Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa Romana (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=507)
-   -   Cuvant pentru suflet ! (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=16604)

cristiboss56 12.12.2015 23:48:00

Ce minunată este rugăciunea! Cel care se roagă este luminat și cunoaște voia lui Dumnezeu. Și când o cunoaște pe aceasta? Bineînțeles, când se roagă în chip bun. Și când se roagă omul bine? Când trimite rugăciunea către Dumnezeu, cu toate „ingredientele” ei. Și care sunt aceste „ingrediente” care o fac mai plăcută? Smerenia, lacrimile, mustrarea de sine, simplitatea și ascultarea prin iubire. Rugăciunea răspândește lumină, și această lumină vădește calea cea dreaptă pe care o dorește Dumnezeu.

Rugăciunea este „catapulta” împotriva demonilor, împotriva patimilor, împotriva păcatului și, în general, împotriva a tot ceea ce se opune căii mântuirii. Dacă numești rugăciunea liman, nu greșești, pentru că la liman corabia care a fost zguduită de furtună își găsește liniștea, salvarea, siguranța ei. Dacă numești rugăciunea: hârleț, secure, busolă, dacă o numești lumină, și îi dai o mie și una de denumiri, nu vei greși!

De aceea, rugăciunea trebuie să schimbe inima trupească, pătimașă și egoistă, ca s-o facă nepătimașă, lipsită de pofte. Când centrul va fi curățit, toată periferia și țărmul vor deveni curate. Rugăciunea va alunga deznădejdea, disperarea, nepăsarea, trândăveala, pentru că va crea o nouă dorință, un nou impuls spre lupte noi.

(Avva Efrem Filotheitul )

cristiboss56 13.12.2015 14:32:19

Iubiti frați și surori, viața noastră pământească este plină de necazuri și dureri. Nu în zadar este numită, atât de des, „valea plângerii și a tânguirii”. Plângând se naște omul și în lumea cealaltă pleacă cu multe suspine și chinuri. Astfel că nimeni nu poate scăpa în viața aceasta de lacrimi și necazuri; omul are parte aici de mai multe necazuri și nenorociri, decât de bucurii. Sfânta Biserică a lui Hristos cunoaște o mulțime de cazuri, în care Preabinecuvântata Maică a lui Dumnezeu i-a izbăvit pe oameni din toate greutățile.

Să ne rugăm, așadar, ca ea să ne audă pe toți și în ceasul acesta, și să ne izbăvească de tot necazul și nenorocirea, să ne curățească de tot păcatul și patima, și să ne învrednicească de bucurie în veșnica Împărăție a Fiului ei, ca totdeauna cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlinești! Amin.

(Arhimandrit Chiril Pavlov )

cristiboss56 21.12.2015 16:36:36

Ca sa fie Dumnezeu totul întru toate (I Corinteni 15, 28). Domnul, ca Făcător și Duh Atoateplinitor, Nesfârșit, vrea să fie totul întru toate: și lumină, și putere, și har, și înțelepciune, și frumusețe, și margine a doririlor, și năzuință atotputernică - iar diavolul, care a căzut din trufie și nesupunere, vrea și el să fie totul în toate duhurile căzute, de un cuget cu dânsul: întuneric al iadului și putere a răutății, împreunare a tuturor patimilor și năzuință spre tot răul. De aici ia naștere în oameni necurmata luptă cu răul, și omul creștin, căruia i s-au dat toate puterile spre viață și bună credință, este dator să iasă, cu harul lui Dumnezeu, biruitor din această înverșunată si dârză luptă, care uneori este dusă până la moarte, cum s-a întâmplat cu mucenicii. Au nu știți că cei ce aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați (și voi, creștinii) așa ca să-l luați (I Corinteni 9, 24).

În vederea luptei noastre cu păcatul, luptă prin care dobândim viața veșnică, Dumnezeu a îngăduit vrăjmașilor netrupești să caute a ne înșela, încât prin lupta cu ei să ne putem redobândi starea de credincioșie, supunere și dăruire de care ne-am lipsit în rai, și prin lupta cu păcatul, cu suferințele și cu feluritele necazuri (așa cum și-a întărit sufletul în virtute Iov) să fim vrednici de Domnul nostru, față de Care ne-am arătat nevrednici și trădători în rai. I-a încercat pe ei și i-a aflat Lui vrednici... și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit (Înțelepciunea lui Solomon 3, 5-6).

(Sfântul Ioan de Kronstadt )

cristiboss56 22.12.2015 23:01:39

IUBESTE !
Iubește ca să poți ierta,
Iubește tot și nu uita:
Iubirea e comoara ta!
Trăiește frumos viața ta,
Fii totdeauna de folos,
Fă bine ca să poți fi sfânt
Și nu uita ca pe pământ
Să fii bun și blând mereu,
Ca fiu să-i fii lui Dumnezeu!

Crăciun cu bucurii si liniste sufletească :)

cristiboss56 24.12.2015 06:00:09

Cine se naște în Betleem? - Ieromonah Arsenie Boca

”Neprihănitul Rege, Soarele Dreptății, Domnul Păcii, Cel pe care Dumnezeu vrea să-L trimită în lume, Cel pe care Profeții îl semuiesc în amurgurile tristeții și ale osândei, Îl văzură coborând pe pământ ca un fulger în plinătatea izbânzii și a slavei; Cel pe care săracii, răniții, hămesiții, batjocoriții, Îl adostau veac după veac, precum iarba uscată tânjește după apă, precum floarea caută soarele și inima alinare; Fiul lui Dumnezeu și al omului, Omul care ascunde pe Dumnezeu în scoarța-I de carne, Dumnezeu care Și-a ascuns dumnezeirea în lutul lui Adam, El este, blândul frate de toată ziua, Care se oglindește potolit în ochii minții ai celor aleși.”

”Amintirea Lui e vie pretutindeni.”

antoniap 24.12.2015 17:41:12

Cum serbam Craciunul?

https://luminapentrucandeladinsuflet...bam-craciunul/

Pelerin spre Rasarit 24.12.2015 19:02:47

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 608670)
Cine se naste în Betleem? - Ieromonah Arsenie Boca: ,,Neprihănitul Rege, Soarele Dreptătii, Domnul Păcii, Cel pe care Dumnezeu vrea să-L trimită în lume, Cel pe care Profetii îl semuiesc în amurgurile tristetii s™i ale osândei, Îl văzură coborând pe pământ ca un fulger în plinătatea izbânzii si a slavei; Cel pe care săracii, rănitii, hămesitii, batjocorit›ii, Îl adostau veac după veac, precum iarba uscată tânjes™te după apă, precum floarea caută soarele s™i inima alinare; Fiul lui Dumnezeu s™i al omului, Omul care ascunde pe Dumnezeu în scoarta-I de carne, Dumnezeu care s˜i-a ascuns dumnezeirea în lutul lui Adam, El este, blândul frate de toată ziua, Care se oglindeste potolit în ochii mintii ai celor alesi.Amintirea Lui e vie pretutindeni".

Superba sinteza teologica.

cristiboss56 26.12.2015 01:48:48

Lucrul cel mai important care s-a întâmplat pe pământ de când el există, este Întruparea, nașterea lui Hristos, care a avut loc la Betleem. La aceasă prăznuire a Nașterii lui Dumnezeu pe pământ au fost ivitați îngerii din cer. Ei s-au coborât la Betleem cântând: „Pace între oamenii buneivoiri”. Acolo au fost chemați și pământenii. Dumnezeu n-a invitat la nașterea Sa nici regii, nici bogații. Nici săracii. Dintre toate categoriile sociale, doar păstorii au fost chemați. Ei s-au așezat alături de îngeri în jurul ieslei. Conform ierarhiei divine, păstorii sunt deasupra oricărei categorii sociale. Aici, toate categoriile pământești au fost, așadar, inversate. Păstorii vin alături de îngeri. Acest lucru, pentru că păstorii trăiesc în isihie și solitudine, în liniște, retragere și nevoință. În afara păstorilor și îngerilor, era și o a treia categorie de invitați: magii. De peste două milenii, Părinții Bisericii, marii teologi, exegeții și doctorii în teologie au căutat să înțelegă cine au fost acei magi, invitați la nașterea Mântuitorului Hristos, cine au fost cei conduși de stea. Timp pierdut. Misterul rămâne. Nu se știe nimic exact despre magi. Nici de unde veneau, nici cine erau. Misterul este așa de mare încât, dintre cei patru evangheliști, doar unul singur îndrăznește să amintească de magi și de prezența lor la nașterea lui Hristos. Este vorba de Sfântul Matei. Sfântul Irineu susține că și Sfântul Ioan Evanghelistul știa de prezența magilor la nașterea Domnului Iisus Hristos.
După spusele Sfântului Vasile și conform sinaxarului iacobit, magii erau din neamul lui Valaam. Ei erau, așadar, din același neam cu Izabela și cei 450 de falși profeți uciși de Sfântul Ilie. Dar erau și confrații văduvei din Sarepta Sidonului, unde s-a adăpostit proorocul Ilie. Însă nu există nici o dovadă sigură. Totuși, se crede că cei trei magi care au fost invitați la nașterea lui Iisus Hristos, alături de îngeri și de păstori erau cu siguranță strămoșii maroniților. Ei au ajuns la Betleem ghidați de stea. Nici un alt popor al Antichității nu cunoștea mai bine fenomenele astrale decât strămoșii maroniților, fenicienii, care au navigat pe toate mările, înaintea oricărui alt popor, ghidându-se doar după stele. Așadar, erau cei mai bine specializați în a urma steaua care i-a condus la Betleem. Mai mult, strămoșii maroniților au fost cei mai apropiați martori oculari ai partiarhilor și profeților. Ei sunt cei care i-au primit pe pământul, în orașele, în satele lor, pe Avraam, Iacob, Iosif și pe Ilie. Strămoșii maroniților sunt cei care au construit Templul din Ierusalim. Ei erau, așadar, la curent cu toate profețiile. Știau că Israel așteaptă venirea lui Mesia. Când au văzut steaua, s-au dus să se închine Lui. Era ceva obișnuit pentru ei să se închine și să adore zeii vecinilor.
(Virgil Gheorghiu , Hristos în Liban, Editura Reîntregirea, p. 37-39)

cristiboss56 26.12.2015 22:41:06

Decalogul fericirii in familie :
 
1. Nu faceți pe învățătorul în fața tovarășului vostru de viață. Modul cel mai potrivit pentru a-l învăța un lucru este de a-l iubi ca pe voi înșivă, de a-l respecta și de a trăi în dreaptă credință.
2. Căsătoria este o frumoasă și continuă aventură care ne ajută să descoperim cine suntem cu adevărat,dar și lumea spirituală a partenerului nostru de viață și să cunoaștem, cu smerenie, pe Dumnezeu în mica Biserică din familie.
3. Pe soțul nostru îl acceptăm așa cum este, cu neputințele și capriciile lui, și nu așa cum vrem noi să fie. Familia este un ring, o sală de gimnastică a sufletelor și o anticameră a Raiului pentru cei cu frică de Dumnezeu.
4. Încercați să-l înțelegeți pe soțul vostru. Nu uitați că bărbatul este cel care gândește rațional, în timp ce femeia își exercită cu inima rolul în familie.
5. Nu încercați să vă impuneți părerea voastră și să-l corectați pe partenerul vostru. Aveți grijă mai bine să vă îndreptați sinele vostru. „Dragostea rezistă prin buna înțelegere și iertare!” Nu vă supărați, nu vă mâniați și nu vă certați!
6. Cu credință, răbdare și iubire sunt înfruntate, într-un mod biruitor, toate greutățile acestei vieți vremelnice.
7. Cei mai mari dușmani în viața de familie sunt egoismul și păcatul.
8. Cel mai bun exemplu pentru copiii este ca tatăl s-o iubească pe mama lor și invers, de asemenea să-i vadă cum se roagă și cum se duc la biserică.
9. Secretul stării de liniște dintr-o familie stă în posibilitatea membrilor ei de a ierta, de a iubi, de a se respecta unul pe altul și de a se spovedi unui duhovnic.
10. Nunta este „Taină mare” ce începe din Biserică, se prelungește prin Taina Mărturisirii, prin Sfânta Liturghie și prin toate celelalte Taine ale credinței noastre ortodoxe, strămoșești și vii.
„Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor” (Matei 3, 2).
Îndemnuri ale unui monah din Sfântul Munte

cristiboss56 28.12.2015 22:33:57

Cele cinci limbi universale :
 
O dată, pe când mă aflam unde mă aflam [în India, n. ed.], un misionar străin a venit la mine și mi-a spus:
‒ Sunteți un om bun, dar nu sunteți o bună creștină.
I-am zis:
‒ De ce?
‒ Fiindcă sunteți aici de atâta vreme și vorbiți doar în engleză. Ce limbi ale băștinașilor ați învățat?
I-am răspus:
‒ N-am izbutit să învăț nici o limbă a locului, deoarece călătoresc foarte mult dintr-un loc în altul. De îndată ce învăț un dialect, cei din jur încep să vorbească altul. Am învățat să spun doar Bună dimineața și Bună seara . Nimic altceva.
‒ Aaa, păi nu sunteți creștină... Cum puteți evangheliza? Toți catolicii și protestanții învață dialectele locale ca să poate face asta...
Atunci mi-am zis: „Doamne, dă-mi un răspuns pentru el”. Am cerut aceasta din toată inima, și apoi i-am spus:
‒ Ah, am uitat! Știu cinci limbi.
‒ Cu adevărat? Care sunt acestea?
‒ Cea dintâi limbă este zâmbetul; cea de-a doua, lacrimile. Cea de-a treia este a mângâia. Cea de-a patra este rugăciunea, iar cea de-a cincea este dragostea. Cu aceste cinci limbi mă plimb în toată lumea.
Atunci el s-a oprit și mi-a zis:
‒ O clipă. Puteți să repetați, ca să notez ce ați spus?
Cu aceste cinci limbi poți călători în tot pământul și toată lumea va fi a ta. Iubește-i pe toți ca pe tine însuți ‒ fără să-ți pese de religie sau rasă, fără să-ți pese de nimic. Peste tot sunt oameni ai lui Dumnezeu (zidirea lui Dumnezeu). Nu poți ști niciodată dacă cineva pe care-l vezi astăzi va ajunge mâine sfânt.
(Maica Gavrilia Papaiannis)


Ora este GMT +3. Ora este acum 12:35:28.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.