanului in primul secol crestin)

AlinB 13.11.2017 14:00:38

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 654377)
dar cu semnul crucii, al pestelui si al mielului din catacombele Romei de pe timpul apostolului Pavel (care se pot vedea si astazi) cum ramane?
ps: vezi biserica din ruinele orasului Pompei cu semnul crucii si al pestelui (oras ingropat de lava vulcanului in primul secol crestin)

Eretici dom'le!

Crestinii adevarati au asteptat 1 mileniu si jumatate pana au iesit in fatza.
Nu se stie unde au stat pana atunci, dar trebuie sa fi stat pe undeva, nu?

stefan florin 13.11.2017 14:03:25

Citat:

În prealabil postat de AlinB (Post 654379)
Eretici dom'le!

Crestinii adevarati au asteptat 1 mileniu si jumatate pana au iesit in fatza.
Nu se stie unde au stat pana atunci, dar trebuie sa fi stat pe undeva, nu?

au pazit chivotul legii, pana cand acesta a fost mutat in templul din ceruri iar ei s-au aratat lumii

Bucuriepedrum 13.11.2017 14:05:02

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 654381)
au pazit chivotul legii, pana cand acesta a fost mutat in templul din ceruri iar ei s-au aratat lumii

Martorii de dinaintea martorilor sau ceva de genul ăsta.

Urbanophon 13.11.2017 15:38:10

Citat:

În prealabil postat de marivas6519 (Post 653382)
Toate versete erau cunoscute, foarte bine, de sfintii apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Totusi, acestia nu au purtat cruci (sau alt obiect de cult) si nu-si faceau semnul crucii sau vre-un alt semn.

La acest fapt poti da o explicatie? Au fost Sfintii Apostoli niste eretici pentru ca nu purtau cruciulite si nici nu-si faceau semnul crucii?

Sau .... Sfintii Apostoli aveau o alta explicatie (simpla si nefortata) a versetelor.

Cand predicau cei 12 Apostoli inca nu era scrisa Sfanta Scriptura. Din prima generatie de Apostoli doar pe Matei si Ioan ii regasesti in Scriptura ca si scriitori. Si desigur, Pavel care era al treisprezecelea. Deci, ceilalti zece, rasfirati pe undeva pe mapamond nu aveau ce scripturi sa stie, logic.

Din cate stiu eu, primele scrieri ale Scripturii au fost facute prin anii 70-80 d.H. Iar apoi, Biblia pe care o tot citati, a aparut in forma pe care o stiti abia la sfarsitul secolului 3. Am impresia uneori, ca protestantii au impresia ca Biblia e o carte care a coborat din Cer si a fost scrisa in Ceruri. De fapt, totul e evoluat logic si uman. De accea s-a facut Dumnezeu om, ca mostenirea Lui sa fie umana si rationala.

suslik 13.11.2017 21:55:17

Citat:

În prealabil postat de AlinB (Post 654379)
Eretici dom'le!

Crestinii adevarati au asteptat 1 mileniu si jumatate pana au iesit in fatza.
Nu se stie unde au stat pana atunci, dar trebuie sa fi stat pe undeva, nu?

Au fost rapiti, si stateau cu entitatea rapitoare undeva intr-un nor din alea relatate in VT, si alte abrahamisme de genul.
:)))))))))))))))))))))))))

Penticostalul Traditional 13.11.2017 22:22:16

Citat:

În prealabil postat de Urbanophon (Post 654384)
Am impresia uneori, ca protestantii au impresia ca Biblia e o carte care a coborat din Cer si a fost scrisa in Ceruri.
De fapt, totul e evoluat logic si uman.

Poate a fost implicat totusi si ceva divin, catusi de putin, in toata aceasta lucrare.

Urbanophon 14.11.2017 21:25:36

Da, este implicarea. Si implicarea lui Dumnezeu e de doua feluri: directa si indirecta.

Cand A dat tablele lui Moise, atunci a fost ceva direct. Hocus-pocus si in urmatoarele momente puf!

Cand A dat Sfanta Scriptura omenirii, a fost indirect prin oameni. Prin oameni omeneste. De-a lungul mai multor generatii de Apostoli.

Orice etapa de maturizare a omenirii a tinut cateva secole. Asa ia nasterea traditia. Fiecare generatie culege intelepciunea de dinainte.

Penticostalul Traditional 14.11.2017 22:57:41

Citat:

În prealabil postat de Urbanophon (Post 654464)
Implicarea lui Dumnezeu e de doua feluri: directa si indirecta.
Cand A dat tablele lui Moise, atunci a fost ceva direct. Hocus-pocus si in urmatoarele momente puf!
Cand A dat Sfanta Scriptura omenirii, a fost indirect prin oameni.

Ai dreptate.
Citat:

În prealabil postat de Urbanophon (Post 654464)
Prin oameni omeneste.

Prin oameni, duhovniceste.
Citat:

În prealabil postat de Urbanophon (Post 654464)
Orice etapa de maturizare a omenirii a tinut cateva secole.

Vrei să dezvolți puțin?
La ce te referi?

Urbanophon 14.11.2017 23:30:39

Intre doua evenimente majore ale omenirii, impliciti ale Bisericii. Biserica Primara, perioada sinodala, cruciadele, protestantismul, iluminismul, secularismul. Cred ca intelegi. Nu vreau sa dezvolt, nu vreau sa ma avant in vreo polemica sau discurs catehetic.

AlinB 15.11.2017 08:35:29

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 654381)
au pazit chivotul legii, pana cand acesta a fost mutat in templul din ceruri iar ei s-au aratat lumii

Citat:

În prealabil postat de Bucuriepedrum (Post 654382)
Martorii de dinaintea martorilor sau ceva de genul ăsta.

Citat:

În prealabil postat de suslik (Post 654415)
Au fost rapiti, si stateau cu entitatea rapitoare undeva intr-un nor din alea relatate in VT, si alte abrahamisme de genul.
:)))))))))))))))))))))))))


Cred ca am putea face un concurs cu raspunsuri pe tema asta.
Desigur, sunt si neoprotestantii invitati sa participe, cine stie, poate invatam ceva nou.

stefan florin 15.11.2017 10:08:01

Citat:

În prealabil postat de AlinB (Post 654490)
Cred ca am putea face un concurs cu raspunsuri pe tema asta.
Desigur, sunt si neoprotestantii invitati sa participe, cine stie, poate invatam ceva nou.

nu ar fi rau!

bairstow 15.11.2017 16:17:02

Foarte interesant este ca acum vreo 20 de ani bisericile protestante au pus pe bisericile lor sau in biserici crucea ca la o comandă primită. Asta după ce tot ei spuneau ca crucea e un semn rusinos ca iehoviștii. Interesant ca tot ei disprețuiesc pe acestia fără un motiv anume.

Penticostalul Traditional 17.11.2017 21:03:51

Citat:

În prealabil postat de bairstow (Post 654495)
Foarte interesant este ca acum vreo 20 de ani bisericile protestante au pus pe bisericile lor sau in biserici crucea ca la o comandă primită. Asta după ce tot ei spuneau ca crucea e un semn rusinos ca iehoviștii.

Bisericile protestante au crucea pe biserici de sute de ani.
Cred ca te referi la neoprotestanti.

Au fost mai multe motive pentru care evanghelicii au evitat recunoasterea crucii ca simbol al spiritualitatii crestine. Unul dintre ele a fost faptul ca, in regimul antonescian, atunci cand au fost condamnați pentru credință, li s-a cerut în unele cazuri, sa pupe crucea si sa se inchine inaintea ei. Daca se inchinau, erau eliberati. Daca nu, mergeau la inchisoare. Unul dintre cei care au fost condamnati in regimul antonescian la 25 de ani de inchisoare a fost Voicu Rusin din comuna Lascar Catargiu.

A pupa crucea a fost semnul lepadarii de credinta pentru inaintasii nostri.
Insa dupa treizeci - patrutruzeci de ani de la moartea lui Antonescu, dupa ce acea generatie a trecut, a privi crucea doar ca pe un instrument de tortura sau a o privi ca simbol al opresiunii, nu isi mai are rostul.

Generatia prezenta nu are nicio problema a privi crucea ca pe simbolul crestinismului.

suslik 17.11.2017 22:41:09

PT, se poate mai multe detalii, eventual un link?
Ca de obicei, eu merg contra curentului: sunt convins ca ticalosul acela de "caine rosu" , ca si Carol II si legionarii (acestia din urma, numiti de unii descreierati "noi mucenici" si "sfinti ai inchisorilor") de altfel, au fost nenorociri cumplite pentru acest popor. Ai mai multe date despre ce a facut acel dictator? Pana acum, stiam de trei pogromuri asupra evreilor, ca particpari ale Romaniei fasciste la crima Holocaustului: Bucuresti, Iasi si Odessa, precum si de participarea la Poraimos in Transnistria. A fost si un pogrom anti-neoprotestant?

bairstow 17.11.2017 22:51:33

E pt prima dată când primesc un răspuns la întrebarea asta. Totusi nu stim cat adevăr zace in el... Apoi bis. neoprotestante au schimbat crezul din cauza unui regim ? Sa mai înteleg ca ele i-si schimba dogma împreună? Apoi Antonescu a căzut nu mai predicam crucea nu mai facem bisericii ca sa o ducem (duceti) bine ? Apoi stiu ca cel put›in ad™ventistii ziceau ca este un element de batjocură la adresa domnului Iisus. Apoi de unde chestia cu pupatul ? Deci daca pupi crucea te lepezi de Iisus ? Pai de ce ? Dar daca o inalti pe biserica e altceva ?

AlinB 18.11.2017 01:59:06

A fost o generatie de neoprotestanti care pe vremea aia au primit o certa indoctrinare cu privire la simbolul crucii.

Iar asta a ramas ceva ani bunisori si dupa '89.

Pe urma si-au dat seama ca asta ii diferentiaza negativ si au schimbat blanitza..

bairstow 18.11.2017 05:51:06

Au schimbat dar de ce toti ? Si de aceea au dispreț fata de iehovisti ?

AlinB 18.11.2017 10:01:55

Citat:

În prealabil postat de bairstow (Post 654617)
Au schimbat dar de ce toti ? Si de aceea au dispreț fata de iehovisti ?

Iehovistii is (aproape) cei mai varza dintre toti si chiar daca nu se inteleg intre ei (np) macar la capitolul asta au ajuns la un conses :)

Astia n-au recurs la "vorbit in limbi" sau altele gen ca sa-si afirme suprematia in lumea crestina ci au recurs la tehnici de inginerie sociala de tip secta pentru a mentine coeziunea membrilor, nu s-au limitat la rastalmacit Biblia ci au tradus-o intr-o maniera proprie care sa faca rastalmacirea mai usoara, nu s-au limitat ca adventistii la a nega viata de dupa moarte pana la Inviere ci au ajuns sa nege dumnezeirea lui Hristos, Sfanta Treime..

Penticostalul Traditional 18.11.2017 10:58:00

Citat:

În prealabil postat de suslik (Post 654598)
A fost si un pogrom anti-neoprotestant?

Toate cultele neoprotestante au fost priginite si s-a interzis orice manifestare publica a credintei membrilor. Apoi au fost scoase in afara legii.
Vorbesc despre baptisti, adventisti, crestini dupa evanghelie. Penticostalii nici macar nu intrasera in legalitate. Ei facusera cereri peste cereri inca din 1924 insa abia in 1950 au fost recunoscuti legal.

S-a scris putin pe aceasta tema. Eu am auzit personal de la batranii predicatori care vizitau biserica noastra. Este insa si un volum scos de Viorel Achim: http://www.libris.ro/politica-regimu...t-reducere.pdf

Penticostalul Traditional 18.11.2017 11:24:05

Citat:

În prealabil postat de bairstow (Post 654602)
Deci daca pupi crucea te lepezi de Iisus? Pai de ce?

In Vechiul Testament pentru unii oameni a spune "Sibbolet" în loc de "Shibbolet" a fost o chestie vrednica de pedeapsa cu moartea.

Neoprotestantii nu se inchina crucii. De ce? Au motivele lor.
In regimul antonescian pentru a dovedi ca se leapada de credinta lor, evanghelicilor li se cerea sa pupe crucea. Pentru judecatori era un semn suficient. Desigur ca cei mai multi neoprotestanti nu au facut-o.

suslik 18.11.2017 12:04:00

Oribil. Bun, și cum a motivat "câinele roșu" "legal" treaba asta? Chipurile românul nu poate/trebuie să fie decât ortodox?!


Ora este GMT +3. Ora este acum 21:29:00.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.