Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Reguli generale de utilizare a forumului (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=502)
-   -   asistăm la pocirea „științifică” a limbii române ? (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=18679)

Iorest 29.10.2016 18:57:28

asistăm la pocirea „științifică” a limbii române ?
 
Am Č™i eu nelămurirea din ce autoritate academică oficială a invăČ›at cineva, profesor, student sau masterand că următoarele cuvinte se scriu legat;

AČ™adar, de ce printr-o s-ar scrie printro, într-o s-ar scrie întro, dintr-o - dintro, într-un Č™i dintr-un iarăČ™i legat ?

Conform DicČ›ionarului Ortografic Ortoepic Č™i Morfologic al Limbii Române, ediČ›ia a II-a revizuită Č™i adăugită, tipărită de Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti, la Universul Enciclopedic Gold, BucureČ™ti, 2010 doar nicio si niciun se scriu legat! dacă aceasta e regula oficială Č™i nu alta, înseamnă că formele celelalte sunt agresiuni la adresa limbii române.

MenČ›ionez că această versiune NU recunoaČ™te nici măcar alternativ cele două variante, deČ™i pentru uzul analfabetic al majorităČ›ii poporului anumite cuvinte se consemnează alternativ, întrucât limba fiind vie, e într-o continuă modificare după uzul majoritar.

Exisă o altă ediČ›ie a DOOM, mai nouă decât cea din 2010, ediČ›ia a II-a, revizuită Č™i adăugită, care să instituie o altă regulă ortografică ?

Problema e mult mai dăunatoare decât pare la prima vedere, dacă din mediul universitar există profesori Č™i absolvenČ›i care scriu aČ™a considerând că scriu la zi cu norma academică Č™i NU există o atare normă de la Institutul de Lingvistică (deci nu gazeta de sud sau postări pe un alt forum), înseamnă că ei de pe piedestalul Č™tiinČ›ific împing intrarea în uzul comun a unor forme barbarice, care vor modifica regulile de ortografie pe măsură ce vor fi imitaČ›i de cât mai mulČ›i Č™i pe măsură ce oamenii certaČ›i cu limba română vor înceta să se mai corecteze considerând ca scriu... universitar Č™i eventual agramaČ›ii vor perpetua Č™i alte ortografii strâmbe.


Ora este GMT +3. Ora este acum 09:45:42.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.